Przetarg - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107004N w miejscowości Zastawno

2015-06-24 1554
Art. czytany: 1944 razy

Przetarg - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107004N w miejscowości Zastawno

1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót (spakowany)
4) Załącznik Nr 10 do SIWZ - kosztorys ofertowy
5) Zawiadomienie o wyborze
6) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania