A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 (arch.)
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014': 294
1  Uchwała Nr XLIV/308/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Monasterzysko...
2016-08-05 1127 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XLIV/307/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 r....
2016-08-05 1119 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XLIV/306/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2014- 2024...
2016-08-05 1115 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XLIV/305/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 ...
2016-08-05 1112 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XLIV/304/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości...
2016-08-05 1109 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XLIV/303/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015...
2016-08-05 1107 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XLIV/302/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któryc...
2016-08-05 1103 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XLIV/301/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Młynary dotyczących działania w zakresi...
2016-08-05 1058 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XLIV/300/2014 - z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/2010 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogow...
2016-08-05 1054 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XLIII/299/2014 - z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie utworzenia pod nazwą: Wodociągi Młynarskie spółka z ograniczoną odpowiedzialności...
2016-08-01 1101 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XLII/298/2014 - z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 r....
2016-08-01 1057 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XLII/297/2014 - z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2024...
2016-08-01 1055 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XLII/296/2014 - z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-08-01 1052 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XLII/295/2014 - z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-08-01 1050 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XLII/294/2014 - z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-08-01 1047 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XLII/293/2014 - z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2016-08-01 1045 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XLI/292/2014 - z dnia 4 września 2014
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej...
2016-08-01 0843 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwąła Nr XLI/291/2014 - z dnia 4 września 2014
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej...
2016-08-01 0839 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XLI/290/2014 - z dnia 4 września 2014
w sprawie udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej...
2016-08-01 0837 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XLI/289/2014 - z dnia 4 września 2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy na organizację Dożynek Powiatu Elbląskiego ...
2016-07-22 1235 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XLI/288/2014 - z dnia 4 września 2014
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 r....
2016-07-22 1231 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XLI/287/2014 - z dnia 4 września 2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2014- 2024...
2016-07-22 1229 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XLI/286/2014 - z dnia 4 września 2014
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/223/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do ...
2016-07-22 1228 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XLI/285/2014 - z dnia 4 września 2014
......
2016-07-22 1225 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XLI/284/2014 - z dnia 4 września 2014
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016...
2016-07-22 1223 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XL/283/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium z tytułu wykonania budżetu ...
2016-07-22 0932 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XL/282/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r....
2016-07-22 0930 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XL/281/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 r....
2016-07-22 0918 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XL/280/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2014- 2024...
2016-07-22 0909 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XL/279/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w Młynarach...
2016-07-22 0908 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XL/278/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Młynary konsultacji społecznych odnośnie Bud...
2016-07-22 0904 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XL/277/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkaniowego położonego w Starym Monast...
2016-07-22 0900 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XL/276/2014 - z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-07-22 0857 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XXXVIII/275/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Elbląskiemu...
2016-07-22 0817 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XXXVIII/274/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 r....
2016-07-22 0814 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XXXVIII/273/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2014- 2024...
2016-07-22 0757 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XXXVIII/272/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/226/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 listopada 2013 rok...
2016-07-22 0755 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XXXVIII/271/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2016-07-20 1433 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XXXVIII/270/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na teren...
2016-07-20 1255 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XXXVIII/269/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2016-07-20 1253 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XXXVIII/268/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2016-07-20 1251 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XXXVIII/267/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości komunalnej położonej...
2016-07-20 1248 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 - z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości komunalnej położonej...
2016-07-20 1205 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr XXXVII/265/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Młynarach Nr XXXIV/219/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w s...
2016-07-20 0908 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XXXVII/264/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r....
2016-07-20 0905 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr XXXVII/264/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r....
2016-07-20 0900 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XXXVII/263/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizac...
2016-07-20 0857 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XXXVII/262/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 r....
2016-07-20 0851 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XXXVII/261/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2014- 2024...
2016-07-20 0845 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr XXXVII/260/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz...
2016-07-20 0835 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr XXXVII/259/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Młynarach....
2016-07-20 0808 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr XXXVII/258/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa Nowe Monasterzysko do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - ...
2016-07-20 0804 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr XXXVII/257/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa Kwietnik do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskieg...
2016-07-20 0801 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr XXXVII/256/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mł...
2016-07-20 0757 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr XXXVII/255/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie zawarcia porozumienia administracyjnego dotyczącego powołania Związku ZIT w ramach Elbl...
