Akcja informacyjna 'Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych'

2017-11-24 0926
Art. czytany: 462 razy

Mając na uwadze problematykę poprawy jakości powietrza, a w szczególności możliwości redukcji emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 i szczególnie szkodliwego benzo(a)pirenu, Ministerstwo Środowiska opracowało Poradnik 'Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych', który zawiera praktyczne wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drzewo.
Poradnik zwraca także uwagę na konieczność zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Oprócz poradnika przygotowana została również ulotka oraz informator.