A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'prawo miejscowe': 183
1  Uchwała Nr XLIV/307/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok....
2014-11-20 1329 Czytano:919 razy » Przeczytaj artykuł
2  U c h w a ł a Nr XLIV/308/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Nowe Monasterzysko...
2014-11-18 1009 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
3  U c h w a ł a Nr XLIV/305/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2...
2014-11-18 1004 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
4  U c h w a ł a Nr XLIV/304/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości ...
2014-11-18 1003 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
5  U c h w a ł a Nr XLIV/303/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

...
2014-11-18 1002 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
6  U c h w a ł a Nr XLIV/302/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o który...
2014-11-18 0959 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
7  U c h w a ł a Nr XLIV/301/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
dotyczących działalności w za...
2014-11-18 0956 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
8  U c h w a ł a Nr XLIV/300/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/2010 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogow...
2014-11-18 0953 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA Nr XLIII/299/2014 - z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Wodociągi Młynarsk...
2014-11-10 1453 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XLII/298/2014 - z dnia 23 pazdziernika 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok....
2014-11-10 1445 Czytano:787 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XLII/297/2014 - z dnia 23 pazdziernika 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024....
2014-11-10 1442 Czytano:767 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XLII/296/2014 - z dnia 23 pazdziernika 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2014-10-30 1429 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XLII/295/2014 - z dnia 23 pazdziernika 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2014-10-30 1427 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XLII/294/2014 - z dnia 23 pazdziernika 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2014-10-30 1426 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XLII/293/2014 - z dnia 23 pazdziernika 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości ...
2014-10-30 1423 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XLI/292/2014 - z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
...
2014-09-17 1059 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XLI/291/2014 - z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
...
2014-09-17 1057 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XLI/290/2014 - z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej....
2014-09-17 1055 Czytano:900 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XLI/289/2014 - z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy na organizację Dożynek Powiatu Elbląskiego ...
2014-09-17 1054 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XLI/288/2014 - z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok....
2014-09-17 1050 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XLI/287/2014 - z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024...
2014-09-17 1047 Czytano:849 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XLI/286/2014 - z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/223/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie przystąpienia d...
2014-09-17 1043 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XLI/285/2014 - z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Młynary....
2014-09-17 1042 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XLI/284/2014 - z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016...
2014-09-17 1040 Czytano:767 razy » Przeczytaj artykuł
25  U c h w a ł a Nr XL/283/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium z tytułu wykonania budżetu...
2014-06-30 1151 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
26  U c h w a ł a Nr XL/282/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok....
2014-06-30 1150 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
27  U c h w a ł a Nr XL/281/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok...
2014-06-30 1147 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
28  U c h w a ł a Nr XL/280/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2014-2024...
2014-06-30 1144 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
29  U c h w a ł a Nr XL/279/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole ...
2014-06-30 1142 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
30  U c h w a ł a Nr XL/278/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Młynary konsultacji społecznych odnośnie Bud...
2014-06-30 1140 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
31  U c h w a ł a Nr XL/277/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Starym Monaster...
2014-06-30 1139 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
32  U c h w a ł a Nr XL/276/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2014-06-30 1137 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XXXVIII/275/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Elbląskiemu....
2014-05-27 1049 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XXXVIII/274/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok....
2014-05-27 1045 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XXXVIII/273/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024...
2014-05-27 1043 Czytano:820 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XXXVIII/272/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/226/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 listopada 2013 ro...
2014-05-27 1041 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XXXVIII/271/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2014-05-27 1039 Czytano:828 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XXXVIII/270/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na teren...
2014-05-27 1038 Czytano:820 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XXXVIII/269/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2014-05-27 1036 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XXXVIII/268/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2014-05-27 1035 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XXXVIII/267/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości komunalnej położonej ...
2014-05-27 1034 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości komunalnej położonej...
2014-05-27 1032 Czytano:794 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA Nr XXXVII/265/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Młynarach Nr XXXIV/219/2013 z dnia ...
2014-04-01 0800 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA Nr XXXVII/264/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku...
2014-03-31 1120 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA Nr XXXVII/263/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizac...
2014-03-31 1118 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA Nr XXXVII/262/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok....
2014-03-31 1114 Czytano:820 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA Nr XXXVII/261/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2024...
2014-03-31 1109 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA Nr XXXVII/260/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz...
2014-03-31 1106 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA Nr XXXVII/259/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Młynarach....
2014-03-31 1105 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA Nr XXXVII/258/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie w sprawie zgłoszenia sołectwa Nowe Monasterzysko do Programu Odnowy Wsi Województwa War...
2014-03-31 1103 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA Nr XXXVII/257/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie w sprawie zgłoszenia sołectwa Kwietnik do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko ...
2014-03-31 1101 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA Nr XXXVII/256/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy M...
2014-03-31 1059 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA Nr XXXVII/255/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie zawarcia porozumienia administracyjnego dotyczącego powołania Związku ZIT ...
2014-03-31 1057 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA Nr XXXVII/254/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości
...
2014-03-31 1056 Czytano:929 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA Nr XXXVII/253/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2014-03-31 1054 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA Nr XXXVII/252/2014 - z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2014-03-31 1050 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr XXXVI/251/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok...
2014-02-19 0930 Czytano:893 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr XXXVI/250/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2024...
2014-02-19 0928 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr XXXVI/249/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2014-02-19 0926 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr XXXVI/248/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Starym Monaster...
2014-02-19 0925 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr XXXVI/247/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Młynarach
...
2014-02-19 0924 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr XXXVI/246/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wo...
2014-02-19 0922 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr XXXVI/245/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta ...
2014-02-19 0920 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr XXXVI/244/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz P...
2014-02-19 0918 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr XXXVI/243/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w z...
2014-02-19 0917 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr XXXVI/242/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczen...
2014-02-19 0916 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr XXXVI/241/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w za...
2014-02-19 0914 Czytano:819 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr XXXVI/240/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach do za...
2014-02-19 0913 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
69   Uchwała Nr XXXVI/239/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Młynarach wprowadzoneg...
2014-02-19 0911 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR XXXV/238/2013 - z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok...
2013-12-31 1338 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR XXXV/236/2013 - z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok...
2013-12-31 1259 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR XXXV/235/2013 - z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024...
2013-12-31 1256 Czytano:868 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR XXXV/237/2013 - z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2024...
2013-12-31 1252 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr XXXV/234/2013 - z dnia 19 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/225/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 listopada 2013 r. w s...
2013-12-31 1250 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR XXXV/233/2013 - z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2013-12-31 1249 Czytano:849 razy » Przeczytaj artykuł
76  U c h w a ł a Nr XXXIV/232/2013 - z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok...
2013-12-06 1030 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
77  U c h w a ł a Nr XXXIV/231/2013 - z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-3024...
2013-12-06 1027 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA Nr XXXIV/230/2013 - z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie: poparcia stanowiska z dnia 26 września 2013 r. Lokalnych Grup Rybackich oraz Lokalnych G...
2013-12-06 1025 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA Nr XXXIV/229/2013 - z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasac...
2013-12-06 1022 Czytano:866 razy » Przeczytaj artykuł
80  U c h w a ł a Nr XXXIV/228 /2013 - z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej ...
2013-12-06 1021 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA Nr XXXIV/227/2013 - z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
...
2013-12-06 1019 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA Nr XXXIV/226/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
...
2013-12-06 1018 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
83  Uchwała Nr XXXIV/225/2013 - z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2...
2013-12-06 1016 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
84  U c h w a ł a Nr XXXIV/224/2013 - z dnia 29 listopada 2013r.
o przystąpieniu do wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sąp...
2013-12-06 1013 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA Nr XXXIV/223/2013 - z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...
2013-12-06 1010 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA NR XXXIV/222/2013 - z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2013-12-06 1008 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
87  Uchwała Nr XXXIV/221/2013 - z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któryc...
2013-12-06 1006 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
88  Nr XXXIV/220/2013 Uchwała Nr XXXIV/220/2013 - z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Młynary....
2013-12-06 1005 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA Nr XXXIV/219/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach w celu jego przekształcenia w spó...
2013-12-06 1002 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA Nr XXXIII/218/2013 - z dnia 24 października 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu MiG na 2013 rok....
2013-11-06 1236 Czytano:905 razy » Przeczytaj artykuł
91  UCHWAŁA Nr XXXIII/217/2013 - z dnia 24 października 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2013– 2024...
2013-11-06 1234 Czytano:913 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA Nr XXXIII/216/2013 - z dnia 24 października 2013 roku
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2013-11-06 1232 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA Nr XXXIII/215/2013 - z dnia 24 października 2013 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXI/112/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30...
2013-11-06 1231 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA NR XXXIII/214/2013 - z dnia 24 października 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kurowo Braniewskie...
2013-11-06 1227 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
95  UCHWAŁA NR XXXIII/213/2013 - z dnia 24 października 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karszewo...
2013-11-06 1222 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
96  UCHWAŁA NR XXXII/211/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok...
2013-09-20 1312 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
97  UCHWAŁA NR XXXII/210/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2013-2024...
2013-09-20 1309 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA NR XXXII/208/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2013-09-20 1305 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA NR XXXII/207/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2013-09-20 1304 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
100  UCHWAŁA NR XXXII/206/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2013-09-20 1304 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
101  UCHWAŁA NR XXXII/205/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2013-09-20 1303 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
102  UCHWAŁA NR XXXII/204/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2013-09-20 1302 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
103  UCHWAŁA NR XXXII/203/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2013-09-20 1300 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
104  UCHWAŁA Nr XXXI/198/2013 - z dnia 18 lipca 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia ...
2013-09-20 1257 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA Nr XXX/197/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn: „Szkolny Ośrodek Kariery ...
2013-06-19 1428 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA Nr XXX/196/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc s...
2013-06-19 1427 Czytano:868 razy » Przeczytaj artykuł
107  Uchwała Nr XXX/195/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe i okresowe, usługi oraz pomoc rzeczow...
2013-06-19 1426 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
108  UCHWAŁA Nr XXX/194/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium z tytułu wykonania budżetu...
2013-06-19 1424 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
109  UCHWAŁA Nr XXX/193/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok....
2013-06-19 1422 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
110  Uchwała Nr XXX/190/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2013-06-19 1421 Czytano:849 razy » Przeczytaj artykuł
111  Uchwała Nr XXX/189/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2013-06-19 1419 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
112  Uchwała Nr XXX/188/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2013-06-19 1418 Czytano:934 razy » Przeczytaj artykuł
113  Uchwała Nr XXX/187/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2013-06-19 1417 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
114  Uchwała Nr XXIX/185/2013 - z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłat...
2013-06-12 1457 Czytano:857 razy » Przeczytaj artykuł
115  Uchwała Nr XXIX/184/2013 - z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pr...
2013-06-12 1455 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
116  Uchwała Nr XXVIII/183/2013 - z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Młynar...
2013-05-28 0929 Czytano:805 razy » Przeczytaj artykuł
117  Uchwała Nr XXVIII/182/2013 - z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie składu Kapituły ds. nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Młynar ” ...
2013-05-28 0928 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
118  Uchwała Nr XXVIII/181/2013 - z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Kapituły ds. nadawania tytułu „Honorowy Obywatel ...
2013-05-28 0926 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
119  Uchwała Nr XXVII/178/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
2013-05-10 1503 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
120  Uchwała Nr XXVII/177/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usłu...
2013-05-10 1501 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
121  Uchwała Nr XXVII/176/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłat...
2013-05-10 1500 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
122  Uchwała Nr XXVII/175/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na który...
2013-05-10 1458 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
123  Uchwała Nr XXVII/174/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się ...
2013-05-10 1455 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
124  Uchwała Nr XXVII/173/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie realizacji w 2013 i 2014 roku przez Miasto i Gminę Młynary projektu systemowego „Aktyw...
2013-05-10 1453 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
125  Uchwała Nr XXVII/172/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ...
2013-05-10 1450 Czytano:978 razy » Przeczytaj artykuł
126  UCHWAŁA Nr XXVI/171/2013 - z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2013– 2024
...
2013-04-03 1357 Czytano:754 razy » Przeczytaj artykuł
127  UCHWAŁA Nr XXVI/170/2013 - z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie przystąpienia do spółki Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzi...
2013-04-03 1355 Czytano:828 razy » Przeczytaj artykuł
128  UCHWAŁA Nr XXVI/169/2013 - z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie.
...
2013-04-03 1351 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
129  UCHWAŁA Nr XXVI/168/2013 - z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej na remont drogi powiatowej....
2013-04-03 1350 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
130  UCHWAŁA Nr XXVI/167/2013 - z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok....
2013-04-03 1349 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
131  UCHWAŁA Nr XXVI/166/2013 - z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku....
2013-04-03 1347 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
132  UCHWAŁA Nr XXVI/165/2013 - z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta ...
2013-04-03 1346 Czytano:829 razy » Przeczytaj artykuł
133  UCHWAŁA Nr XXVI/164/2013 - z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Młynary...
2013-04-03 1344 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
134  UCHWAŁA Nr XXVI/163/2013 - z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Młynary oraz warunków i zasad ...
2013-04-03 1342 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
135  UCHWAŁA Nr XXVI/162/2013 - z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2013-04-03 1340 Czytano:805 razy » Przeczytaj artykuł
136  U C H W A Ł A Nr XXV/161/2013 - z dnia 21 lutego 2013 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz P...
2013-02-26 1450 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
137  U C H W A Ł A Nr XXV/160/2013 - z dnia 21 lutego 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściek...
2013-02-26 1448 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
138  U C H W A Ł A Nr XXV/159/2013 - z dnia 21 lutego 2013 roku
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2013-02-26 1446 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
139  U C H W A Ł A Nr XXV/158/2013 - z dnia 21 lutego 2013 roku
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2013-02-26 1445 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
140  U C H W A Ł A Nr XXV/157/2013 - z dnia 21 lutego 2013 roku
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki ...
2013-02-26 1444 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
141  U C H W A Ł A Nr XXV/156/2013 - z dnia 21 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012 r. w spra...
2013-02-26 1443 Czytano:866 razy » Przeczytaj artykuł
142  U c h w a ł a Nr XXIV/153/2012 - z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam...
2013-01-02 1524 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
143  U c h w a ł a Nr XXIV/152/2012 - z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
2013-01-02 1522 Czytano:791 razy » Przeczytaj artykuł
144  U c h w a ł a Nr XXIV/151/2012 - z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej op...
2013-01-02 1520 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
145  Uchwała Nr XXIV/150/2012 - z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komun...
2013-01-02 1517 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
146  U c h w a ł a Nr XXIV/149/2012 - z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2013-01-02 1512 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
147  U c h w a ł a Nr XXII/148/2012 - z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2013– 2024...
2013-01-02 1502 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
148  Uchwała Nr XXIII/147/2012 - z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok....
2013-01-02 1455 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
149  U c h w a ł a Nr XXII/144/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013

...
2013-01-02 0904 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
150  U c h w a ł a Nr XXII/143/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2...
2013-01-02 0903 Czytano:889 razy » Przeczytaj artykuł
151  U c h w a ł a Nr XXII/142/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013...
2013-01-02 0902 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
152  U c h w a ł a Nr XXII/141/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów obowiązującej w 2013 roku...
2013-01-02 0901 Czytano:879 razy » Przeczytaj artykuł
153  U c h w a ł a Nr XXII/140/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej ...
2013-01-02 0859 Czytano:868 razy » Przeczytaj artykuł
154  U c h w a ł a Nr XXII/139/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnych będących własnością G...
2013-01-02 0858 Czytano:936 razy » Przeczytaj artykuł
155  U c h w a ł a Nr XXII/138/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego ...
2013-01-02 0857 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
156  U c h w a ł a Nr XXII/137/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któryc...
2013-01-02 0854 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
157  U c h w a ł a Nr XXII/136/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazo...
2013-01-02 0851 Czytano:896 razy » Przeczytaj artykuł
158  U c h w a ł a Nr XXI/132/2012 - z dnia 31 pazdziernika 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2012-11-14 1439 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
159  U c h w a ł a Nr XXI/131/2012 - z dnia 31 pazdziernika 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2012-11-14 1437 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
160  U c h w a ł a Nr XXI/130/2012 - z dnia 31 pazdziernika 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2012-11-14 1436 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
161  U c h w a ł a Nr XXI/129/2012 - z dnia 31 pazdziernika 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2012-11-14 1435 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
162  U c h w a ł a Nr XXI/128/2012 - z dnia 31 pazdziernika 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2012-11-14 1433 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
163  UCHWAŁA NR XX/124/2012 - z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

...
2012-09-18 0955 Czytano:976 razy » Przeczytaj artykuł
164  UCHWAŁA NR XX/123/2012 - z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok....
2012-09-18 0953 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
165  UCHWAŁA NR XX/122/2012 - z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Młynary na lata 2011-2018”...
2012-09-18 0949 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
166  UCHWAŁA NR XX/121/2012 - z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie w sprawie zgłoszenia sołectwa Kurowo Braniewskie do Programu Odnowy Wsi Województwa War...
2012-09-18 0947 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
167  UCHWAŁA NR XX/120/2012 - z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie w sprawie zgłoszenia sołectwa Karszewo do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko ...
2012-09-18 0945 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
168  UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium z tytułu wykonania budżetu...
2012-06-27 0945 Czytano:868 razy » Przeczytaj artykuł
169  UCHWAŁA NR XVIII/118/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok....
2012-06-27 0944 Czytano:924 razy » Przeczytaj artykuł
170  UCHWAŁA NR XVIII/115/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVI/98/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia programu za...
2012-06-27 0943 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
171  UCHWAŁA NR XVIII/114/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2012-06-27 0940 Czytano:986 razy » Przeczytaj artykuł
172  UCHWAŁA NR XVIII/113/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2012-06-27 0938 Czytano:905 razy » Przeczytaj artykuł
173  UCHWAŁA NR XVIII/112/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2012-06-27 0937 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
174  UCHWAŁA NR XVIII/111/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie realizacji przez Miasto i Gminę Młynary projektu systemowego „Aktywniej w życiu” w ...
2012-06-27 0936 Czytano:942 razy » Przeczytaj artykuł
175  UCHWAŁA NR XVIII/110/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do zawarcia umowy partnerskiej pomięd...
2012-06-27 0935 Czytano:876 razy » Przeczytaj artykuł
176  Uchwała Nr XVII/109/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie.
...
2012-06-13 1249 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
177  Uchwała Nr XVII/108/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego....
2012-06-13 1248 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
178  Uchwała Nr XVII/107/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2012– 2022
...
2012-06-13 1246 Czytano:899 razy » Przeczytaj artykuł
179  Uchwała Nr XVII/106/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok....
2012-06-13 1245 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
180  Uchwała Nr XVII/105/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na stałe obwody głosowania...
2012-06-13 1244 Czytano:877 razy » Przeczytaj artykuł
181  Uchwała Nr XVII/104/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Młyn...
2012-06-13 1242 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
182  Uchwała Nr XVII/103/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach...
2012-06-13 1239 Czytano:966 razy » Przeczytaj artykuł
183  UCHWAŁA Nr XVI/98/2012 - z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz zapobieganiu bezdomności ...
2012-04-16 0858 Czytano:911 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
STATUT URZĘDU
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018
Ochrona Danych Osobowych
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
Zarządzenia Burmistrza kadencji 2018-2023
Projekty uchwał
Podkat. Archiwalne:
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Zarządzenia
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza 2011 r.
Zarządzenia Burmistrza 2012 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok.
» w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Nowe Monasterzysko
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku.
» w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
» w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2015.
» w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Młynary dotyczących działalności w zakresie telekomunikacji.
» w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/2010 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta i gminy Młynary.
» w sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Wodociągi Młynarskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
» w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok.
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary