Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018

2017-11-28 0752
Art. czytany: 676 razy

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości w sezonie zimowym 2017/2018. Oferta powinna zawierać informację dotyczącą rodzaju i nazwy sprzętu, którym będzie wykonywana usługa oraz stawkę roboczogodziny pracy sprzętu.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (sekretariat, pok. nr 1) w terminie do dnia 6 grudnia 2017 r.