A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Rok 2006 » Uchwały (arch.)
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały': 21
1  UCHWAŁA Nr III/12/2006 - z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok....
2007-01-29 1013 Czytano:1160 razy » Przeczytaj artykuł
2   Uchwała Nr III/11/2006 - z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007

...
2007-01-29 1010 Czytano:1125 razy » Przeczytaj artykuł
3  Nr II/8/2006 - 6 grudnia 2006 r.
powołania Członków Komisji Polityki Socjalnej...
2007-01-08 1617 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
4  Nr II/3/2006 - 6 grudnia 2006 r.
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej....
2007-01-08 1615 Czytano:1253 razy » Przeczytaj artykuł
5  Nr II/5/2006 - 6 grudnia 2006 r.
Wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Socjalnej....
2007-01-08 1614 Czytano:1237 razy » Przeczytaj artykuł
6  Nr II/4/2006 - 6 grudnia 2006 r.
wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego...
2007-01-08 1612 Czytano:1168 razy » Przeczytaj artykuł
7  Nr II/7/2006 - 6 grudnia 2006 r.
powołania Członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego...
2007-01-08 1610 Czytano:1167 razy » Przeczytaj artykuł
8  Nr IV/18/2006 - 29 grudnia 2006 r.
wysokości diet radnych, członków komisji Rady Miejskiej w Młynarach oraz sołtysów....
2007-01-08 1608 Czytano:1194 razy » Przeczytaj artykuł
9  Nr II/6/2006 - 6 grudnia 2006 r.
powołania Członków Komisji Rewizyjnej...
2007-01-08 1606 Czytano:1202 razy » Przeczytaj artykuł
10  Nr I/1/2006 - 27 listopada 2006 r.
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Młynarach....
2007-01-08 1604 Czytano:1225 razy » Przeczytaj artykuł
11  III/10/2006 - 13 grudnia 2006 roku.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarz...
2007-01-03 1542 Czytano:1244 razy » Przeczytaj artykuł
12  10/06 - 13 listopada 2006
Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania.
...
2006-11-15 1251 Czytano:1309 razy » Przeczytaj artykuł
13   Nr 6/06 - 23 października 2006 r.
ustalenia rejestru list kandydatów do Rady Miejskiej w Młynarach według okręgów wyborczych....
2006-10-31 1323 Czytano:4789 razy » Przeczytaj artykuł
14  Nr XXXIII/163/05 - z dnia 28 grudnia 2005
o przystąpieniu do wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kur...
2006-08-18 1406 Czytano:1238 razy » Przeczytaj artykuł
15  XXXVI/175/06 - 27 kwietnia 2006 r.
nie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Młynary za 2005 rok. ...
2006-05-11 0902 Czytano:1457 razy » Przeczytaj artykuł
16  Nr XXXII/157/05 - 14 grudnia 2005 roku
ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów obowiązujących w 2006 roku....
2006-01-06 0948 Czytano:1496 razy » Przeczytaj artykuł
17  Nr XXXII/154/05 - 14 grudnia 2005 roku
określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006r....
2006-01-06 0946 Czytano:1404 razy » Przeczytaj artykuł
18  Nr XXXII/155/05 - 14 grudnia 2005 roku
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku...
2006-01-06 0943 Czytano:1418 razy » Przeczytaj artykuł
19  Nr XXXII/156/05 - 14 grudnia 2005 roku
określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2006 roku....
2006-01-06 0941 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
20  Nr XXXIII/164/05 - 28 grudnia 2005 r.
uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ...
2006-01-06 0934 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
21  XXXIII/166/05 - 28 grudnia 2005 roku
budżetu gminy na 2006 rok ...
2006-01-06 0927 Czytano:614 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Uchwały
Zarządzenia
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.
» w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007
» powołania Członków Komisji Polityki Socjalnej
» wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
» Wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Socjalnej.
» wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
» powołania Członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
» wysokości diet radnych, członków komisji Rady Miejskiej w Młynarach oraz sołtysów.
» powołania Członków Komisji Rewizyjnej
» wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Młynarach.
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary