A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
DRUKI DO POBRANIA
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Budżet i finanse
KARTA DUŻEJ RODZINY
Oswiadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe i fundusz alimentacyjny
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE
WYBORY
Referendum
Sołtysi
PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przesunięcie terminu odbioru odpadów
» Gospodarka odpadami na terenie Gminy Młynary
» Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Młynary - informacje za 2014 rok
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2015
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2014
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 957
Nazwa Urząd Miasta i Gminy
Herb
Adres ul. Dworcowa 29
Kod 14-420
Telefon 552486082, 552486006, 552493034
Fax 552486400
E-mail » sekretariat@mlynary.pl
Burmistrz mgr Marek Stanisław Misztal
Tel: 552486082
Fax: 552486400
e-mail: burmistrz@mlynary.pl
Zastępca Burmistrza Maria Rogińska
Tel: 552486082
Fax: 552486400
e-mail: zastepcaburmistrza@mlynary.pl
Przewodnicząca Rady mgr inż. Stanisława Szczepaniak
Skarbnik Lilla Kiljańska
Tel: 552486082
Fax: 552486400
e-mail: skarbnik@mlynary.pl
Sekretarz Tel: 552486019
Fax: 552486400
e-mail: sekretarz@mlynary.pl
1  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
2016-10-18 1451 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
2  Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pn.: 'Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko'
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestors...
2016-10-14 0932 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na 'Przebudowę drogi gminnej Nr 107003N w miejscowości Nowym Monasterzysku'
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na 'Przebudowę drogi gminnej Nr 107003N w miejscowośc...
2016-10-11 1150 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
4  Akcja Informacyjna'CZAD- CICHY ZABÓJCA
Akcja Informacyjna'CZAD- CICHY ZABÓJCA...
2016-10-07 1254 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
5  Czad - Cichy Zabójca
Czad - Cichy Zabójca...
2016-10-07 1251 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
6  Informacja z sesji otwarcia ofert na 'Przebudowę drogi gminnej Nr 107003N w miejscowości Nowe Monasterzysko”
Informacja z sesji otwarcia ofert na 'Przebudowę drogi gminnej Nr 107003N w miejscowości Nowe Mona...
2016-10-05 1451 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
7  Ogłoszenie -awaria rurociągu na Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach
Ogłoszenie -awaria rurociągu na Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach ...
2016-10-05 1251 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
8  OFERETA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego z...
2016-09-27 1352 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zapytanie ofertowe na zakup i montaż bramy segmentowej przemysłowej
Zapytanie ofertowe na zakup i montaż bramy segmentowej przemysłowej ...
2016-09-27 1320 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycji: 'Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko'
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycji: 'Przebud...
2016-09-27 1042 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
11  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: 'Opracowanie koncepcji zabezpieczenia skarpy przed osuwaniem się mas ziemnych na ul. Nowe Osiedle w Młynarach'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: 'Opracowanie koncepcji zabezpieczenia skarpy ...
2016-09-23 1358 Czytano:131 razy » Przeczytaj artykuł
12  Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę działki nr 22/5, obręb nr 2, Młynary
Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę działki nr 22/5, obręb nr 2...
2016-09-23 1345 Czytano:118 razy » Przeczytaj artykuł
13  Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 191/5 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 191/5 położonej w Młynarach przy ul. Kwia...
2016-09-21 1240 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
14  Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 191/9 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 191/9 położonej w Młynarach przy ul. Kwia...
2016-09-21 1237 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
15  Ogłoszenie w sprawie robót budowlanych na terenie drogi wewnętrznej w okolicy ul. Langiewicza i ul. Kościelnej w Młynarach
Ogłoszenie w sprawie robót budowlanych na terenie drogi wewnętrznej w okolicy ul. Langiewicza i u...
2016-09-21 1015 Czytano:125 razy » Przeczytaj artykuł
16  Przetarg - „Przebudowę drogi gminnej Nr 107003N w miejscowości Nowe Monasterzysko”
1) Ogłoszenie w formacje html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) Z...
2016-09-20 1125 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
17  Ogłoszenie w sprawie robót budowlanych na ul. Kościelnej, ul. Paderewskiego i ul. Chopina w Młynarach
Ogłoszenie w sprawie realizacji robót budowlanych na ul. Kościelnej, ul. Paderewskiego i ul. Chop...
2016-09-20 0824 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N - ul. Kościelna, nr 2155 - ul. Paderewskiego i nr 2143N - ul. Chopina w Młynarach”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146...
2016-09-13 1552 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
19  Informacja z sesji otwarcia ofert na 'Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N - ul. Kościelna, nr 2155 - ul. Paderewskiego i nr 2143N - ul. Chopina w Młynarach”
Informacja z sesji otwarcia ofert na 'Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N - ul. Kościelna...
2016-09-12 1343 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zapytanie ofertowe na: 'Opracowanie koncepcji na zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem się mas ziemnych - na ul. Nowe Osiedle w Młynarach'
Zapytanie ofertowe na: 'Opracowanie koncepcji na zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem się mas ziem...
2016-09-08 1243 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
21  Komunikat - zgnilec amerykański pszczół
Komunikat zgnilec amerykański pszczół...
2016-09-01 1016 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
22  Przetarg - „Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N - ul. Kościelna, nr 2155 - ul. Paderewskiego i nr 2143N - ul. Chopina w Młynarach”
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) Z...
2016-08-29 1451 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
23  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia użytkowania wieczystego
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia użytkowania wieczystego...
2016-08-26 1455 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
24  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w m. Sąpy
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w m. Sąpy...
2016-08-25 0949 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
25  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości dz. 22/5 o. 2 Młynary
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości dz. 22/5 o. 2...
2016-08-25 0947 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
26  Ogłoszenie dotyczące wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac żniwnych
Ogłoszenie dotyczące wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających prow...
2016-08-22 1457 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
27  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dot. zadania 'Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków'.
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dot. zadania 'Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zaby...
2016-08-10 1516 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
28  Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 'Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Młynary'
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko or...
2016-08-10 1459 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
29  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191...
2016-08-04 1343 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
30  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191...
2016-08-04 1341 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zapytanie ofertowe na 'Utwardzenie nawierzchni terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach'
Zapytanie ofertowe na 'Utwardzenie nawierzchni terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach'...
2016-08-02 0954 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
32  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-07-27 1457 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
33  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2016-07-25 0858 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zapytanie ofertowe na sporządzenie 'Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków (Cz. II)' oraz 'Programu opieki nad zabytkami'
Zapytanie ofertowe na sporządzenie 'Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków (Cz. II)' oraz 'Progr...
2016-07-20 1452 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
35  Ogłoszenie o naborze na zastępstwo stanowiska ds.naliczania, poboru i egzekucji oplat za odbiór odpadów komunalnych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds.naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów kom...
2016-07-15 0817 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
36  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę działki nr 22/5, obręb nr 2, Młynary na okres 15 lat.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę działki nr 22/5, obręb nr 2, Młynary na ok...
2016-07-14 0902 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
37  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w m. Sąpy 3A na okres 10 lat
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w m. Sąpy 3A na ok...
2016-07-14 0859 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
38  Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego
Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Fu...
2016-07-14 0842 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
39  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary...
2016-07-14 0732 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
40  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-07-13 1417 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
41  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-07-11 1409 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
42  Ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48...
2016-07-06 1024 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
43  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-07-06 1022 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
44  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie Błudowo'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Plac zabaw wraz z o...
2016-07-05 1312 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
45  Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położo...
2016-07-01 1425 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
46  Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położo...
2016-07-01 1422 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
47  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup urządzeń w ramach zadania pn.: 'Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rucianka'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup urządzeń w ramach zadania pn.: 'Budowa...
2016-07-01 1307 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
48  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji na budowę przydomowej ...
2016-07-01 1303 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
49  Komunikat o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej
Komunikat o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej...
2016-06-30 1006 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
50  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-06-29 1329 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
51  Informacja Izby Skarbowej w Olsztynie o problemach występujących w rozliczeniach podatkowych rolników
Informacja Izby Skarbowej w Olsztynie o problemach występujących w rozliczeniach podatkowych rolni...
2016-06-27 0854 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
52  OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Młynarach, obręb nr 1.
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Młynarach...
2016-06-24 1423 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
53  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-06-24 1221 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
54  UPAŁY - INFORMACJA , ZASADY POSTĘPOWANIA
UPAŁY- INFORMACJA, ZASADY POSTĘPOWANIA...
2016-06-23 1115 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
55  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-06-23 1009 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
56  Ogłoszenie w sprawie realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji: 'Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gminnej nr 107021N w m. Młynarska Wola'
Ogłoszenie w sprawie realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji: 'Remont przepustu ceglanego...
2016-06-23 0728 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zapytanie ofertowe na realizację zadania:'Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary'
Zapytanie ofertowe na realizację zadania:'Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary'...
2016-06-22 1519 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
58  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego...
2016-06-22 1459 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
59  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-06-21 1516 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
60  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-06-20 1516 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń w ramach zadania: 'Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rucianka'
Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń w ramach zadania: 'Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie ...
2016-06-16 1421 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń w ramach zadania:'Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie Błudowo'
Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń w ramach zadania:'Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie ...
2016-06-16 1418 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zapytanie ofertowe na usługę transportową dla Zespołu Szkół w Młynarach
Zapytanie ofertowe na usługę transportową dla Zespołu Szkół w Młynarach...
2016-06-16 1326 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
64  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Młynary”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn.: „...
2016-06-16 1056 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
65  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-06-14 1515 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
66  Informacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w ramach akcji 'Bezpieczne wakacje 2016'
Informacja Wojewody warmińsko-Mazurskiego w ramach akcji 'Bezpieczne wakacje 2016'...
2016-06-06 1356 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze, gmina Młynary
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę biologicznej przydomowej oczyszc...
2016-06-03 1302 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
68   Informacja o rozstrzygnięciu II zapytania na Budowę Ossuarium w formie grobu ziemnego murowanego na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach
Informacja o rozstrzygnięciu II zapytania na Budowę Ossuarium w formie grobu ziemnego murowanego ...
2016-06-02 0932 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gminnej nr 107021N w m. Młynarska Wola”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gm...
2016-06-01 1341 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Młynary
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Młynary...
2016-06-01 1341 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
71  Średnioterminowa prognoza pogody
Średnioterminowa prognoza pogody...
2016-06-01 1013 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
72  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2016-06-01 1011 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
73  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym...
2016-05-31 1145 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
74  OFERETA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego z...
2016-05-24 1001 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
75  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: 'Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: 'Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary'...
2016-05-24 0920 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
76  informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka
Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka...
2016-05-23 1100 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
77  Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko infromatyka
Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko informatyka....
2016-05-20 1150 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
78  II Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 'Budowy Ossuarium'
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych
„Budowa „Ossuarium” w formie grobu ziemneg...
2016-05-17 1610 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
79  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na Budowę Ossuarium w formie grobu ziemnego murowanego na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na Budowę Ossuarium w formie grobu ziemnego murowanego na C...
2016-05-17 1555 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
80  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2016-05-17 1458 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
81  OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Młynarach
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Młyna...
2016-05-17 1403 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
82  Przetarg-Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gminnej Nr 107021N w m. Młynarska Wola
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie w formacie pdf
3) Z...
2016-05-16 1541 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
83  PLAN KONTROLI PODATKOWEJ NA 2016 ROK
PLAN KONTROLI PODATKOWEJ NA 2016 ROK...
2016-05-12 0917 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zapytanie ofertowe na realizację zadania: 'Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary'
Zapytanie ofertowe na realizację zadania: 'Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary'...
2016-05-06 1107 Czytano:520 razy » Przeczytaj artykuł
85  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze...
2016-05-06 0929 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 'Budowy Ossuarium'
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 'Budowy Ossuarium'...
2016-05-05 0958 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
87  Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka...
2016-05-05 0812 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
88  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospo...
2016-04-28 1417 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
89  Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w dniu 27.05.2016 r.
Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w dniu 27.05.2016 r....
2016-04-26 0943 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
90  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 226 położonej w Kwietniku gm. Młynary.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 226 po...
2016-04-18 1344 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta ...
2016-04-07 1302 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
92  Ogłoszenie w sprawie realizacji inwestycji pn.: Budowa tymczasowego parkingu na działce nr 60, obręb nr 1, Młynary'
Ogłoszenie w sprawie realizacji inwestycji pn.: Budowa tymczasowego parkingu na działce nr 60, obr...
2016-04-01 0947 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
93  KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2016
INFORMACJA O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 ...
2016-03-30 1347 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
94  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191...
2016-03-21 1441 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
95  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191...
2016-03-21 1439 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
96  Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej nr 226 położonej w Kwietniku gm. Młynary.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej nr 226 położonej w ...
2016-03-15 1357 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
97  Wzór zgłoszenia szkód w uprawach spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
Wzór zgłoszenia szkód w uprawach spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi...
2016-03-12 1003 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
98  Ogłoszenie dotyczące strat w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania
Ogłoszenie dotyczące strat w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania...
2016-03-11 1529 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
99  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie okresowych (pięcioletnich) przeglądów technicznych obiektów stanowiących własność Gminy Młynary
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie okresowych (pięcioletnich) przeglą...
2016-03-08 1334 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
100  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na świadczenie usługi sporządzania kosztorysów inwestorskich
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na świadczenie usługi sporządzania kosztorysó...
2016-03-08 1330 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
101  Ogłoszenie - Przedszkole
Ogłoszenie - Przedszkole...
2016-03-08 1202 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
102  OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ...
2016-02-26 1459 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
103  ZARZĄDZENIE NR 16/2016 W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH...
2016-02-26 1452 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
104  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026 wraz z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy M...
2016-02-18 1509 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zapytanie ofertowe na wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych obiektów Gminy Młynary
Zapytanie ofertowe na wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych dla obiektów Gminy Młynar...
2016-02-18 0904 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
106  Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położo...
2016-02-16 1531 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
107  Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położo...
2016-02-16 1531 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
108  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sporządzania kosztorysów inwestorskich dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Młynary
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sporządzania kosztorysów inwestorskich dla przedsięwzi...
2016-02-12 1416 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
109  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 120 godzin...
2016-02-12 1141 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
110  WYNIKI KONKURSOWE 2016
WYNIKI KONKURSOWE 2016...
2016-02-12 1114 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
111  Przetarg-„Budowa tymczasowego parkingu na działce Nr 60 obręb Nr 1, Młynary”
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf,
3) ...
2016-02-09 1552 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
112  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-02-09 1351 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
113  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-02-04 1358 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zapytanie ofertowe na wykonanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026 wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko
Zapytanie ofertowe na wykonanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026 wraz z p...
2016-02-03 1435 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
115  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-01-28 0854 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert na 2016 rok
Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert zlożonych w o...
2016-01-27 1013 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...
2016-01-26 1325 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
118  II Przetarg - Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
1) Ogłoszenie w formacie html,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) ...
2016-01-26 1231 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
119  OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kwietniku gm. Młynary.
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kwietnik...
2016-01-26 1123 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
120  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-01-22 1450 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
121  Ogłoszenie o wyłożeniu 'Projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów prywatnych'
Ogłoszenie...
2016-01-22 1100 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
122  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych....
2016-01-20 0835 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
123  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-01-19 0837 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
124  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Wykonanie dokumentac...
2016-01-18 1224 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
125  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Wykonanie dokumentac...
2016-01-18 1221 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
126  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Wykonanie dokumentac...
2016-01-18 1217 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
127  Przetarg - Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie PDF,
2) Ogłoszenie w formacie html
3) ...
2016-01-18 1125 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
128  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 16 położonej w obr. Krasinek gm. Młynarach.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 16 poł...
2016-01-14 1408 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
129  Apel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Apel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego...
2016-01-07 1403 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
130  Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu...
2016-01-07 1340 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
131  OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ...
2016-01-04 1245 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
132  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2016 ROKU
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPOR...
2016-01-04 1157 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
133  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na posiłki profilaktyczne
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na posiłki profilaktyczne....
2015-12-30 1516 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
134  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na olej opałowy
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na olej opałowy...
2015-12-30 1512 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
135  Zapytanie ofertowe na: 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska'
Zapytanie ofertowe na: 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminne...
2015-12-30 1124 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
136  Zapytanie ofertowe na 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko'
Zapytanie ofertowe na 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej...
2015-12-30 1059 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
137  Zapytanie ofertowe na 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola'
Zapytanie ofertowe na 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej...
2015-12-30 1049 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
138  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-12-17 1458 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
139  Ogłoszenie w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach i podległych jednostek w dniu 24.12.2015 roku
Ogłoszenie w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach i podległych jednostek w d...
2015-12-17 0854 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
140  Zapytanie ofertowe na dostawę posiłków profilaktycznych
Zapytanie ofertowe na dostawę posiłków profilaktycznych...
2015-12-16 1002 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
141  Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego
Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego...
2015-12-16 0956 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
142  Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej położonej w Krasinku gm. Młynary
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej położonej w Krasink...
2015-12-10 1410 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
143  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia...
2015-12-04 1139 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
144  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-12-02 1041 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
145  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym...
2015-12-01 1436 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
146  Ostrzeżenie meteorologiczne o silnych wiatrach
Ostrzeżenie o silnych wiatrach...
2015-11-30 1154 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
147  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-11-30 1150 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
148  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk metorologicznych...
2015-11-23 1207 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
149  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-11-23 1204 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
150  Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej
Ostrzeżenie meteorologiczne...
2015-11-20 1445 Czytano:536 razy » Przeczytaj artykuł
151  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-11-19 0854 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
152  Zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016
Zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016...
2015-11-18 1131 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
153  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sąpy oraz prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany planu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen...
2015-11-18 0801 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
154  Ogłoszenie o rozpoczęciu robót związanych z realizacją zadania pn.: 'Remont chodnika w ciągu drogi nr 2146N - ul. Kościelna w Młynarach'
Ogłoszenie o rozpoczęciu robót związanych z realizacją zadania pn.: 'Remont chodnika w ciągu d...
2015-11-09 1338 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
155  Przetarg - „Odbiór, transport z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary”
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Wyjaśnienie do ...
2015-11-04 1413 Czytano:835 razy » Przeczytaj artykuł
156  OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży...
2015-10-27 1454 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
157  Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25.10.2015r.
1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 - do Sejmu,
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 - do Senatu,
3) Ob...
2015-10-26 1005 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
158  Informacja dla Komitetów Wyborczych o obowiązku usunięcia plakatów, haseł wyborczych itp.
Informacja dla Komitetów Wyborczych o obowiązku usunięcia plakatów, haseł wyborczych itp....
2015-10-23 1714 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
159  OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O BEZPŁATNYM BADANIU MAMMOGRAFICZNYM...
2015-10-23 0837 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
160  ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ' REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI NR 2146N- UL. KOŚCIELNA W MŁYNARACH'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ' REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI NR 2146N- UL. KOŚCIELNA W MŁYNARACH'...
2015-10-22 1309 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
161  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu o pełnieniu dyżuru w dniu 24 i 25.10.2015 r.
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu o pełnieniu dyżuru w dniu 24 i 25.10.2015 r....
2015-10-21 1548 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
162  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do...
2015-10-19 0907 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
163  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-10-19 0904 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
164  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na 'Remont chodnika w ciągu drogi nr 214N-ul. Kościelna w Młynarach'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na 'Remont chodnika w ciągu drogi nr 214N-ul. Kościelna w ...