2016-07-20 0753 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr XXXVII/254/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2016-07-20 0750 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr XXXVII/253/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2016-07-18 1224 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr XXXVII/252/2014 - z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2016-07-18 1216 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr XXXVI/251/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 r....
2016-07-18 1059 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr XXXVI/250/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2014- 2024...
2016-07-18 1057 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr XXXVI/249/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2016-07-18 1055 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr XXXVI/248/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Starym Monaster...
2016-07-18 1053 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr XXXVI/247/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Młynarach...
2016-07-18 1051 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr XXXVI/246/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
......
2016-07-18 1049 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr XXXVI/245/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mł...
2016-07-18 1047 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr XXXVI/244/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pr...
2016-07-18 1043 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr XXXVI/243/2014 - z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w z...
2016-07-18 1040 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr XXXVI/242/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczen...
2016-07-18 1036 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr XXXVI/241/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywienia 'Pomoc gminy w zakr...
2016-07-18 1031 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr XXXVI/240/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach do za...
2016-07-18 1028 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr XXXVI/239/2014 - z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach wprowadzonego uc...
2016-07-18 1020 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr XXXV/238/2013 - z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 r....
2016-07-06 1345 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr XXXV/237/2013 - z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2014- 2024...
2016-07-06 1341 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr XXXV/236/2013 - z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 r....
2016-07-06 1338 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr XXXV/235/2013 - z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2013- 2024...
2016-07-06 1333 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr XXXV/234/2013 - z dnia 19 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/225/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokośc...
2016-07-06 1329 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
77  Uchwała Nr XXXV/233/2013 - z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-07-06 1326 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr XXXIV/232/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Młynary na 2013r....
2016-07-06 1321 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwała Nr XXXIV/231/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2013- 2024...
2016-07-06 1317 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
80  Uchwała Nr XXXIV/230/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie poparcia stanowiska z dnia 26 września 2013 r. Lokalnych Grup Rybackich oraz Lokalnych Gr...
2016-07-06 1315 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
81  Uchwała Nr XXXIV/229/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasac...
2016-07-06 1310 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr XXXIV/228/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej...
2016-07-06 1307 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
83  Uchwała Nr XXXIV/227/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014...
2016-07-06 1304 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
84  Uchwała Nr XXXIV/226/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014...
2016-07-06 1302 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
85  Uchwała Nr XXXIV/225/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 ...
2016-07-06 1301 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
86  Uchwała Nr XXXIV/224/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
o przystąpieniu do wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sąp...
2016-07-06 1258 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
87  Uchwała Nr XXXIV/223/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...
2016-07-06 1256 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
88  Uchwała Nr XXXIV/222/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2016-07-06 1251 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
89  Uchwała Nr XXXIV/221/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któryc...
2016-07-06 1249 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
90  Uchwała Nr XXXIV/220/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Młynary...
2016-07-06 0855 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
91  Uchwała Nr XXXIV/219/2013 - z dnia 29 listopada 2013 r.
w spawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach w celu jego przekształcenia w spó...
2016-07-06 0851 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
92  Uchwała Nr XXXIII/218/2013 - z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 r....
2016-07-06 0806 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
93  Uchwała Nr XXXIII/217/2013 - z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2013- 2024...
2016-07-06 0804 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
94  Uchwała Nr XXXIII/216/2013 - z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2016-07-06 0802 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
95  Uchwała Nr XXXIII/215/2013 - z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zaję...
2016-07-06 0758 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
96  Uchwała Nr XXXIII/214/2013 - z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kurowo Braniewskie...
2016-07-06 0753 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
97  Uchwała Nr XXXIII/213/2013 - z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karszewo...
2016-07-06 0748 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
98  Uchwała Nr XXXII/212/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej...
2016-07-04 0858 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
99  Uchwała Nr XXXII/211/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 r....
2016-07-04 0839 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
100  Uchwała Nr XXXII/210/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2013- 2024...
2016-07-04 0835 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
101  Uchwała Nr XXXII/209/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych...
2016-07-04 0832 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
102  Uchwała Nr XXXII/208/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-07-04 0830 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
103  Uchwała Nr XXXII/207/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-07-04 0828 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
104  Uchwała Nr XXXII/206/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-07-04 0820 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
105  Uchwała Nr XXXII/205/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-07-04 0818 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
106  Uchwała Nr XXXII/204/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2016-07-04 0816 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
107  Uchwała Nr XXXII/203/2013 - z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2016-07-04 0812 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
108  Uchwała Nr XXXI/202/2013 - z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego....
2016-07-01 1256 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
109  Uchwała Nr XXXI/201/2013 - z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 r....
2016-07-01 1255 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
110  Uchwała Nr XXXI/200/2013 - z dnia 18 lipca 2013 r.
......
2016-07-01 1253 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
111  Uchwała Nr XXXI/199/2013 - z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Młynary....
2016-07-01 1252 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
112  Uchwała Nr XXX/198/2013 - z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania naucz...
2016-07-01 1249 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
113  Uchwała Nr XXX/197/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
......
2016-07-01 1247 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
114  Uchwała Nr XXX/196/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc s...
2016-07-01 1246 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
115  Uchwała Nr XXX/195/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe i okresowe, usługi oraz pomoc rzeczow...
2016-07-01 1237 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
116  Uchwała Nr XXX/194/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary absolutorium z tytułu wykonania budżetu za...
2016-07-01 1234 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
117  Uchwała Nr XXX/193/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r....
2016-07-01 0859 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
118  Uchwała Nr XXX/192/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2013- 2024...
2016-07-01 0856 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
119  Uchwała Nr XXX/191/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 r....
2016-07-01 0847 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
120  Uchwała Nr XXX/190/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie przejęcie do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego, położonej na ter...
2016-07-01 0840 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
121  Uchwała Nr XXX/189/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-07-01 0836 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
122  Uchwała Nr XXX/188/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-07-01 0832 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
123  Uchwała Nr XXX/187/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-07-01 0826 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
124  Uchwała Nr XXX/186/2013 - z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Młynary...
2016-07-01 0823 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
125  Uchwała Nr XXIX/185/2013 - z dnia 23 maja 2013 r.
......
2016-07-01 0813 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
126  Uchwała Nr XXIX/184/2013 - z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pr...
2016-07-01 0744 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
127  Uchwała Nr XXVIII/183/2013 - z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Młynar...
2016-07-01 0740 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
128  Uchwała Nr XXVIII/182/2013 - z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie składu Kapituły ds. nadawania tytułu 'Honorowy Obywatel Młynar'...
2016-07-01 0737 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
129  Uchwała Nr XXVIII/181/2013 - z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Kapituły ds. nadawania tytułu 'Honorowy Obywatel M...
2016-07-01 0732 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
130  Uchwała Nr XXVII/180/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy w Młynarach na lata 2013- 2024...
2016-06-29 1458 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
131  Uchwała Nr XXVII/179/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie zmiany budżety Miasta i Gminy Młynary na 2013 r....
2016-06-29 1456 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
132  Uchwała Nr XXVII/178/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
2016-06-29 1453 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
133  Uchwała Nr XXVII/177/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi...
2016-06-29 1406 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
134  Uchwała Nr XXVII/176/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłat...
2016-06-29 1403 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
135  Uchwała Nr XXVII/175/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na który...
2016-06-29 1356 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
136  Uchwała Nr XXVII/174/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskani...
2016-06-29 1353 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
137  Uchwała Nr XXVII/173/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie realizacji w 2013 i 2014 roku przez Miasto i Gminę Młynary projektu systemowego 'Aktywni...
2016-06-29 1342 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
138  Uchwała Nr XXVII/172/2013 - z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i ...
2016-06-29 1334 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
139  Uchwała Nr XXVI/171/2013 - z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2024...
2016-06-29 0942 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
140  Uchwała Nr XXVI/170/2013 - z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie przystąpienia do spółki Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Elbl...
2016-06-29 0939 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
141  Uchwała Nr XXVI/169/2013 - z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie...
2016-06-29 0937 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
142  Uchwała Nr XXVI/168/2013 - z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej na remont drogi powiatowej...
2016-06-29 0934 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
143  Uchwała Nr XXVI/167/2013 - z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 r....
2016-06-29 0932 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
144  Uchwała Nr XXVI/166/2013 - z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r....
2016-06-29 0928 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
145  Uchwała Nr XXVI/165/2013 - z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary...
2016-06-29 0907 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
146  Uchwała Nr XXVI/164/2013 - z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia 'Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Młynary'...
