Pracownicy urzędu

2009-10-28 1209
Art. czytany: 24397 razy

Pracownicy urzędu

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr. telefonu

(wewnętrzny)

Numer pokoju

Adres e-mail

Burmistrz

Renata Bednarczyk

55 618 22 31
(sekretariat)

2

burmistrz@mlynary.pl

Sekretarz

Anna Kołodziej-Rabiczko

55 618 22 46

3

sekretarz@mlynary.pl

Referat Finansowy

Skarbnik

Lilla Kiljańska

55 618 22 36

6

skarbnik@mlynary.pl

Stanowisko ds. rachunkowości budżetowej – Z-ca Skarbnika

Katarzyna Rynkowska

55 618 22 33

5

finanse@mlynary.pl

Stanowisko ds. wynagrodzeń

Bożena Dyl

55 618 22 33

5

place@mlynary.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków
i opłat lokalnych

Kamila Wielgus

55 618 22 35

4

wymiar@mlynary.pl

Stanowisko ds. finansowych

Jadwiga Żuk

55 618 22 42

10a

kasa@mlynary.pl

Stanowisko ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, księgowości
i egzekucji podatków

Sylwia Kędzierska

55 618 22 35

4

 

podatki@mlynary.pl

 

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i ewidencji mienia gminy

Kamila Skubij

55 618 22 35

4

mienie@mlynary.pl

Referat Gospodarczy

Stanowisko ds. infrastruktury gminnej i spraw technicznych

Tadeusz Majzner

Anna Romanek

55 618 22 32

55 618 22 45

11

14

referatgospodarczy
@mlynary.pl

wody@mlynary.pl

Stanowisko ds. inwestycji
i gospodarki nieruchomościami

Magda Dabkiewicz

55 618 22 32

11

inwestycje@mlynary.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
i gospodarki gruntami

Anna Kolendo

55 618 22 44

12

geodezja@mlynary.pl

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, ochrony środowiska
i współpracy
z jednostkami pomocniczymi gminy

Kamil Szarag

55 618 22 44

12

fundusze@mlynary.pl

Stanowisko ds. naliczania, poboru
i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych

Ewelina Cyrankiewicz

55 618 22 40

13

odpady@mlynary.pl

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa
i zamówień publicznych

Mirosław Sabatowski

55 618 22 39

13

zamowienia@mlynary.pl

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Mateusz Jurgielewicz

55 618 22 32

11

interwencja@mlynary.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Magdalena Grochola

55 618 22 38

7

usc@mlynary.pl

Stanowiska samodzielne

Stanowisko ds. kadrowych

Katarzyna Abramowicz

55 618 22 43

10

kadry@mlynary.pl

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej

Magdalena Wojciechowska

55 618 22 32 11 zk@mlynary

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
i promocji

Alicja Jagiełło-Mularczyk

55 618 22 41

9

rada@mlynary.pl

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych, bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz archiwum

Bożena Pierzchała

55 618 22 31

1

sekretariat@mlynary.pl

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Maciej Sękowski

55 618 22 41

9

informatyk@mlynary.pl