2015-10-16 1447 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
165  OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA DOKUMENTU PN.: 'PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY'
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DL...
2015-10-15 1345 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
166  Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenie dot. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenie dot. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych...
2015-10-15 1146 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
167  Ogłoszenie o przyjęciu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary
Ogłoszenie o przyjęciu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i ...
2015-10-13 1334 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
168  Informacja z rozstrzygnięcia zapytania na 'Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach'
Informacja z rozstrzygnięcia zapytania na 'Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach'...
2015-10-13 1329 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
169  Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych...
2015-10-12 1415 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
170  OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O TERMINIE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE
...
2015-10-12 1225 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
171  Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych...
2015-10-06 1029 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
172  Informacja o terminie składania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
Informacja o terminie składania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
...
2015-09-30 1301 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
173  Zapytanie ofertowe na 'Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach'
Zapytanie ofertowe na 'Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach'...
2015-09-30 0949 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
174  INFORMACJE DLA WYBORCÓW DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA 25.10.2015 r.
1) INFORMACJA W SPRAWIE DOPISANIA SIĘ DO SPISU WYBORCÓW,
2) INFORMACJE W SPRAWIE GŁOSOWANIA KORE...
2015-09-28 1548 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
175  ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ' REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI NR 2146N- UL. KOŚCIELNA W MŁYNARACH'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ' REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI NR 2146N- UL. KOŚCIELNA W MŁYNARACH'...
2015-09-28 1338 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
176  Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania
Obwieszczenie Burmistrza o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania...
2015-09-22 0923 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
177  ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Młynary
1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania w załączniku.
2) Zmiana treści zapytania...
2015-09-21 1435 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
178  ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH NA TEREN AMFITEATRU W MŁYNARACH'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH NA TEREN AMFITEATRU W MŁYNARACH'...
2015-09-18 1453 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
179  OGŁOSZENIE O BEZPŁATNYM SZCZEPIENIU PRZECIWKO GRYPIE OSÓB W WIEKU 65 LAT I STARSZYCH
OGŁOSZENIE O BEZPŁATNYM SZCZEPIENIU PRZECIWKO GRYPIE OSÓB W WIEKU 65 LAT I STARSZYCH...
2015-09-17 1504 Czytano:580 razy » Przeczytaj artykuł
180  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. 'Cyfryzacji i udostępnienia informacji danych przestrzennych Miasta i Gminy Młynary'
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. 'Cyfryzacji i udostępnienia inform...
2015-09-17 1411 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
181  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia drugiego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/12 położonej w Młynarach, obręb nr 4.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia drugiego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/...
2015-09-14 1406 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
182  Protokoły Obwodowych Komisji ds. Referendum z dnia 06.2015 r.
1) Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1,
2) Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum...
2015-09-07 1116 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
183  Zapytanie ofertowe na wykonanie 'Cyfryzacja i udostępnienie informacji danych przestrzennych Miasta i Gminy Młynary'
Zapytanie ofertowe na wykonanie 'Cyfryzacja i udostępnienie informacji danych przestrzennych Miasta...
2015-09-04 1443 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
184  Statut 2015 Młynary - Przedszkole
Statut 2015 Młynary - Przedszkole...
2015-09-02 1352 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
185   Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie PDF....
2015-08-31 1528 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
186  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty...
2015-08-28 1241 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
187  Informacja w sprawie zmian w wydawaniu zezwoleń na usuwanie krzewów i drzew od 28.08.2015 r.
Informacja w sprawie zmian w wydawaniu zezwoleń na usuwanie krzewów i drzew od 28.08.2015 r....
2015-08-27 1124 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
188  Apel Starosty Elbląskiego
Apel Starosty Elbląskiego...
2015-08-26 1159 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
189  Nabór na członków Rady Nadzorczej
Nabór na członków Rady Nadzorczej...
2015-08-24 1544 Czytano:1000 razy » Przeczytaj artykuł
190  II Przetarg - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107004N w miejscowości Zastawno
Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1 do...
2015-08-24 1526 Czytano:925 razy » Przeczytaj artykuł
191  Zapytanie ofertowe na dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Młynarach w roku szkolnym 2015/2016
Zapytanie ofertowe na dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Młynarach w roku szkolnym 2015...
2015-08-21 1413 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
192  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DLA ZADANIA: 'MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM'
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DLA ZADANIA: 'MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W...
2015-08-21 1315 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
193  ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GM. MŁYNARY'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPAD...
2015-08-20 0952 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
194  Składy osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum
Składy osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum...
2015-08-19 0909 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
195  zapytanie ofertowe dożywianie wraz z załącznikami
zapytanie ofertowe dożywianie wraz z załącznikami...
2015-08-17 1450 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
196  Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej
Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej....
2015-08-14 1450 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
197  Zmiana postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP
Zmiana postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP...
2015-08-12 1159 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
198  Zmiana postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu referendum
Zmiana postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu referendum...
2015-08-12 1156 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
199  Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji do spraw Referendum
Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji do spraw Referendum...
2015-08-11 1429 Czytano:853 razy » Przeczytaj artykuł
200  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/12 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/12 POŁOŻON...
2015-08-10 1426 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
201  ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 'MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 'MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM'...
2015-08-10 0908 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
202  Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 25.10.2015 r. wraz z kalendarzem czynności
1) Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 25.10.2015 r. ...
2015-08-07 1417 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
203  Średnioterminowa prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa....
2015-08-07 1010 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
204  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA 'MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM'
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA 'MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE ...
2015-08-07 0917 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
205  ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UPAŁÓW
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UPAŁÓW...
2015-08-05 0934 Czytano:663 razy » Przeczytaj artykuł
206  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-08-05 0931 Czytano:615 razy » Przeczytaj artykuł
207  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-07-27 1242 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
208  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położonej w Młynarach, obręb nr 4.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położo...
2015-07-24 1454 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
209  Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji ds referendum
Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji d...
2015-07-24 1451 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
210  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położonej w Młynarach, obręb nr 4.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położo...
2015-07-24 1450 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
211  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/12 położonej w Młynarach, obręb nr 4.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/12 położ...
2015-07-24 1448 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
212  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/13 położonej w Młynarach, obręb nr 4.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/13 położ...
2015-07-24 1445 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
213  INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU
INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU...
2015-07-23 1041 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
214  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referend...
2015-07-23 1036 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
215  Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokra...
2015-07-23 1006 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
216  Prognoza pogody
Średnioterminowa prognoza pogody...
2015-07-22 1518 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
217  Komunikat - zgnilec amerykański pszczół
Komunikat wystąpienie na terenie gminy choroby pszczół...
2015-07-20 1519 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
218  Ogłoszenie w sprawie suszy
Ogłoszeni do pobrania w załączniku w formacie PDF....
2015-07-17 1313 Czytano:929 razy » Przeczytaj artykuł
219  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 25, O. KRASINEK, GM. MŁYNARY
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 25, O. KRASINE...
2015-07-17 1152 Czytano:584 razy » Przeczytaj artykuł
220  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA 'SIŁOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ W KARSZEWIE'
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA 'SIŁOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ W KARSZEWIE'...
2015-07-17 1150 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
221  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: 'ROZBUDOWĘ MONITORINGU NA TERENIE MIASTA MŁYNARY'
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: 'ROZBUDOWĘ MONITORINGU NA TERENIE MIASTA MŁ...
2015-07-17 1148 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
222  ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 'MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 'MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM'...
2015-07-17 0750 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
223  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 25, O. KRASINEK, GM. MŁYNARY
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 25, O. KRASI...
2015-07-10 1429 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
224  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk...
2015-07-08 1041 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
225  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2015-07-08 1039 Czytano:633 razy » Przeczytaj artykuł
226  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KARSZEWIE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KARSZEWIE...
2015-07-06 0944 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
227  OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMI...
2015-07-01 1301 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
228  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO PARKINGU W MŁYNARACH
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ...
2015-06-30 1329 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
229  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-06-29 1535 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
230  OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UIKZP MIASTA I GMINY MŁYNARY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWIASKO
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Z...
2015-06-29 1253 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
231  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium...
2015-06-29 1239 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
232  Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Młynary
Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Mły...
2015-06-29 1216 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
233  Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu o...
2015-06-26 1213 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
234  Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na dzień 06.09.2015 r. wraz z kalendarzem czynności
Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na dzień 06.09.2015 r. wraz ...
2015-06-26 1151 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
235  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ: CZ. DZ. NR 25, O. KRASINEK...
2015-06-26 1123 Czytano:663 razy » Przeczytaj artykuł
236  ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'ROZBUDOWĘ MONITORINGU NA TERENIE MIASTA MŁYNARY'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'ROZBUDOWĘ MONITORINGU NA TERENIE MIASTA MŁYNARY'...
2015-06-26 1120 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
237  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROZBUDOWĘ MONITORINGU NA TERENIE MIASTA MŁYNARY
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROZBUDOWĘ MONITORINGU NA TERENIE MIASTA MŁYN...
2015-06-26 1118 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
238  Przetarg - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107004N w miejscowości Zastawno
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1...
2015-06-24 1554 Czytano:1163 razy » Przeczytaj artykuł
239  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/13 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/13 POŁO...
2015-06-19 1210 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
240  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/12 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/12 POŁO...
2015-06-19 1206 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
241  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/9 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/5 POŁOŻ...
2015-06-19 1202 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
242  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/5 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/5 POŁOŻ...
2015-06-19 1200 Czytano:708 razy » Przeczytaj artykuł
243  WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019...
2015-06-15 0945 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
244  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-06-12 1321 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
245  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA TYMCZASOWEGO PARKINGU NA DZ. NR 60, OBRĘB NR 1 W MŁYNARACH'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA TYMCZA...
2015-06-11 0743 Czytano:742 razy » Przeczytaj artykuł
246  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o możliwości zapoznania się z programami profilaktyki zdrowotnej NFZ zakontraktowanych dla mieszkańców Gminy Młynary.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o możliwości zapoznania się z programami profilakty...
2015-06-03 1029 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
247  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ...
2015-06-01 1029 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
248  INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU
INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU NA POTRZEBY WŁASNE...
2015-05-25 1343 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
249  Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych z II tury wyborów Prezydenta RP z dnia 24.05.2015 r.
1) Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
2) Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
3) P...
2015-05-25 0935 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
250  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-05-22 1527 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
251  Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych...
2015-05-15 1505 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
252  Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w sprawie protokołu przejęcia mienia Skarbu Państwa na rzecz Miasta i Gminy Młynary
Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w sprawie protokołu przejęcia mienia Skarbu Państwa ...
2015-05-15 1243 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
253  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA ODCINKU DROGI NR 107502N- UL. KWIATOWA W MŁYNARACH
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA ODCINKU D...
2015-05-15 1237 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
254  Informacja PKW o warunkach udziału w ponownych wyborach Prezydenta RP w dniu 24.05.2015r.
Informacja PKW o warunkach udziału w ponownych wyborach Prezydenta RP w dniu 24.05.2015r....
2015-05-14 0741 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
255  Plan kontroli podatkowej na 2015 rok
Plan kontroli podatkowej na 2015 rok...
2015-05-13 0812 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
256  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM...
2015-05-11 0821 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
257  Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych z I tury wyborów Prezydenta RP z dnia 10.05.2015 r.
1) Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
2) Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
3) P...
2015-05-11 0809 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
258  Komunikat - trening systemu alarmowania i ostrzegania
Komunikat - trening systemu ostrzegania i alarmowania...
2015-05-07 0948 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
259  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W MŁYNARACH
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PO...
2015-04-28 1519 Czytano:857 razy » Przeczytaj artykuł
260  Informacja Burmistrza dotycząca obowiązku przedstawienia komisji wyborczej dokumentu tożsamości w wyborach Prezydenta RP w dniu 10.05.2015 r.
Informacja Burmistrza dotycząca obowiązku przedstawienia komisji wyborczej dokumentu tożsamości ...
2015-04-28 1314 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
261  OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWY SIECI SZKIELETOWEJ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWY SIECI SZKIELETOWEJ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU...
2015-04-28 0902 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
262  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-04-27 1141 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
263  Komunikat i informacje PKW związane z wyborami Prezydenta RP
Komunikat i informacje PKW związane z wyborami Prezydenta RP...
2015-04-24 1217 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
264  Afrykański pomór świń. Realne zagrożenie
Afrykański pomór świń. Realne zagrożenie...
2015-04-24 1211 Czytano:611 razy » Przeczytaj artykuł
265  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwatrał 2015 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwatrał 2015 r...
2015-04-23 0912 Czytano:875 razy » Przeczytaj artykuł
266  Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
Składy osobowe Obwodowych komisji Wyborczych...
2015-04-22 0836 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
267  Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych...
2015-04-22 0832 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
268  Informacja Burmistrza o sporządzeniu i udostępnieniu wyborcom spisu wyborców
Informacja Burmistrza o sporządzeniu i udostępnieniu wyborcom spisu wyborców...
2015-04-22 0830 Czytano:691 razy » Przeczytaj artykuł
269  Apel Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborców, czy zostali uwzględnieni w spisie wyborców
Apel Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborców, czy został u...
2015-04-17 1008 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
270  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2015
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2015...
2015-04-16 1520 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
271  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA ODCINKU DROGI NR 107502N UL. KWIATOWA W MŁYNRACH'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA ODCINKU DROGI NR 107502N UL. KWIATOWA W M...
2015-04-16 1019 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
272  Przedszkole - Informacja dla rodziców
Przedszkole - Informacja dla rodziców...
2015-04-15 0844 Czytano:680 razy » Przeczytaj artykuł
273  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM...
2015-04-15 0728 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
274  Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o nie przeprowadzeniu w dniach 16-21.04.2015 r. szczepienia lisów wolno żyjących
Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o nie przeprowadzeniu w dniach 16-21.04.2015 r. szczep...
2015-04-13 1455 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
275  OSTRZEŻENIE NUMER 127/II/2015 SILNY WIATR
OSTRZEŻENIE NUMER 127/II/2015
SILNY WIATR

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 01:00...
2015-04-13 1322 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
276  Zarządzenie 40/2015
Zarządzenie 40/2015...
2015-04-10 0926 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
277  Informacja o treminie szczepienia lisów wolno żyjących
1) Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu
2) Komunikat i informacja Warm. - Mazur. Wojew...
2015-04-09 0810 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
278  Przedszkole - Rekrutacja
Przedszkole - Rekrutacja...
2015-04-07 1329 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
279  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ WODOCIĄGÓW MŁYNARSKICH SP. Z O.O.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ WODOCIĄGÓW MŁYNARSKICH SP. Z ...
2015-04-07 1049 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
280  Plan kontroli zarządczej na 2015 rok
Plan kontroli zarządczej na 2015 rok...
2015-04-07 1021 Czytano:669 razy » Przeczytaj artykuł
281  Ogłoszenie - weryfikacja danych podatkowych
Ogłoszenie - weryfikacja danych podatkowych...
2015-04-02 0821 Czytano:691 razy » Przeczytaj artykuł
282  INFORMACJE DOT. PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY
INFORMACJE DOT. PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY...
2015-04-01 1402 Czytano:1190 razy » Przeczytaj artykuł
283  SYTUACJA FINANSOWA MIASTA I GMINY MŁYNARY W LATACH 2010-2014
SYTUACJA FINANSOWA MIASTA I GMINY MŁYNARY W LATACH 2010-2014...
2015-03-30 1014 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
284  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-03-25 0916 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
285  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania pn:'DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIASTA I GMINY MŁYNARY'
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
2015-03-24 1431 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
286  Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania
Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania...
2015-03-24 1354 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
287  Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Wodociągów Młynarskich
Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Wodociągów Młynarskich...
2015-03-19 1257 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
288  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPO...
2015-03-18 1509 Czytano:961 razy » Przeczytaj artykuł
289  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o Przeprowadzeniu Kwalifikacji Wojskowej w 2015 roku
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2015 roku...
2015-03-18 0946 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
290  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2015
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2015...
2015-03-18 0937 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
291  Zawiadomienie o unieważnieniu drugiego postępowania na Dostawę ON i benzyny
Zawiadomienie o unieważnieniu drugiego postępowania na Dostawę ON i benzyny...
2015-03-17 1416 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
292  Zapytanie ofertowe na dostawę sprzetu komputerowego
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzetu komputerowego...
2015-03-13 1414 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
293  INFORMACJE DLA WYBORCÓW DOTYCZĄCE WYBORÓW PREZYDENTA ZARZĄDZONYCH NA 10.05.2015 r.
1) INFORMACJA W SPRAWIE DOPISANIA SIĘ DO SPISU WYBORCÓW,
2) INFORMACJE W SPRAWIE GŁOSOWANIA KORE...
2015-03-13 0942 Czytano:660 razy » Przeczytaj artykuł
294  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM...
2015-03-13 0901 Czytano:662 razy » Przeczytaj artykuł
295  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE PGN
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE PGN...
2015-03-11 1437 Czytano:699 razy » Przeczytaj artykuł
296  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE LPR
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE LPR...
2015-03-11 1436 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
297  II Przetarg - Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
1) Ogłoszenie w formacie html,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) ...
2015-03-09 1425 Czytano:853 razy » Przeczytaj artykuł
298  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZ. NR 190/1, O. 4, MŁYNARY...
2015-03-09 1315 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
299  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 48 godzin...
2015-03-06 1437 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
300  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia badań lekarskiech członków OSP
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na przeprowadzenie badań lekarskich członków O...
2015-03-06 1229 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
301  OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWY SIECI SZKIELETOWEJ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWY SIECI SZKIELETOWEJ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU...
2015-03-06 1009 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
302  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę ON i benzyny
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania...
2015-03-06 0950 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
303  Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta RP
Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta RP...
2015-03-06 0738 Czytano:587 razy » Przeczytaj artykuł
304  Protokół z postepowania o zapytanie ofertowe pn: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Młynary'
Protokół z postepowania o zapytanie ofertowe pn: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem ...
2015-03-05 0822 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
305  Średnioterminowa prognoza pogody
Średnioterminowa prognoza pogody...
2015-03-02 1442 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
306  Ulotka informacyjna o nowych dowodach osobistych
Ulotka informacyjna o nowych dowodach osobistych
...
2015-02-27 1038 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
307  Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe...
2015-02-26 1314 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
308  Przetarg - „Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej”
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) Z...
2015-02-25 1229 Czytano:819 razy » Przeczytaj artykuł
309  OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ...
2015-02-25 1052 Czytano:889 razy » Przeczytaj artykuł
310  Ogłoszennie o zmianie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego
Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego ...
2015-02-24 1449 Czytano:671 razy » Przeczytaj artykuł
311  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM...
2015-02-24 1122 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
312  Informacja o wynikach II etapu naboru na stanowisko podinspektora informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
Informacja o wynikach II etapu naboru na stanowisko informatyka....
2015-02-20 1524 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
313  Informacja dot. usuwania azbestu
Informacja dot. usuwania azbestu...
2015-02-19 1359 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
314  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTU 'LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY'
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTU PN.: 'LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MI...
2015-02-18 1347 Czytano:1530 razy » Przeczytaj artykuł
315  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTU 'PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY'
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTU PN.: 'PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DL...
2015-02-18 1345 Czytano:1192 razy » Przeczytaj artykuł
316  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-02-18 1332 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
317  Zapytanie ofertowe na dostawę sprzetu komputerowego
1) Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego
2) Ogłoszenie o zmianie zapytanie ofertow...
2015-02-16 1525 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
318  Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko podinspektora informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 16 lutego 2015 roku.
Informacja o wynikach I ...
2015-02-16 1114 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
319  Zespół Szkół w Młynarach -Ogłoszenie o zamówieniu
Zespół Szkół w Młynarach - Ogłoszenie o zamówieniu...
2015-02-16 1003 Czytano:754 razy » Przeczytaj artykuł
320  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. szacowania nieruchomości
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. szacowania nieruchomości...
2015-02-13 1413 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
321  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPO...
2015-02-13 1247 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
322  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 124/2 położonej w Młynarach, obręb nr 1
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 124/2 położonej ...
2015-02-12 1440 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
323  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2015-02-12 1438 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
324  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO...
2015-02-12 1325 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
325  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA...
2015-02-12 1147 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
326  Kalendarz Wyborczy dla Wyborów Prezydenta RP w dniu 10.05.2015 r.
Kalendarz Wyborczy dla Wyborów Prezydenta RP w dniu 10.05.2015 r....
2015-02-09 1043 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
327  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 09 luetgo 2015 roku o przesunięciu terminu składania ofert na stanowisko informatyka
Ogłoszenie z dnia 09.02.2015 roku Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w sprawie przesunięcia termin...
2015-02-09 0936 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
328  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2015-02-06 1344 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
329  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZ. NR 190/1 O. 4 MŁYNARY
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ DZ. NR 190/1 O. 4 MŁYNARY...
2015-02-04 0955 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
330  Prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa...
2015-01-30 1456 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
331  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie przystąpienia do sporządzenia PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie przystąpienia do sporządzen...
2015-01-26 1246 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
332  Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego dla Gminy Młynary na lata 2015-2016
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego dla Gminy Młynary na lata 2015-2...
2015-01-23 1420 Czytano:1246 razy » Przeczytaj artykuł
333  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego usług geodezyjnych
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego usług geodezyjnych...
2015-01-22 0755 Czytano:910 razy » Przeczytaj artykuł
334  Zapytanie ofertowe do złozenia oferty w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych...
2015-01-21 1423 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
335  Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego - 2015 rok
Warunki uzyskania, instrukcja wypełniania oraz wniosek wraz z załącznikami spakowany...
2015-01-21 1411 Czytano:884 razy » Przeczytaj artykuł
336  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. szacowania nieruchomości
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. szacowania nieruchomości...
2015-01-21 1256 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
337  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-01-21 0755 Czytano:710 razy » Przeczytaj artykuł
338  Średnioterminowa prognoza pogody
Średnioterminowa prognoza pogody...
2015-01-20 1432 Czytano:669 razy » Przeczytaj artykuł
339  Zestawienie skarg i wniosków za 2014 rok
Zestawienie skarg i wniosków za 2014 rok...
2015-01-19 1245 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
340  Średnioterminowa prognoza pogody
Średnioterminowa prognoza pogody...
2015-01-16 1350 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
341  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o naborze na stanowisko podinspektora informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora informatyka...
2015-01-13 0935 Czytano:894 razy » Przeczytaj artykuł
342  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk...
2015-01-13 0925 Czytano:645 razy » Przeczytaj artykuł
343  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 48 godzin...
2015-01-13 0923 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
344  ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 107004N W M. ZASTAWNO'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA M...
2015-01-12 0930 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
345  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 124/2 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 124/2 POŁOŻONEJ...
2015-01-09 1257 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
346  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-01-08 1450 Czytano:669 razy » Przeczytaj artykuł
347  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2015-01-05 1436 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
348  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-12-31 1248 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
349  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę prawną
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę prawną...
2014-12-29 1502 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
350  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO...
2014-12-29 1306 Czytano:681 razy » Przeczytaj artykuł
351  ZIMA ! Zasady postępowania
Zagrożenia okresu zimowego....
2014-12-23 0933 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
352  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-12-23 0903 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
353  Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego...
2014-12-22 1501 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
354  Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług geodezyjnych
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług geodezyjnych...
2014-12-22 1500 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
355  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. szacowania nieruchomości
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. szacowania nieruchomości...
2014-12-22 1459 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
356  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. usług geodezyjnych
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. usług geodezyjnych...
2014-12-22 1457 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
357  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 24 położonej w Warszewie gm. Młynary
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 24 położonej w W...
2014-12-22 1432 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
358  SP Błudowo - Ogłoszenie o wyborze oferty - posiłki
SP Błudowo- Ogłoszenie o wyborze oferty - posiłki ...
2014-12-22 1301 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
359  Informacja
Informacja...
2014-12-22 0856 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
360  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-12-19 1533 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
361  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Ostrzeżenie meteorologiczne...
2014-12-19 1532 Czytano:633 razy » Przeczytaj artykuł
362  Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej pełni dyżur w każdą środę w godzinach od 8,30 do 10,00 w pokoju...
2014-12-17 1322 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
363  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-12-16 1032 Czytano:677 razy » Przeczytaj artykuł
364  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-12-15 1350 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
365  Zapytanie ofertowe- dostawa oleju opałowego
Zapytanie ofertowe- dostawa oleju opałowego ...
2014-12-12 1225 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
366  Zapytanie ofertowe - przygotowanie II śniadania dla uczniów
Zapytanie ofertowe - przygotowanie II śniadania dla uczniów...
2014-12-12 1223 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
367  Zapytanie ofertowe- przygotowanie i dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Błudowie
Przygotowanie i dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Błudowie...
2014-12-12 1222 Czytano:688 razy » Przeczytaj artykuł
368  Ostrzeżenie o silny wietrze i zasady postępowania
Ostrzeżenie o silnym wietrze i zasady postępowania...
2014-12-11 1433 Czytano:695 razy » Przeczytaj artykuł
369  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-12-11 1259 Czytano:662 razy » Przeczytaj artykuł
370  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-12-11 1255 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
371  Ogłoszenie o informacji w sprawie danych podatkowych
Ogłoszenie o informacji w sprawie danych podatkowych...
2014-12-11 0919 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
372  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Elbląskiego
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Elbląskiego...
2014-12-11 0746 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
373  Informacja o pracy urzędu w dniu 24.12.2014 r.
Informacja o pracy urzędu w dniu 24.12.2014 r....
2014-12-10 1555 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
374  Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego...
2014-12-10 1450 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
375  Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług geodezyjnych
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług geodezyjnych...
2014-12-10 1446 Czytano:680 razy » Przeczytaj artykuł
376  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-12-10 1249 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
377  Składanie ofert na obsługę prawną
Składanie ofert na obsługę prawną ...
2014-12-08 1231 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
378  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 48 godzin...
2014-12-02 1243 Czytano:645 razy » Przeczytaj artykuł
379  Gratulacje Prezydenta RP
Gratulacje Prezydenta RP...
2014-12-01 0758 Czytano:689 razy » Przeczytaj artykuł
380  Zmiana planu kontroli podatkowej na 2014 rok
Zmiana planu kontroli podatkowej na 2014 rok...
2014-11-26 1340 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
381  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-11-25 1410 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
382  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej w Młynarach
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej w Młynarach...
2014-11-25 1023 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
383  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W MŁYNARACH I SĄPACH....
2014-11-21 1248 Czytano:905 razy » Przeczytaj artykuł
384  INFORMACJA DOTYCZĄCA KONSULTACJI W SPRAWIE PROGNOZY ODDIZAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU EOF
W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi projektu Prognozy oddziaływania na środowisko ...
2014-11-20 0824 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
385  Mieszkańcy Miasta i Gminy Młynary
Mieszkańcy Miasta i Gminy Młynary...
2014-11-19 1053 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
386  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 24 POŁOŻONEJ W WARSZEWIE GM. MŁYNARY
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 24 POŁOŻONEJ W WAR...
2014-11-18 1506 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
387  Protokół wyników głosowania i wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Protokół wyboru Burmistrza...
2014-11-18 1135 Czytano:1055 razy » Przeczytaj artykuł
388  Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Młynarach
1. Protokół
2. Załączniki do protokołu...
2014-11-18 1118 Czytano:910 razy » Przeczytaj artykuł
389  Harmonogram dowożenia na wybory
Harmonogram dowożenia na wybory ...
2014-11-14 1640 Czytano:692 razy » Przeczytaj artykuł
390  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa - 120 godzin...
2014-11-14 1503 Czytano:693 razy » Przeczytaj artykuł
391  ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W PARKU PRZY UL. 1 MAJA W MŁYNARACH
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W PARKU PRZY UL. 1 MAJA W MŁYNARACH...
2014-11-13 1112 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
392  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 48 godzin...
2014-11-13 0808 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
393  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-11-10 1514 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
394  ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-11-10 0914 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
395  Informacja- Przedszkole
Informacja- Przedszkole...
2014-11-05 0851 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
396  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-11-05 0826 Czytano:706 razy » Przeczytaj artykuł
397  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-11-05 0822 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
398  Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyborze oferty...
2014-11-04 1045 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
399  ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-11-03 0811 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
400  Prognoza pogody
Prognoza pogody - na 48 godzin...
2014-10-29 0940 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
401  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwatrał 2014 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartał 2014 r....
2014-10-28 1219 Czytano:951 razy » Przeczytaj artykuł
402  Informacja o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na Terenie miasta i gminy Młynary
1) Obwodowa Komisja Wyborczych Nr 1 w Ośrodku Kultury w Młynarach
2) Obwodowa Komisja Wyborczych...
2014-10-27 1444 Czytano:942 razy » Przeczytaj artykuł
403  Informacja
Informacja...
2014-10-27 1351 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
404  Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2014-10-24 0747 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
405  Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Młynarach
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Młynarach...
2014-10-24 0744 Czytano:922 razy » Przeczytaj artykuł
406  Zapytanie ofertowe- pomoce SP Błudowo
Zapytanie ofertowe- pomoce SP Błudowo...
2014-10-23 0753 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
407  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody na 120 godzin...
2014-10-22 1039 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
408  ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-10-21 0745 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
409  II Przetarg - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PLACU RYNEK W MŁYNARACH
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1...
2014-10-17 1537 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
410  Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o pełnionym dyżurze w dniu 17.10.2014r.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o pełnionym dyżurze w dniu 17.10.2014r...
2014-10-16 1619 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
411  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-10-16 1426 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
412  OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M i G MŁYNARY OBEJMUJĄCEGO OBSZARY UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KRUSZYW NATURALNYCH
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN...
2014-10-14 1138 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
413  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 24 położonej w Warszewie gm. Młynary
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 24 położonej w W...
2014-10-13 1443 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
414  Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania
Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania...
2014-10-09 1527 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
415  Informacja o zasadach bezpieczenego korzystania z urządzeń grzewczych
Akcja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń gr...
2014-10-09 1252 Czytano:756 razy » Przeczytaj artykuł
416  INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU: SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ- WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE'
INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU: 'SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ- WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZ...
2014-10-08 0940 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
417  Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
ę zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert...
2014-10-07 1044 Czytano:1084 razy » Przeczytaj artykuł
418  Przetarg - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PLACU RYNEK W MŁYNARACH
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1...
2014-10-03 1533 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
419  Prognoza pogody średnioterminowa
Średnioterminowa prognoza pogody...
2014-10-01 1521 Czytano:699 razy » Przeczytaj artykuł
420  Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o pełnionych dyżurach
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o pełnionych dyżurach...
2014-09-26 1047 Czytano:959 razy » Przeczytaj artykuł
421  Informacja o siedzibie i składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej
Informacja o siedzibie i składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej...
2014-09-25 1519 Czytano:884 razy » Przeczytaj artykuł
422  Powołanie Miejskiej Komisji Terytorialnej w Młynarach
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie powołania komisji terytorialnych...
2014-09-24 0915 Czytano:1053 razy » Przeczytaj artykuł
423  ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie meteorologiczne...
2014-09-23 1327 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
424  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-09-23 1325 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
425  Informacja o wynikach głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego
Informacja o wynikach głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego...
2014-09-22 0923 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
426  Ważna Informacja dla rolników
Ważna Informacja dla rolników...
2014-09-18 1529 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
427  Prognoza pogody średnioterminowa
prognoza pogody średnioterminowa...
2014-09-18 1206 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
428  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W M. PŁONNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I DZIERŻAWĘ GRUNTU W M. PŁONNE...
2014-09-17 1250 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
429  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-09-12 1452 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
430  Prognoza pogody
prognoza pogody...
2014-09-11 0854 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
431  Obwieszczenie Burmistrza w sprawie ustalenia spadkobierców
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie ustalenia spadkobierców...
2014-09-10 0927 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
432  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-09-09 0915 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
433  Komunikat meteorologiczny Nr 1
Komunikat meteorologiczny...
2014-09-09 0913 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
434  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/19 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/19 położ...
2014-09-09 0753 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
435  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/25 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/25 położ...
2014-09-09 0752 Czytano:953 razy » Przeczytaj artykuł
436  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 24 POŁOŻONEJ W WARSZEWIE GM. MŁYNARY
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 24 POŁOŻONEJ W ...
2014-09-08 1358 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
437  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-09-05 1318 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
438  Informacja IPN w Gdańsku w zakresie podania daty złożenia oświadczenia lustracyjnego
Informacja IPN w Gdańsku dla kandydatów na radnych...
2014-09-05 1247 Czytano:769 razy » Przeczytaj artykuł
439  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-09-03 0801 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
440  ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-09-01 1111 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
441  Ogłoszenie o wyborze oferty Zespół Szkół w Młynarach
Ogłoszenie o wyborze oferty Zespół Szkół w Młynarach...
2014-08-29 1531 Czytano:828 razy » Przeczytaj artykuł
442  Ogłoszenie o wyborze oferty SP Błudowo
Ogłoszenie o wyborze oferty SP Błudowo...
2014-08-29 1529 Czytano:820 razy » Przeczytaj artykuł
443  Prognoza pogody średnioterminowa
Średnioterminowa prognoza pogody...
2014-08-29 1243 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
444  Obwieszczenie Burmistrza o okręgach, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2014-08-29 1210 Czytano:828 razy » Przeczytaj artykuł
445  Informacja o dyżurze w dniu 06.09.2014r. w KBW Delegatura w Elblągu w sprawie przyjmowania zgłoszeń o utworzeniu komitetów wyborczych
Pismo KBW Delegatura w Elblagu...
2014-08-28 1346 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
446  Kalendarz wyborczy do rad gmin, powiatów sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do samorządów...
2014-08-27 1328 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
447  Zaproszenie do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego
Zaproszenie do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego ...
2014-08-26 1122 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
448  ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z REMONTEM WEWN. INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM WARSZEWO 1
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z REMONTEM WEWN. INSTALACJI K...
2014-08-26 1113 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
449  Zapytanie ofertowe z załącznikami
Zapytanie ofertowe z załącznikami...
2014-08-21 1411 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
450  OGŁOSZENIE- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
OGŁOSZENIE- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ...
2014-08-21 1201 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
451  Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe...
2014-08-21 1100 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
452  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DLA ZADANIA: 'PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WARSZEWIE WRAZ Z REMONTEM WEWN. INSTALACJI SANITARNEJ'
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DLA ZADANIA: 'BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚC...
2014-08-21 0942 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
453  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DLA ZADANIA: 'PLAC ZABAW 'BIEDRONKA' W M. KARSZEWO, GM. MŁYNARY'...
2014-08-21 0938 Czytano:756 razy » Przeczytaj artykuł
454  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody na 120 godzin...
2014-08-18 1430 Czytano:855 razy » Przeczytaj artykuł
455  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-08-18 1428 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
456  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50...
2014-08-18 1426 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
457  Pełny opis projektów do Budżetu Obywatelskiego
Pełny opis projektów do Budżetu Obywatelskiego...
2014-08-18 1136 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
458  Informacja o weryfikacji projektów
Informacja o weryfikacji projektów...
2014-08-14 1504 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
459  Komunikat meteorologiczny Nr 2
Komunikat meteorologiczny nr 2...
2014-08-14 1415 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
460  Prognoza pogody średnioterminowa
prognoza pogody średnioterminowa...
2014-08-13 1425 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
461  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48
ostrzeżenie meteorologiczne...
2014-08-13 1423 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
462  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2014-08-12 1518 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
463  Komunikat
Komunikat...
2014-08-12 1256 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
464  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46...
2014-08-11 1334 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
465  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa ...
2014-08-11 1331 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
466  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45...
2014-08-08 1528 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
467  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-08-07 1450 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
468  ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z REMONTEM WEWN. INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM WARSZEWO 1
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WARSZEWO WRAZ Z REMONTEM WEWN...
2014-08-07 1426 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
469  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. STYCZNIOWEJ 2 W MŁYNARACH
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. STYCZNIOWEJ 2 W MŁYN...
2014-08-07 1414 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
470  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE: PRZEMUROWNIE KOMINÓW
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE: PRZEMUROWNIE KOMINÓW NA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 3 W M...
2014-08-07 1407 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
471  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody ...
2014-08-06 1519 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
472  ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W M. KUROWO BRANIEWSKIE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W M. KUROWO BRANIEWSKIE...
2014-08-06 1117 Czytano:863 razy » Przeczytaj artykuł
473  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W M. KARSZEWO
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W M. KARSZEWO...
2014-08-06 1115 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
474  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa ...
2014-08-05 1437 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
475  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 44
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44...
2014-08-05 1435 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
476  OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/25 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/25 POŁOŻO...
2014-08-04 1310 Czytano:936 razy » Przeczytaj artykuł
477  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/19 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/19 POŁOŻON...
2014-08-04 1256 Czytano:893 razy » Przeczytaj artykuł
478  Prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-08-04 1127 Czytano:851 razy » Przeczytaj artykuł
479  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43
Ostrzeżenie meteorologiczne...
2014-08-04 1125 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
480  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-08-04 1122 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
481  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
prognoza niebezpiecznych zjawisk...
2014-08-01 1512 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
482  Prognoza pogody
prognoza pogody...
2014-08-01 1500 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
483  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-08-01 1455 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
484  Prognoza pogody
Prognoza pogody ...
2014-08-01 1453 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
485  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk...
2014-08-01 1450 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
486  ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie meteorologiczne...
2014-07-31 1326 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
487  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-07-31 1321 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
488  WYPRAWKA SZKOLNA 2014
WYPRAWKA SZKOLNA 2014...
2014-07-31 1234 Czytano:987 razy » Przeczytaj artykuł
489  Zarządzenie Nr 56/2014
Zarządzenie Nr 56/2014...
2014-07-31 0857 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
490  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-07-29 1347 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
491  ostrzeżenie meteorologiczne nr 40
Ostrzeżenie meteorologiczne ...
2014-07-29 1345 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
492  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI CZ. DZ. NR 36/2 O. 2 MŁYNARY...
2014-07-24 1257 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
493  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI CZ. DZ. NR 58/1 O. 1 MŁYNARY...
2014-07-24 1256 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
494  Wykaz nierucjomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego na rzecz najemcy
Wykaz nierucjomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego na rzecz...
2014-07-24 1149 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
495  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ W WARSZEWIE
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ W WARSZEWIE...
2014-07-24 1145 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
496  Prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa na 120 godzin....
2014-07-15 0902 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
497  Informacje ogólne dotyczące wyborów do Rad Gmin oraz Burmistrzów w 2014 roku
Informacje ogólne
Prezes Rady Ministrów zarządza wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików w...
2014-07-09 0733 Czytano:938 razy » Przeczytaj artykuł
498  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
2014-07-01 1453 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
499  Ogłoszenie o sprzedaży autobusów
Ogłoszenie o sprzedaży autobusów...
2014-07-01 1446 Czytano:948 razy » Przeczytaj artykuł
500  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty...
2014-06-25 1028 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
501  ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI BŁUDOWO
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ WEW. NA DZIAŁCE NR 258/2 MIEJSCOWOŚC...
2014-06-23 1335 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
502  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 36/2, O. 2, MŁYNARY NA OKRES 15 LAT
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 36/2, O. 2, MŁYNARY NA OKRES 15 LAT...
2014-06-18 1343 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
503  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 58/1, O. 1, MŁYNARY NA OKRES 15 LAT
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 58/1, O. 1, MŁYNARY NA OKRES 15 LAT...
2014-06-18 1333 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
504  ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-06-18 0808 Czytano:899 razy » Przeczytaj artykuł
505  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w msc. Podgórze
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w msc....
2014-06-17 1435 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
506  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/25 położonej w Młynarach prz ul. Kwiatowej
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/25 położonej w Młyn...
2014-06-17 1433 Czytano:881 razy » Przeczytaj artykuł
507  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁUDOWIE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁUDOWIE...
2014-06-16 1302 Czytano:861 razy » Przeczytaj artykuł
508  PRZETARG-„Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży do szkół”
1) Ogłoszenie
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Wyjaśnienie
4) Zawiadomienie o...
2014-06-13 1550 Czytano:1172 razy » Przeczytaj artykuł
509  Harmonogram dowożenia na piknik rodzinny
Harmonogram dowożenia na piknik rodzinny...
2014-06-12 1302 Czytano:851 razy » Przeczytaj artykuł
510  Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy Młynary
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy Młynary...
2014-06-10 1458 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
511  Zapytanie ofertowe na dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Młynarach w roku szkolnym 2014/2015
Zapytanie ofertowe...
2014-06-09 0856 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
512  Uchwała Rady Miejskiej o podziale gminy na okręgi wyborcze
Uchwała Rady Miejskiej o podziale gminy na okręgi wyborcze...
2014-06-03 1322 Czytano:900 razy » Przeczytaj artykuł
513  Wyprzedaż garażowa
Wyprzedaż garażowa...
2014-06-02 1133 Czytano:894 razy » Przeczytaj artykuł
514  Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie ulg i odroczeń za 2013 rok
Zarządzenie Nr 34/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie i...
2014-05-30 0813 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
515  Zaproszenie na sesję
Zaproszenie na sesję...
2014-05-30 0746 Czytano:837 razy » Przeczytaj artykuł
516  Sprawozdanie z VI Europejskiego Sportu dla Wszystkich
Sprawozdanie z VI Europejskiego Sportu dla Wszystkich ...
2014-05-29 1524 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
517  Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych
1) Protokół OKW Nr 1 (Ośrodek Kultury)
2) Protokół OKW Nr 2 (Zespół Szkół)
3) Protokół ...
2014-05-26 1413 Czytano:923 razy » Przeczytaj artykuł
518  OGŁOSZENIE-WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
OGŁOSZENIE-WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY...
2014-05-26 1110 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
519  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z DOSTAWĄ
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z TRANSPORTEM...
2014-05-26 1047 Czytano:853 razy » Przeczytaj artykuł
520  Zarządzenie o odwołaniu i powołaniu członka OKW Nr 1 w Młynarach
Zarządzeni...
2014-05-25 1142 Czytano:928 razy » Przeczytaj artykuł
521  Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyborze oferty...
2014-05-20 0920 Czytano:892 razy » Przeczytaj artykuł
522  ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-05-15 1520 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
523  Przetarg-Odbiór, transport z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary”
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) Z...
2014-05-15 1332 Czytano:1316 razy » Przeczytaj artykuł
524  Inrormacje dotyczące wilków
1) Ostrzeżenie
2) Zalecenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3) Poradnik ochrony zwierz...
2014-05-14 1144 Czytano:1221 razy » Przeczytaj artykuł
525  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/25 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/25 POŁOŻON...
2014-05-13 1440 Czytano:923 razy » Przeczytaj artykuł
526  Ogłoszenie o sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Podgórzu gm. Młynary w formie przetargu ograniczonego
Ogłoszenie o sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Podgórzu gm. Młynary w formie przetargu...
2014-05-13 1436 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
527  Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe...
2014-05-13 1317 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
528  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(licytacji)
1) Ogłoszenie
2) Zdjęcia samochodu...
2014-05-13 1009 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
529  PRZETARG-PRZEBUDOWY MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 107003N W M. STARE MOANASTERZYSKO
1) Ogłoszenie
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) Projekt Wykonawcz...
2014-05-10 0944 Czytano:1531 razy » Przeczytaj artykuł
530  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/19 położonej w Młynarach prz ul. Kwiatowej
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/19 położonej w Młyn...
2014-05-08 1432 Czytano:1333 razy » Przeczytaj artykuł
531  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/26 położonej w Młynarach prz ul. Kwiatowej
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/26 położonej w Młyn...
2014-05-08 1430 Czytano:943 razy » Przeczytaj artykuł
532  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/25 położonej w Młynarach prz ul. Kwiatowej
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/25 położonej w Młyn...
2014-05-08 1428 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
533  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 24/2 położonej w msc. Kraskowo
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 24/2 położonej w msc. Kr...
2014-05-08 1425 Czytano:977 razy » Przeczytaj artykuł
534  Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych...
2014-05-07 0818 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
535  Zarządzenie o powołaniu obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie...
2014-05-07 0815 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
536  Informacja - Przedszkole
Informacja - Przedszkole...
2014-04-30 1244 Czytano:922 razy » Przeczytaj artykuł
537  ZŁÓŻ PIT W MŁYNARACH
ZŁÓŻ PIT W MŁYNARACH...
2014-04-22 1303 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
538  Prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa na 120 godzin...
2014-04-18 1249 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
539  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na działkę nr 110/3
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na działkę nr 110/3...
2014-04-17 1505 Czytano:999 razy » Przeczytaj artykuł
540  Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania
Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania...
2014-04-16 0825 Czytano:950 razy » Przeczytaj artykuł
541  Kalendarz Wyborczy
Kalendarz Wyborczy...
2014-04-16 0823 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
542  Plan kontroli podatkowej na 2014 rok
Plan kontroli podatkowej na 2014 rok...
2014-04-15 1403 Czytano:881 razy » Przeczytaj artykuł
543  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(licytacji)
1) Ogłoszenia
2) Zdjęcia samochodu spakowane...
2014-04-15 1353 Czytano:857 razy » Przeczytaj artykuł
544  Ogłoszenie o dniu wolnym i informacja dla Komitetów Wyborczych
OGŁOSZENIE

Informuje się, że w dniu 02 maja 2014 roku Urząd Mias...
2014-04-14 1345 Czytano:912 razy » Przeczytaj artykuł
545  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY...
2014-04-10 0909 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
546  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 120 godzin...
2014-04-08 1244 Czytano:914 razy » Przeczytaj artykuł
547  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17...
2014-04-08 1242 Czytano:943 razy » Przeczytaj artykuł
548  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/25 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/25 POŁOŻONEJ W M...
2014-04-03 1522 Czytano:1008 razy » Przeczytaj artykuł
549  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/26 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/26 POŁOŻONEJ W M...
2014-04-03 1519 Czytano:915 razy » Przeczytaj artykuł
550  PODZIĘKOWANIE
PODZIĘKOWANIE...
2014-04-03 1513 Czytano:917 razy » Przeczytaj artykuł
551  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/19 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/19 POŁOŻONEJ W M...
2014-04-03 1507 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
552  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 24/2 POŁOŻONEJ W KRASKOWIE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 24/2 POŁOŻONEJ W KRAS...
2014-04-03 1503 Czytano:942 razy » Przeczytaj artykuł
553  Wykaz nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Wykaz nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemc...
2014-04-02 1444 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
554  prognoza pogody
Średnioterminowa prognoza pogody...
2014-04-02 1224 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
555  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY...
2014-04-02 0938 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
556  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(licytacji)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczo...
2014-03-27 1438 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
557  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ- DOZBROJENIE DZIAŁEK (BRANŻA SANITARNA)
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI...
2014-03-26 1450 Czytano:983 razy » Przeczytaj artykuł
558  Informacja w sprawie powszechnego obowiązku obrony.Kwalifikacja wojskowa .
Informacja o zasadach stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej....
2014-03-26 1339 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
559  Wniosek o zwrot kosztów przejazdu w sprawie powszechnego obowiązku obrony
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu w związku z osobistym stawiennictwem do kwalifikacji wojskowej...
2014-03-26 1327 Czytano:1299 razy » Przeczytaj artykuł
560  Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego...
2014-03-20 1430 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
561  Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz naje...
2014-03-20 1427 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
562  prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-03-18 1524 Czytano:995 razy » Przeczytaj artykuł
563  Dyżur konsultantów 10.04. 2014 r.
Dyżur konsultantów 10.04. 2014 ...
2014-03-18 1443 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
564  ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie ...
2014-03-17 1531 Czytano:935 razy » Przeczytaj artykuł
565  OBWIESZCZENIE o przystapieniu do sporządzenia zmiany Studium UiKZP miasta i gminy Młynary oraz prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium
OBWIESZCZENIE o przystapieniu do sporządzenia zmiany Studium UiKZP miasta i gminy Młynary oraz pro...
2014-03-14 1343 Czytano:1007 razy » Przeczytaj artykuł
566  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI POD ZAB. MIESZKANIOWĄ NR 110/3 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. STASZICA
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI POD ZAB. MIESZKANIOWĄ NR 110/3...
2014-03-13 1028 Czytano:993 razy » Przeczytaj artykuł
567  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY ...
2014-03-11 1402 Czytano:997 razy » Przeczytaj artykuł
568  Nabór kandydatów na stanowisko: bibliotekarz
Nabór kandydatów na stanowisko: bibliotekarz...
2014-03-06 0928 Czytano:1113 razy » Przeczytaj artykuł
569  Konkurs z okazji 30 -lecia wznowienia Praw Miejskich Młynar
Konkurs z okazji 30-lecia odzyskania praw miejskich przez Młynary
Z okazji 30-lecia odzyskania pra...
2014-02-28 1353 Czytano:988 razy » Przeczytaj artykuł
570  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY...
2014-02-25 1503 Czytano:1066 razy » Przeczytaj artykuł
571  Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego...
2014-02-18 1346 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
572  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-02-10 0917 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
573  Zaproszenie do udziału w kursie i badaniu
Zaproszenie do udziału w kursie i badaniu
Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w kursie i b...
2014-02-07 1533 Czytano:998 razy » Przeczytaj artykuł
574  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY MOSTU W M. STARE MONASTERZYSKO
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY MOSTU W M. STARE MO...
2014-02-06 0803 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
575  II Przetarg - Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
1) Ogłoszenie w formacie html
2) specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) Z...
2014-02-03 1126 Czytano:1169 razy » Przeczytaj artykuł
576  INFORMACJA
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA SIĘ DO ZINTEGROWANEGO INFORMATORA PACJENTA...
2014-01-31 1437 Czytano:861 razy » Przeczytaj artykuł
577  Prognoza pogody
Prognoza pogody - średnioterminowa na 120 godz....
2014-01-30 0910 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
578  OTWARTY KONKUR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
OTWARTY KONKUR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

...
2014-01-24 1736 Czytano:1197 razy » Przeczytaj artykuł
579  Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany SUiKZP miasta i gminy Młynary oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sąpy
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrz...
2014-01-23 1117 Czytano:987 razy » Przeczytaj artykuł
580  »Przetarg - Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) Z...
2014-01-22 0945 Czytano:1091 razy » Przeczytaj artykuł
581  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY...
2014-01-20 0938 Czytano:1003 razy » Przeczytaj artykuł
582  Prognoza pogody
Prognoza pogody - średnioterminowa...
2014-01-15 1244 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
583  Prognoza pogody
Prognoza pogody - średnioterminowa...
2014-01-10 1458 Czytano:934 razy » Przeczytaj artykuł
584  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE USŁUG RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE USŁUG RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO...
2014-01-07 1531 Czytano:1009 razy » Przeczytaj artykuł
585  Prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-01-03 1317 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
586  SIWZ
SIWZ...
2014-01-03 1148 Czytano:975 razy » Przeczytaj artykuł
587  Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyborze oferty...
2014-01-03 0855 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
588  INFORMACJA W SPRAWIE OGRANICZENIA UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH
Informacja w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych


Informujemy, iż na teren...
2013-12-31 0855 Czytano:961 razy » Przeczytaj artykuł
589  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 172/5 położonej w Zaściankach gm. Młynary
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 172/5 położonej w Zaści...
2013-12-23 1448 Czytano:1110 razy » Przeczytaj artykuł
590  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 46/21 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 46/21 położonej w Młyna...
2013-12-23 1447 Czytano:1013 razy » Przeczytaj artykuł
591  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 110/3 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 110/3 położonej w Młyna...
2013-12-23 1444 Czytano:1051 razy » Przeczytaj artykuł
592  Zapytanie ofertowe dostawa oleju opałowego
Zapytanie ofertowe dostawa oleju opałowego...
2013-12-18 0819 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
593  Zapytanie ofertowe II śniadanie dla uczniów w Błudowie
Zapytanie ofertowe II śniadanie dla uczniów w Błudowie...
2013-12-18 0816 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
594  Zapytanie ofertowe przygotowanie posiłków
Zapytanie ofertowe przygotowanie posiłków...
2013-12-18 0811 Czytano:916 razy » Przeczytaj artykuł
595  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 120 godzin...
2013-12-17 1503 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
596  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2013-12-13 0935 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
597  Prognoza pogody
Prognoza pogody - średnioterminowa 120 godz....
2013-12-12 1508 Czytano:925 razy » Przeczytaj artykuł
598  Informacja 27.12.2013 r.
Informacja 27.12.2013 r....
2013-12-06 1003 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
599  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2013-12-05 1408 Czytano:1002 razy » Przeczytaj artykuł
600  Prognoza pogody
Prognoza pogody ...
2013-12-05 1405 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
601  Informacja o niebezpiecznych zjawiskach
Informacja o niebezpiecznych zjawiskach...
2013-12-05 1403 Czytano:981 razy » Przeczytaj artykuł
602  Projekt 'Razem o łupkach'
Projekt 'Razem o łupkach'0...
2013-12-02 1041 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
603  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 120 godzin...
2013-11-29 0912 Czytano:939 razy » Przeczytaj artykuł
604  Rozeznanie rynku usługa transportowa
Rozeznanie rynku usługa transportowa...
2013-11-26 1251 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
605  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2013-11-26 0856 Czytano:977 razy » Przeczytaj artykuł
606  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 120 godz....
2013-11-21 1340 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
607  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI MIESZKANIOWEJ NR 110/3 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI MIESZKANIOWEJ NR 110/3 POŁOŻONEJ W M...
2013-11-20 1410 Czytano:1031 razy » Przeczytaj artykuł
608  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI USŁUGOWEJ NR 46/21 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI USŁUGOWEJ NR 46/21 POŁOŻONEJ W MŁY...
2013-11-20 1408 Czytano:1061 razy » Przeczytaj artykuł
609  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 172/5 POŁOŻONEJ W ZAŚCIANKACH GM. MŁYNARY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 172/5 POŁOŻONEJ W ZAŚCIAN...
2013-11-20 1401 Czytano:1138 razy » Przeczytaj artykuł
610  II Przetarg-Dostawa fabrycznie nowego samochodu
1) Ogłoszenie
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU...
2013-11-06 1513 Czytano:1288 razy » Przeczytaj artykuł
611  Prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa...
2013-11-06 1127 Czytano:1037 razy » Przeczytaj artykuł
612  Przetarg-Dostawa fabrycznie nowego samochodu
1)Ogłoszenie
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Zawiadomienie o Unieważnieniu ...
2013-10-23 0818 Czytano:1281 razy » Przeczytaj artykuł
613  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2013-10-22 0859 Czytano:982 razy » Przeczytaj artykuł
614  Pogoda 13-18.10.2013
Pogoda 13-18.10.2013...
2013-10-11 1332 Czytano:1009 razy » Przeczytaj artykuł
615  Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego...
2013-10-08 1511 Czytano:1144 razy » Przeczytaj artykuł
616  Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz naje...
2013-10-08 1508 Czytano:1086 razy » Przeczytaj artykuł
617  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 28/12 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 28/12 położonej w Młyna...
2013-10-07 1454 Czytano:1033 razy » Przeczytaj artykuł
618  Pogoda na 06-11.10.213
Pogoda na 06-11.10.213...
2013-10-04 1425 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
619  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP DRZEW I PODŁOŻA WRAZ Z TRANSPORTEM DO MIEJSCOWOŚCI kUROWO BRANIEWSKIE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP DRZEW I PODŁOŻA WRAZ Z TRANSPORTEM DO MIEJSCOWOŚCI kUROWO BRANIEWSKIE...
2013-10-03 1142 Czytano:950 razy » Przeczytaj artykuł
620  Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyborze oferty ...
2013-10-02 0929 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
621  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP 4 ŁAWEK DREWNIANYCH I 2 KOSZY NA ŚMIECI WRAZ Z TRANSPORTEM
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP 4 ŁAWEK DREWNIANYCH I 2 KOSZY NA ŚMIECI WRAZ Z TRANSPORTEM DO M. KUROW...
2013-09-25 1436 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
622  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ROWERÓW WODNYCH I KAMIZELEK RATUNKOWYCH WRAZ TRANSPORTEM
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ROWERÓW WODNYCH I KAMIZELEK RATUNKOWYCH WRAZ TRANSPORTEM...
2013-09-25 0806 Czytano:1012 razy » Przeczytaj artykuł
623   Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 24 września 2013 roku.
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budż...
2013-09-24 1334 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
624  Zapytanie ofertowe- II śniadanie dla uczniów SP w Błudowie
zapytanie ofertowe- II śniadanie dla uczniów SP w Błudowie...
2013-09-23 1135 Czytano:936 razy » Przeczytaj artykuł
625  Prognoza pogody na 48 godzin
Prognoza pogody na 48 godzin...
2013-09-19 0936 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
626  Pogoda na 120 godzin
Pogoda na 120 godzin...
2013-09-12 1528 Czytano:986 razy » Przeczytaj artykuł
627  Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach
SZOK – Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach
W naszym gimnazjum od lipca ...
2013-09-12 1052 Czytano:895 razy » Przeczytaj artykuł
628  Prognoza 12-17.09.2013
Prognoza 12-17.09.2013...
2013-09-11 0851 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
629  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/19 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/19 położonej w Młyn...
2013-09-09 1520 Czytano:976 razy » Przeczytaj artykuł
630  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/26 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/26 położonej w Młyn...
2013-09-09 1515 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
631  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/25 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/25 położonej w Młyn...
2013-09-09 1514 Czytano:917 razy » Przeczytaj artykuł
632  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/24 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/24 położonej w Młyn...
2013-09-09 1512 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
633  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2013-09-09 1303 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
634  Prognoza pogody na 48 godzin
Prognoza pogody na 48 godzin...
2013-09-09 1044 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
635  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2013-09-04 1127 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
636  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 28/12 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 28/12 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH...
2013-09-02 1528 Czytano:970 razy » Przeczytaj artykuł