Sprawozdanie Rb-ZN III kwartał

2018-10-11 1514
Art. czytany: 197 razy

O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

Treść sprawozdania do pobrania w załączniku