A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Rok 2006 (arch.)
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2006': 4
1  Uchwała Nr IV/18/2006 - z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie wysokości diet radnych, członków komisji Rady Miejskiej w Młynarach oraz sołtysów....
2007-01-29 1107 Czytano:1083 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr III/15/2006 - z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 200...
2007-01-29 1039 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr III/14/2006 - z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów obowiązujących w 2007 roku....
2007-01-29 1037 Czytano:1038 razy » Przeczytaj artykuł
4  U c h w a ł a Nr III/13/2006 - z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2007 rok...
2007-01-29 1035 Czytano:1034 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Uchwały
Zarządzenia
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» w sprawie wysokości diet radnych, członków komisji Rady Miejskiej w Młynarach oraz sołtysów.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 roku.
» w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów obowiązujących w 2007 roku.
» w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2007 roku.
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary