A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia (arch.)
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia': 53
1  Zarządzenie Nr 73 - z dnia 26 padziernika 2010 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Młynary miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie ur...
2010-10-28 1405 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 52 - z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej...
2010-09-01 1011 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 51 - z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I pó...
2010-08-27 0945 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 50 - z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 31...
2010-08-27 0810 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 49 - z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2010...
2010-08-27 0809 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 48 - z dnia 12 sierpnia 2010 r.
powołania Komisji przetargowej...
2010-08-25 1337 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 47 - z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2010 rok...
2010-08-16 1055 Czytano:754 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 46 - z dnia 12 sierpnia 2010r.
w sprawie regulacji rocznych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych znajdujący...
2010-08-16 1053 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 45 - z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej...
2010-08-16 1048 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 44 - z dnia 28 lipca 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej na 'Remont drogi gminnej w miejscowości Młynarska Wola'0...
2010-08-16 1044 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 43 - z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/09 z dnia 15 września 2009 r. odnośnie określenia wysokości ...
2010-08-16 1039 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 42 - z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za II kwartały 2010 r....
2010-08-16 1033 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 41 - z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego ...
2010-08-16 0912 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 40 - z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szko...
2010-08-16 0910 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 39 - z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2010 rok...
2010-08-12 1251 Czytano:768 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 38 - z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2010 rok...
2010-08-12 1249 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 37 - z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie cofnięcia Pani Elżbiecie Kozłowskiej – starszemu referentowi
w Miejsko - Gminnym ...
2010-08-12 1247 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 36 - z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie cofnięcia Pani Teresie Gigołło – starszemu specjaliście w Miejsko –Gminnym Ośrod...
2010-08-12 1246 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 35 - z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 16 marca 200...
2010-08-12 1244 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 34 - z dnia 02 czerwca 2010r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010...
2010-06-28 0920 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 33 - z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych...
2010-06-07 1345 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 32 - z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie wykazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych...
2010-06-07 1344 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 31 - z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi ZGK...
2010-06-07 1343 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 30 - z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa do pełnienia obowiązków kierownika ZGK...
2010-06-07 1341 Czytano:819 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 29 - z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie upoważnienia pracownika ds. zaliczki alimentacyjnej...
2010-06-07 1340 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 28 - z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie dystrybucji tabletek jodowych...
2010-06-07 1037 Czytano:744 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 27 - z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert na 'Moje Boisko-Orlik 2012'0...
2010-06-07 0913 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 26 - z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2009 rok...
2010-05-26 1223 Czytano:744 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 25 - z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie przygotowania i udziału w ćwiczeniu powiatowym niemilitarnym 'Zalew 2010'0...
2010-05-26 1221 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 24 - z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w M...
2010-05-26 1219 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 23 - z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2010 rok...
2010-05-26 1217 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 22 - z dnia 17 maja 2010 r.
w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej j...
2010-05-26 1215 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 21 - z dnia 13 maja 2010 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzę...
2010-05-21 0806 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 20 - z dnia 6 maja 2010 r.
w sprawie powołania komisji stypendialnej...
2010-05-21 0759 Czytano:699 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 19 - z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2010 roku....
2010-05-21 0757 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 18/2010 - z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach....
2010-05-18 1533 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 17 - z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komun...
2010-05-11 1050 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 16 - z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie cofnięcia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach upowa...
2010-05-11 1048 Czytano:794 razy » Przeczytaj artykuł
39   Zarządzenie nr 15 / 2010 - z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski zgłoszonych kandydatów do odznaczenia honorowego...
2010-05-11 1045 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 14 - z dnia 17 marca 2010 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2009 rok ...
2010-05-11 0943 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 13 - z dnia 16 lutego 2010 r
w sprawie powołania składu osobowego Drużyny Wykrywania i Alarmowania Miasta
i Gminy Młynary ...
2010-03-10 1317 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 12 - z dnia 16 lutego 2010 r
w sprawie : organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Młynary...
2010-03-10 1313 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 11 - z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej

...
2010-03-10 1310 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 10 - z dnia 16 lutego 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
2010-03-10 1249 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 9 - z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
2010-03-10 1239 Czytano:677 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 8 - z dnia 4 lutego 2010 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ...
2010-02-10 1136 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 7 - z dni 28 stycznia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej...
2010-02-10 1128 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 6 - z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie : realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście
i gminie w 201...
2010-02-10 1125 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 5 - 25 stycznia 2010 r.
w sprawie inwentaryzacji....
2010-01-26 1411 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 4 - 25 stycznia 2010 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu obrony cyw...
2010-01-26 1409 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 3 - 11 stycznia 2010
realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w MiG Młynary...
2010-01-18 1400 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 2 - z dnia 15 stycznia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości s...
2010-01-18 1343 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
53  ZARZĄDZENIE NR- 1/2010 - 5 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu woln...
2010-01-07 0904 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
STATUT URZĘDU
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018
Ochrona Danych Osobowych
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
Zarządzenia Burmistrza kadencji 2018-2023
Projekty uchwał
Podkat. Archiwalne:
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Zarządzenia
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza 2011 r.
Zarządzenia Burmistrza 2012 r.
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Młynary miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych
» w sprawie powołania Komisji Przetargowej
» w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2010 r.
» w sprawie zmiany zarządzenia nr 31
» w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2010
» powołania Komisji przetargowej
» w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2010 rok
» w sprawie regulacji rocznych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie gminy Młynary oraz terminów jego płatności.
» w sprawie powołania komisji przetargowej
» w sprawie powołania komisji przetargowej na 'Remont drogi gminnej w miejscowości Młynarska Wola'0
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary