Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZIT

2018-06-01 1048
Art. czytany: 180 razy

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZIT

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020