2016-06-29 0905 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
147  Uchwała Nr XXVI/163/2013 - z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie określenia przystanków komunalnych na terenie Gminy Młynary oraz warunków i zasad korz...
2016-06-29 0807 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
148  Uchwała Nr XXVI/162/2013 - z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2016-06-29 0803 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
149  Uchwała Nr XXV/161/2013 - z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pr...
2016-06-29 0759 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
150  Uchwała Nr XXV/160/2013 - z dnia 21 lutego 2013 r.
......
2016-06-29 0757 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
151  Uchwała Nr XXV/159/2013 - z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-06-29 0747 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
152  Uchwała Nr XXV/158/2013 - z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-06-29 0743 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
153  Uchwała Nr XXV/157/2013 - z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki ...
2016-06-29 0739 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
154  Uchwała Nr XXV/156/2013 - z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012 r. w spra...
2016-06-29 0736 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
155  Uchwała Nr XXV/155/2013 - z dnia 21 lutego 2013 r.
......
2016-06-29 0733 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
156  Uchwała Nr XXV/154/2013 - z dnia 21 lutego 2013 r.
......
2016-06-29 0732 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
157  Uchwała Nr XXV/153/2013 - z dnia 21 lutego 2013 r.
......
2016-06-29 0730 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
158  Uchwała Nr XXIV/152/2012 - z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
2016-06-13 1312 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
159  Uchwała Nr XXIV/150/2012 - z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej op...
2016-06-13 1309 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
160  Uchwała Nr XXIV/150/2012 - z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odebrania odpadów komunaln...
2016-06-13 1307 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
161  Uchwała Nr XXIV/149/2012 - z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego gruntowej położon...
2016-06-13 1301 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
162  Uchwała Nr XXIII/148/2012 - z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2013-2024...
2016-06-13 1259 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
163  Uchwała Nr XXIII/147/2012 - z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 r....
2016-06-13 1254 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
164  Uchwała Nr XXII/146/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2012-2022...
2016-06-13 1202 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
165  Uchwała Nr XXII/145/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 r....
2016-06-13 1158 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
166  Uchwała Nr XXII/144/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 ...
2016-06-13 0940 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
167  Uchwała Nr XXII/143/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 ...
2016-06-13 0936 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
168  Uchwała Nr XXII/142/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013...
2016-06-13 0926 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
169  Uchwała Nr XXII/141/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów obowiązującej w 2013 r....
2016-06-13 0916 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
170  Uchwała Nr XXII/140/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej...
2016-06-13 0914 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
171  Uchwała Nr XXII/139/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnych będących własnością G...
2016-06-13 0911 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
172  Uchwała Nr XXII/138/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażania zgody na rozwiązywanie umowy użytkowania wieczystego...
2016-06-13 0908 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
173  Uchwała Nr XXII/137/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któryc...
2016-06-13 0906 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
174  Uchwała Nr XXII/136/2012 - z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gaz...
2016-06-13 0901 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
175  Uchwała Nr XXI/135/2012 - z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2012-2022...
2016-06-10 1249 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
176  Uchwała Nr XXI/134/2012 - z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej na remont drogi powiatowej....
2016-06-10 1246 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
177  Uchwała Nr XXI/133/2012 - z dnia 31 października 2012 r.
w sprawiezmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2012 r....
2016-06-10 1237 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
178  Uchwała Nr XXI/132/2016 - z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-06-10 1229 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
179  Uchwała Nr XXI/131/2012 - z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-06-10 1225 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
180  Uchwała Nr XXI/130/2012 - z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-06-10 1224 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
181  Uchwała Nr XXI/129/2012 - z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością samorządu teryt...
2016-06-10 1218 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
182  Uchwała Nr XXI/128/2016 - z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-06-10 1215 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
183  Uchwała Nr XXI/127/2016 - z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Młyn...
2016-06-10 1212 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
184  Uchwała Nr XXI/126/2016 - z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach....
2016-06-10 1209 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
185  Uchwała Nr XX/124/2012 - z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej....
2016-06-10 1158 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
186  Uchwała Nr XX/123/2012 - z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok....
2016-06-10 0848 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
187  Uchwała Nr XX/121/2012 - z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa Kurowo Braniewskie do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko- M...
2016-06-10 0846 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
188  Uchwała Nr XX/120/2012 - z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa Karszewo do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko- Mazurskiego...
2016-06-10 0835 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
189  Uchwała Nr XVIII/119/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium z tytułu wykonania budżetu ...
2016-06-10 0830 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
190  Uchwała Nr XVIII/118/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok....
2016-06-10 0828 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
191  Uchwała Nr XVIII/117/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok....
2016-06-10 0826 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
192  Uchwała Nr XVIII/116/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżet Miasta i Gminy Młynary, przebieg...
2016-06-10 0823 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
193  Uchwała Nr XVIII/115/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVI/98/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia programu za...
2016-06-10 0819 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
194  Uchwała Nr XVIII/114/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-06-10 0815 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
195  Uchwała Nr XVIII/113/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-06-10 0813 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
196  Uchwała Nr XVIII/112/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-06-10 0810 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
197  Uchwała Nr XVIII/111/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie realizacji przez Miasto i Gminę Młynary projektu systemowego 'Aktywniej w życiu' w rama...
2016-06-10 0806 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
198  Uchwała Nr XVIII/110/2012 - z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy ...
2016-06-08 0938 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
199  Uchwała Nr XVII/109/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie...
2016-06-08 0932 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
200  Uchwała Nr XVII/108/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego....
2016-06-06 1320 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
201  Uchwała Nr XVII/107/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2012- 2022...
2016-06-06 1317 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
202  Uchwała Nr XVII/106/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok....
2016-06-06 1314 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
203  Uchwała Nr XVII/105/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na stałe obwody głosowania...
2016-06-06 1306 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
204  Uchwała Nr XVII/104/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Młyn...
2016-06-06 1303 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
205  Uchwała Nr XVII/103/2012 - z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach...
2016-06-06 1255 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
206  UCHWAŁA Nr XVI/102/2012 - z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Młynary na 2012 rok...
2012-04-16 0905 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
207  UCHWAŁA Nr XVI/101/2012 - z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2012-04-16 0903 Czytano:633 razy » Przeczytaj artykuł
208  UCHWAŁA Nr XVI/100/2012 - z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2012-04-16 0902 Czytano:607 razy » Przeczytaj artykuł
209  UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 - z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2012-04-16 0901 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
210  UCHWAŁA Nr XVI/98/2012 - z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz zapobieganiu bezdomności ...
2012-04-16 0859 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
211  Uchwała Nr XV/97/2012 - z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok....
2012-03-12 0821 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
212  Uchwała Nr XV/96/2012 - z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie.
...
2012-03-12 0819 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
213  Uchwała Nr XV/95/2012 - z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach...
2012-03-12 0818 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
214  UCHWAŁA NR XV/94/2012 - z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Młynarach
...
2012-03-12 0817 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
215   UCHWAŁA Nr XV/93/2012 - z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w w...
2012-03-12 0815 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
216  Uchwała Nr XVI/90/2012 - z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz P...
2012-02-13 1043 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
217  U c h w a ł a Nr XIV/89/2012 - z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
24 listopada 2011 roku ...
2012-02-13 1041 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
218  Uchwała Nr XIV/88/2012 - z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku....
2012-02-13 1040 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
219  U c h w a ł a Nr XIV/87/2012 - z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Młyna...
2012-02-13 1038 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
220  UCHWAŁA NR XIV/86/2012 - z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2012-02-13 1037 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
221  UCHWAŁA NR XIV/85/2012 - z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2012-02-13 1036 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
222  Uchwała Nr XIII/84/2011 - z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2012– 2022...
2012-01-04 1117 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
223  Uchwała Nr XIII/83/2011 - z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok...
2012-01-04 1108 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
224  Uchwała Nr XII/80/2011 - z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011...
2012-01-04 1045 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
225  Uchwała Nr XII/79/2011 - z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla...
2012-01-04 1043 Czytano:638 razy » Przeczytaj artykuł
226  Uchwała Nr XII/78/2011 - z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Młynary....
2012-01-04 1041 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
227  Uchwała Nr XII/77/2011 - z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któryc...
2012-01-04 1038 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
228  UCHWAŁA Nr XI/76/2011 - z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mły...
2011-11-28 1348 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
229  UCHWAŁA Nr XI/75/2011 - z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2011 rok....
2011-11-28 1347 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
230  UCHWAŁA Nr XI/74/2011 - z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnej bę...
2011-11-28 1345 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
231  UCHWAŁA Nr XI/73/2011 - z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2012 roku....
2011-11-28 1344 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
232  UCHWAŁA Nr XI/72/2011 - z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 20...
2011-11-28 1342 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
233  UCHWAŁA Nr XI/71/2011 - z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów obowiązującej
w 2012 roku.
...
2011-11-28 1341 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
234  UCHWAŁA Nr XI/70/2011 - z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012...
2011-11-28 1340 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
235   UCHWAŁA Nr XI/69/2011 - z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012...
2011-11-28 1339 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
236  Uchwała Nr X/66/2011 - z dnia 27 pazdziernika 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2011-11-10 0756 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
237  Uchwała Nr X/65/2011 - z dnia 27 pazdziernika 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2011-11-10 0755 Czytano:645 razy » Przeczytaj artykuł
238  Uchwała Nr X/64/2011 - z dnia 27 pazdziernika 2011 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na ...
2011-11-10 0753 Czytano:669 razy » Przeczytaj artykuł
239  Uchwała Nr X/63/2011 - z dnia 27 pazdziernika 2011 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któryc...
2011-11-10 0750 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
240  Uchwała Nr X/62/2011 - z dnia 27 pazdziernika 2011 r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015...
2011-11-10 0748 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
241  Uchwała Nr IX/61/2011 - z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie...
2011-10-06 0853 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
242  Uchwała Nr IX/60/2011 - z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021...
2011-10-06 0851 Czytano:691 razy » Przeczytaj artykuł
243  Uchwała Nr IX/59/2011 - z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok...
2011-10-06 0847 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
244  Uchwała Nr IX/58/2011 - z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...
2011-10-06 0845 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
245  Uchwała Nr IX/57/2011 - z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do przystąpienia ...
2011-10-06 0844 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
246  Uchwała Nr IX/56/2011 - z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2011 dot. udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy na remont dr...
2011-10-06 0842 Czytano:680 razy » Przeczytaj artykuł
247  Uchwała Nr IX/54/2011 - z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2011-10-06 0839 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
248  Uchwała Nr IX/53/2011 - z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Młynarach do pr...
2011-10-06 0838 Czytano:662 razy » Przeczytaj artykuł
249  Uchwała Nr IX/52/2011 - z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zami...
2011-10-06 0837 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
250  Uchwała Nr IX/51/2011 - z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników...
2011-10-06 0836 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
251  Uchwała Nr IX/50/2011 - z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. „ Indywidualizacja procesu nauczani...
2011-10-06 0833 Czytano:636 razy » Przeczytaj artykuł
252  Uchwała Nr IX/49/2011 - z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ...
2011-10-06 0830 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
253  Uchwała Nr VIII/46/2011 - z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej na remont drogi powiatowej....
2011-08-05 0918 Czytano:638 razy » Przeczytaj artykuł
254  Uchwała Nr VIII/45/2011 - z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty....
2011-08-05 0917 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
255  Uchwała Nr VIII/44/2011 - z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2011-08-05 0915 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
256  Uchwała Nr VIII/43/2011 - z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2011-08-05 0913 Czytano:623 razy » Przeczytaj artykuł
257  Uchwała Nr VIII/42/2011 - z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Młynarach

...
2011-08-05 0911 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
258  Uchwała Nr VIII/41/2011 - z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Młynarach do pr...
2011-08-05 0909 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
259  Uchwała Nr VIII/40/2011 - z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Młynarach....
2011-08-05 0906 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
260  Uchwała Nr VIII/39/2011 - z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary. ...
2011-08-05 0854 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
261  Uchwała Nr VII/38/2011 - z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium z tytułu wykonania budżetu...
2011-06-22 0946 Czytano:669 razy » Przeczytaj artykuł
262  Uchwała Nr VII/37/2011 - z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok....
2011-06-22 0945 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
263  Uchwała Nr VI/35/2011 - z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego...
2011-06-06 0854 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
264  Uchwała Nr VI/33/2011 - z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Gminy-Miasto Elbląg na rzecz Komendy Miejskiej ...
2011-06-06 0853 Czytano:695 razy » Przeczytaj artykuł
265  Uchwała Nr VI/31/2011 - z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zastawno...
2011-06-06 0851 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
266  Uchwała Nr VI/30/2011 - z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnej b...
2011-06-06 0849 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
267  Uchwała Nr VI/29/2011 - z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnej bę...
2011-06-06 0846 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
268  Uchwała Nr VI/28/2011 - z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie realizacji przez Miasto i Gminę Młynary projektu systemowego 'Aktywniej w życiu' w rama...
2011-06-06 0843 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
269  Uchwała Nr VI/27/2011 - z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz ...
2011-06-06 0841 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
270  Uchwała Nr VI/26/2011 - z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w R...
2011-06-06 0839 Czytano:681 razy » Przeczytaj artykuł
271  U c h w a ł a Nr V/25/2011 - z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie sprawie zmiany uchwały o powołaniu oraz określeniu składu osobowego Komisji Polityk...
2011-04-08 0947 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
272  U c h w a ł a Nr V/24/2011 - z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie sprawie zmiany uchwały o powołaniu oraz określeniu składu osobowego Komisji Budżet...
2011-04-08 0946 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
273  U c h w a ł a Nr V/23/2011 - z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały o powołaniu oraz określeniu składu osobowego Komisji Rewizyjnej ...
2011-04-08 0943 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
274  U c h w a ł a Nr V/22/2011 - z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młyn...
2011-04-08 0940 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
275  U c h w a ł a Nr V/21/2011 - z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2011 rok...
2011-04-08 0936 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
276  U c h w a ł a Nr V/20/2011 - z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wykonania prac na pomniku przyrody na potrzeby ochrony przyrody...
2011-04-08 0817 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
277  Uchwała Nr V/19/2011 - z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku...
2011-04-08 0812 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
278   UCHWAŁA Nr V/18/2011 - z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach ...
2011-04-08 0810 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
279  UCHWAŁA Nr V/17/2011 - z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok...
2011-04-08 0808 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
280  U c h w a ł a Nr V/16/2011 - z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Młyna...
2011-04-08 0806 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
281  IV/15/2011 - z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Młynary ora...
2011-03-03 1354 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
282  IV/14/2011 - z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2011-2021...
2011-03-03 1350 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
283  IV/13/2011 - z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2011 rok...
2011-03-03 1343 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
284  IV/12/2011 - z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości ...
2011-03-03 1342 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
285  IV/11/2011 - z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieko...
2011-03-03 1340 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
286  Uchwała Nr III/9/2010 - z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Miasta i Gminy Mł...
2011-01-11 1152 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
287  Uchwała Nr III/8/2010 - z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2011-01-11 1150 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
288  Uchwała Nr III/7/2010 - z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakr...
2011-01-11 1149 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
289  Uchwała Nr III/6/2010 - z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Młynarach...
2011-01-11 1147 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
290  Uchwała Nr II/5/2010 - w sprawie powołania Komisji Polityki Socjalnej
w sprawie powołania Komisji Polityki Socjalnej...
2010-12-21 1429 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
291  Uchwała Nr II/4/2010 - z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego ...
2010-12-21 1427 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
292  Uchwała Nr II/3/2010 - z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej...
2010-12-21 1426 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
293  I/2/2010 - z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Młynarach...
2010-12-08 1306 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
294  I/1/2010 - z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej...
2010-12-08 1304 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
STATUT URZĘDU
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018
Ochrona Danych Osobowych
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
Zarządzenia Burmistrza kadencji 2018-2023
Projekty uchwał
Podkat. Archiwalne:
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Zarządzenia
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza 2011 r.
Zarządzenia Burmistrza 2012 r.
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Monasterzysko
» w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 r.
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2014- 2024
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
» w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
» w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2015
» w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Młynary dotyczących działania w zakresie telekomunikacji
» w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/2010 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta i gminy Młynary
» w sprawie utworzenia pod nazwą: Wodociągi Młynarskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary