A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 (arch.)
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
» Informacja dla mieszkańców
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na remont skarpy Zastawno
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010': 190
1  U c h w a ł a Nr LI/304 /2010 - z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2011 roku....
2010-11-08 1004 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr LI/303/2010 - z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 20...
2010-11-08 1001 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
3   Uchwała Nr LI/302/2010 - z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów obowiązującej
w 2011 roku.
...
2010-11-08 1000 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
4   UCHWAŁA Nr LI/301/2010 - z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011...
2010-11-08 0958 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
5   UCHWAŁA Nr LI/300/2010 - z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011...
2010-11-08 0957 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwala Nr LI/299/2010 - z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o któ...
2010-11-08 0826 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr L/298/2010 - z dnia 8 pazdziernika 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych –sołectw Miasta i Gminy Młynary....
2010-10-14 1425 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr L/295/2010 - z dnia 8 pazdziernika 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Młynary...
2010-10-14 1423 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr L/294/2010 - z dnia 8 pazdziernika 2010 r.
w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Młyn...
2010-10-14 1418 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr L/293/2010 - z dnia 8 pazdziernika 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Młynarach....
2010-10-14 1415 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XLIX/291/2010 - z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do przystąpienia ...
2010-09-08 1204 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XLIX/290/2010 - z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karszewo...
2010-09-08 1202 Czytano:750 razy » Przeczytaj artykuł
13  U C H W A Ł A Nr XLIX/289/2010 - z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku ...
2010-09-08 1159 Czytano:692 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XLIX/288/2010 - z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych –sołectw Miasta i Gminy...
2010-09-08 1150 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
15  U c h w a ł a Nr XLIX/287/10 - z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w mieście Mły...
2010-09-08 1148 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
16   UCHWAŁA Nr XLIX/286/2010 - z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane ...
2010-09-08 1145 Czytano:742 razy » Przeczytaj artykuł
17  U c h w a ł a Nr XLIX/285/2010 - z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejsc...
2010-09-08 1143 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XLVIII/283/2010 - z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania modernizacji dr...
2010-08-04 1224 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XLVIII/282/2010 - z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty na...
2010-08-04 1221 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
20  U C H W A Ł A Nr XLVIII/281/2010 - z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Młynary dotych...
2010-08-04 1218 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
21  U C H W A Ł A Nr XLVIII/280/2010 - z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV135/2005 w sprawie zasad umieszczania reklam i pobierania opłat za...
2010-08-04 1214 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
22  U C H W A Ł A Nr XLVII/278/2010 - z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany granic okręgu wyborczego na terenie Miasta i Gminy Młynary...
2010-08-04 1005 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwala Nr XLVII/277/2010 - z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie budynku...
2010-08-04 1003 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwala Nr XLVII/276/2010 - z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Młyna...
2010-08-04 1000 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
25  U C H W A Ł A Nr XLV/274/2010 - 28 maja 2010 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji...
2010-08-04 0954 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwala Nr XLV/273/2010 - z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków...
2010-08-04 0935 Czytano:689 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwala Nr XLV/272/2010 - z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XXX/173/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia...
2010-08-04 0932 Czytano:710 razy » Przeczytaj artykuł
28  U C H W A Ł A Nr XLV/270/2010 - z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Błudowo...
2010-08-03 1508 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
29  U C H W A Ł A Nr XLIV/269/2010 - z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Młynary...
2010-08-03 1505 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
30  U C H W A Ł A Nr XLIV/268/2010 - z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta...
2010-08-03 1502 Czytano:787 razy » Przeczytaj artykuł
31  U C H W A Ł A Nr XLIV/267/2010 - z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Młyna...
2010-08-03 1459 Czytano:756 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XLIV/266/2010 - z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach

...
2010-05-06 0943 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
33  U C H W A Ł A Nr XLIV/265/2010 - z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Młynary

...
2010-05-06 0941 Czytano:706 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwala Nr XLIII/260/2010 - z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2009 rok....
2010-04-29 1408 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwala Nr XLIII/259/2010 - 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2009 rok....
2010-04-29 1406 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwala Nr XLII/257/2010 - z dnia 16 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych...
2010-04-29 1356 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XLII/256/2010 - z dnia 16 kwietnia 2010
w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego złotowego....
2010-04-29 1354 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
38   Uchwała Nr XLII/255/2010 - z dnia 16 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.

...
2010-04-29 0847 Czytano:768 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwala Nr XLII/254/2010 - z dnia 16 kwietnia 2010 r.
w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania nieruchomości...
2010-04-29 0841 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
40  U C H W A Ł A Nr XLII/253/2010 - z dnia 16 kwietnia 2010
w sprawie wyrażenia opinii uznania niektórych lasów
jako lasy ochronne

...
2010-04-29 0835 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XLII/252/2010 - z dnia 16 kwietnia 2010
w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Młyn...
2010-04-29 0809 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XLI/251/2010 - 19 marca 2010 r.
w sprawie realizacji przez Miasto i Gminę Młynary projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1....
2010-03-30 1037 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XLI/250/2010 - 19 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi...
2010-03-30 1034 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr XLI/249/2010 - 19 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat przywrócenia przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 20...
2010-03-30 1022 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XLI/248/2010 - 19 marca 2010 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych...
2010-03-30 1020 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr XLI/247/2010 - 19 marc a 2010 r.
zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego...
2010-03-30 1017 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XL/244/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego...
2010-03-16 0757 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XL/243/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego...
2010-03-16 0756 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XL/242/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realiza...
2010-03-16 0754 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr XL/241/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji...
2010-03-16 0752 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr XL/240/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej...
2010-03-16 0748 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr XL/239/2010 - z dnia 24 lutego 2010r
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej...
2010-03-16 0743 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr XL/238/2010 - z dnia 24 lutego 2010r
uchwalenia Statutu Sołectwa Zaścianki...
2010-03-15 1412 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr XL/237/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
uchwalenia Statutu Sołectwa Zastawno...
2010-03-15 1411 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr XL/236/2010 - z dnia 24 lutego 2010r
uchwalenia Statutu Sołectwa Włóczyska...
2010-03-15 1410 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr XL/235/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
uchwalenia Statutu Sołectwa Warszewo...
2010-03-15 1409 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr XL/234/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Monasterzysko...
2010-03-15 1408 Czytano:769 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr XL/233/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
uchwalenia Statutu Sołectwa Sokolnik...
2010-03-15 1407 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr XL/232/2010 - z dnia 24 lutego 2010r
uchwalenia Statutu Sołectwa Sąpy...
2010-03-15 1406 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr XL/231/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
uchwalenia Statutu Sołectwa Rucianka...
2010-03-15 1404 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr XL/230/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
uchwalenia Statutu Sołectwa Płonne...
2010-03-15 1403 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr XL/229/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
uchwalenia Statutu Sołectwa Ojcowa Wola...
2010-03-15 1402 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr XL/228/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Monasterzysko...
2010-03-15 1401 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr XL/227/2010 - z dnia 24 lutego 2010r
uchwalenia Statutu Sołectwa Młynary...
2010-03-15 1345 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr XL/226/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
uchwalenia Statutu Sołectwa Młynarska Wola...
2010-03-15 1344 Czytano:750 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr XL/225/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
uchwalenia Statutu Sołectwa Mikołajki...
2010-03-15 1342 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr XL/224/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
uchwalenia Statutu Sołectwa Kwietnik...
2010-03-15 1341 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr XL/223/2010 - z dnia 24 lutego 2010r
uchwalenia Statutu Sołectwa Kurowo Braniewskie ...
2010-03-15 1340 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr XL/222/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraskowo...
2010-03-15 0738 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr XL/221/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karszewo...
2010-03-11 1341 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr XL/220/2010 - z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błudowo...
2010-03-11 1340 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
72   Uchwała Nr XL/219/2010 - z dnia 24 lutego 2010r
w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Młynary....
2010-03-11 1338 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr XL/218/2010 - z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Błudowo...
2010-03-01 1018 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr XL/217/2010 - z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Młynary

...
2010-03-01 1009 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
75  U c h w a ł a Nr XXXIX/216/2009 - 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XXXI/177/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 c...
2010-01-06 1524 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr XXXIX/213/2009 - 30 grudnia 2009 r.
w sprawie uchylenia pkt. 5 wykazu nieruchomości, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/63/200...
2010-01-06 1521 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
77  Uchwała Nr XXXIX/212/2009 - 30 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich...
2010-01-06 1519 Czytano:677 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr XXXIX/211/2009 - 30 grudnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

...
2010-01-06 1517 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
79  XXXVIII/209/2009 - 21 grudnia 2009 roku
Uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2010 rok....
2009-12-28 1109 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
80  UCHWAŁA NR XXXVII/207/2009 - 9 grudnia 2009 r.
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary uprawnienia do ustalenia cen i opłat za ...
2009-12-11 0919 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
81  U c h w a ł a Nr XXXVII/206/2009 - 9 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/203/2009 Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 18 listopada 2009 roku ...
2009-12-11 0917 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr XXXVII/205/2009 - 9 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 listopada 2009 rok...
2009-12-11 0907 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
83  U c h w a ł a Nr XXXVI/203/2009 - z dnia 18 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2010 roku...
2009-11-23 1418 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
84   Uchwała Nr XXXVI/202/2009 - z dnia 18 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów obowiązującej
w 2010 roku.
...
2009-11-23 1416 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
85   UCHWAŁA Nr XXXVI/201/2009 - z dnia 18 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010...
2009-11-23 1415 Czytano:853 razy » Przeczytaj artykuł
86  Uchwała Nr XXXVI/200/2009 - z dnia 18 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 201...
2009-11-23 1411 Czytano:794 razy » Przeczytaj artykuł
87  Uchwała Nr XXXV/196/2009 - z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ...
2009-11-04 1524 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
88  Uchwała Nr XXXV/195/2009 - z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach....
2009-11-04 1522 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
89   UCHWAŁA NR - XXXIV/194/2009 - z dnia 23 października 2009 roku.
w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Elblągu w sprawie zmiany Uchwały NR...
2009-10-28 0900 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
90  Uchwała Nr XXXIV/193/2009 - z dnia 23 października 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 czerwca 2009 roku w...
2009-10-28 0856 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
91  UCHWAŁA NR XXXIII/190/2009 - z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi...
2009-09-29 0842 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA NR XXXIII/189/2009 - z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zrzut odpadów na składowisko odpadów w Błudowie...
2009-09-29 0840 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA Nr XXXIII/188/2009 - z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola w Młynarach...
2009-09-28 1510 Czytano:818 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA NR XXXIII/187/2009 - z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodz...
2009-09-28 1508 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
95  Uchwała nr XXXII/185/2009 - z dnia 10 lipca 2009r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego ...
2009-07-14 1154 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
96  Uchwała nr XXXII/185/2009 - z dnia 10 lipca 2009r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego ...
2009-07-14 1151 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
97  Uchwała Nr XXXII/183/2009 - z dnia 10 lipca 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizac...
2009-07-14 1147 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA NR XXXII/181/2009 - z dnia 10 lipca 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych...
2009-07-14 1144 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA Nr XXXI/178/2009 - z dnia 19 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta i Gminy M...
2009-06-22 1411 Czytano:820 razy » Przeczytaj artykuł
100   U c h w a ł a Nr XXXI/177/2009 - z dnia 19 czerwca 2009 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnej bę...
2009-06-22 1245 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
101  U c h w a ł a Nr XXXI/175/2009 - z dnia 19 czerwca 2009 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze...
2009-06-22 1243 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
102   U c h w a ł a Nr XXX/173/2009 - z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnej bę...
2009-06-22 1141 Czytano:791 razy » Przeczytaj artykuł
103  Uchwała Nr XXX/172/2009 - z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

...
2009-06-22 1138 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
104  U c h w a ł a Nr XXIX/171/2009 - z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2008 rok....
2009-06-22 1053 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
105  U c h w a ł a Nr XXIX/170/2009 - z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Młynary za 2008 rok.

...
2009-06-22 1048 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA Nr XXVIII/168/2009 - z dnia 22 kwietnia 2009 r.
Opłat za przedszkole...
2009-05-12 1059 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
107  Uchwała Nr XXVIII/166/09 - z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Mł...
2009-05-12 1057 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
108  UCHWAŁA Nr XXVIII/164/2009 - z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania naucz...
2009-05-12 1054 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
109  Uchwała Nr XXVII/159/2009 - z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych, członków komisji Rady Miejskiej w Młynara...
2009-05-12 1045 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
110  Uchwała Nr XXVII/158/2009 - z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej: „Program aktywności lokalnej dla...
2009-05-12 1042 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
111  U c h w a ł a Nr XXVII/156/2009 - z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Elblągu w sprawie likwidacj...
2009-05-12 1035 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
112  Uchwała Nr XXVI/153/2009 - z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/34/03 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 maja 2003 r. w spraw...
2009-02-23 0837 Czytano:805 razy » Przeczytaj artykuł
113  U c h w a ł a Nr XXVI/151/2009 - z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2009-02-23 0827 Czytano:768 razy » Przeczytaj artykuł
114   Uchwała Nr XXIV/150/2009 - z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Kapituły d.s. Nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Młynar” ...
2009-02-23 0821 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
115  Uchwała Nr – XXVI/149/2009 - z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary....
2009-02-20 1527 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
116  Uchwała Nr XXVI/148/2009 - z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Młynarach...
2009-02-20 1524 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
117  UCHWAŁA Nr XXVI/147/2009 - z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Młynary ...
2009-02-20 1519 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
118  UCHWAŁA Nr XXVI/146/2009 - z dnia 11 lutego 2009 r.
sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu w Młynarach....
2009-02-20 1512 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
119  Uchwała Nr XXV/144/2008 - 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008....
2009-01-13 0956 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
120  Uchwala Nr XXV/143/2008 - 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściek...
2009-01-12 1342 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
121  U c h w a ł a Nr XXIV/142/2008 - 19 grudnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości.

...
2009-01-12 1336 Czytano:819 razy » Przeczytaj artykuł
122  U c h w a ł a Nr XXIV/141/2008 - 19 grudnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości...
2009-01-12 1332 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
123  Uchwała Nr XXIV/140/2008 - z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadcze...
2009-01-12 1329 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
124  UCHWAŁA Nr XXIV/139/2008 - z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania naucz...
2009-01-12 1326 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
125  Uchwała Nr XXIV/138/2008 - 19 grudnia 2008 r.
Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2009 rok...
2009-01-12 1322 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
126  Uchwała Nr XXIII/136/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działal...
2008-12-02 1305 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
127  Uchwała Nr XXIII/135/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu S...
2008-12-02 1301 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
128  U c h w a ł a Nr XIII/133/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2009 roku...
2008-12-02 1258 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
129   Uchwała Nr XXIII/132/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów obowiązującej
w 2009 roku.
...
2008-12-02 1255 Czytano:863 razy » Przeczytaj artykuł
130  Uchwała Nr XXIII/131/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 200...
2008-12-02 1251 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
131  UCHWAŁA Nr XXIII/130/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok....
2008-12-02 1247 Czytano:843 razy » Przeczytaj artykuł
132  UCHWAŁA Nr XXIII/129/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009...
2008-12-02 1244 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
133  U c h w a ł a Nr XXIII/128/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Elblągu w sprawie likwidacj...
2008-12-02 1227 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
134  U c h w a ł a Nr XXIII/127/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości roln...
2008-12-02 1222 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
135   UCHWAŁA Nr – XXIII/126/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozar...
2008-12-02 1217 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
136  UCHWAŁA NR- XXIII/125/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarn...
2008-12-02 1215 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
137  Uchwała Nr XXIII/124/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu w złotych dla ustalenia miesi...
2008-12-02 1209 Czytano:848 razy » Przeczytaj artykuł
138   U c h w a ł a Nr XIII/123/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych b...
2008-12-02 1205 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
139  Uchwała Nr XXIII/122/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowytm planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Monasterzy...
2008-12-02 1158 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
140  Uchwała Nr XXIII/121/2008 - z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kurowo Braniewsk...
2008-12-02 1152 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
141  UCHWAŁA NR XXIII/120/2008 - z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miast...
2008-12-02 1104 Czytano:879 razy » Przeczytaj artykuł
142   Uchwała Nr XXII /119/2008 - z dnia 08 października 2008 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2008-10-14 0843 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
143  UCHWAŁA NR XXII/ 118 / 2008 - z dnia 08 października 2008 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności
w sprawach z za...
2008-10-14 0841 Czytano:851 razy » Przeczytaj artykuł
144  UCHWAŁA Nr XXI/116/2008 - 30 wrzesnia 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Młynary

...
2008-10-14 0823 Czytano:848 razy » Przeczytaj artykuł
145  Uchwała Nr XXI/115/2008 - 30 wrzesnia 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę młynary dla Miasta i Gminy Pasłęk na...
2008-10-14 0820 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
146  Uchwała Nr XXI/114/2008 - 30 wrzesnia 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizac...
2008-10-13 1352 Czytano:857 razy » Przeczytaj artykuł
147  U c h w a ł a Nr XXI/113/2008 - 30 wrzesnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie o...
2008-10-13 1341 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
148  UCHWAŁA NR XXI/112/2008 - 30 wrzesnia 2008 r.
w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zaję...
2008-10-13 1334 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
149   UCHWAŁA Nr XXI/111/2008 - z dnia 30 września 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek ...
2008-10-13 1331 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
150  Uchwała nr XX/110/2008 - z dnia 03 września 2008 r.
w sprawie wyrażenia opinii o konieczności zabezpieczeniu podstawowych potrzeb zbiorowych mieszka...
2008-09-08 1307 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
151   U c h w a ł a Nr XX/108/2008 - z dnia 03 września 2008 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych b...
2008-09-08 1254 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
152  UCHWAŁA Nr XIX/105/2008 - z dnia 8 lipca 2008 r
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Młynarach...
2008-09-08 1209 Czytano:854 razy » Przeczytaj artykuł
153  Uchwała Nr XIX/104/2008 - z dnia 8 lipca 2008 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2008-07-31 1416 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
154  U c h w a ł a Nr XVIII/103/2008 - z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego działki nr 262/2 p...
2008-06-13 0939 Czytano:960 razy » Przeczytaj artykuł
155  Uchwała Nr XVIII/101/2008 - z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Młynarach
...
2008-06-13 0925 Czytano:1011 razy » Przeczytaj artykuł
156  UCHWAŁA Nr XVIII/100/2008 - z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Młynarach...
2008-06-12 1513 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
157  U c h w a ł a Nr XVII/99/2008 - z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Młynary za 2007 rok.
...
2008-04-30 0957 Czytano:966 razy » Przeczytaj artykuł
158  U c h w a ł a Nr XVII/98/2008 - z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Młynary za 2007 rok
...
2008-04-30 0955 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
159  U c h w a ł a Nr XVII/96/2008 - z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości
...
2008-04-30 0951 Czytano:1110 razy » Przeczytaj artykuł
160  U c h w a ł a Nr XVII/95/2008 - z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów komunalnych
jednostki samorządu terytorialn...
2008-04-30 0944 Czytano:928 razy » Przeczytaj artykuł
161   U c h w a ł a Nr XVII/94/2008 - z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych b...
2008-04-30 0937 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
162  U c h w a ł a Nr XVII/93/2008 - z dnia 24 kwietnia 2008 r.
o przystąpieniu do wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta M...
2008-04-30 0925 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
163  UCHWAŁA Nr XVII/92/2008 - z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...
2008-04-30 0923 Czytano:935 razy » Przeczytaj artykuł
164  U c h w a ł a Nr XVII/91/2008 - z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapita...
2008-04-30 0907 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
165  Uchwała Nr XIII/72/2007 - z dnia 6 grudnia 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 200...
2007-12-12 1341 Czytano:1098 razy » Przeczytaj artykuł
166  Uchwała Nr XIII/71/2007 - z dnia 6 grudnia 2007 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

...
2007-12-12 1325 Czytano:998 razy » Przeczytaj artykuł
167  Uchwała Nr XIII/70/2007 - z dnia 6 grudnia 2007 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008...
2007-12-12 1306 Czytano:1015 razy » Przeczytaj artykuł
168  U c h w a ł a Nr XIII/69/2007 - z dnia 6 grudnia 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2008 rok...
2007-12-12 1302 Czytano:1013 razy » Przeczytaj artykuł
169  Uchwała Nr XIII/68/2007 - z dnia 6 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów obowiązującej
w 2008 roku.
...
2007-12-12 1258 Czytano:1053 razy » Przeczytaj artykuł
170  UCHWAŁA NR - XIII/ 67/2007 - z dnia 6 grudnia 2007 R.
w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Elblągu
w sprawie przekształcenia S...
2007-12-12 1254 Czytano:993 razy » Przeczytaj artykuł
171  UCHWAŁA Nr XII/65/2007 - z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2008-2011....
2007-10-30 1217 Czytano:1043 razy » Przeczytaj artykuł
172   UCHWAŁA NR XI/60/2007 - z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na...
2007-09-27 1012 Czytano:1078 razy » Przeczytaj artykuł
173   U c h w a ł a Nr XI / 63 / 2007 - z dnia 20 września 2007 roku
w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych b...
2007-09-27 1008 Czytano:1067 razy » Przeczytaj artykuł
174  U c h w a ł a Nr XI/61/2007 - z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie o...
2007-09-27 1006 Czytano:1083 razy » Przeczytaj artykuł
175   U c h w a ł a Nr X/58/2007 - z dnia 9 lipca 2007r.
w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Młynary....
2007-07-17 0843 Czytano:1225 razy » Przeczytaj artykuł
176  Uchwała Nr X/57/2007 - z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości ....
2007-07-17 0840 Czytano:1150 razy » Przeczytaj artykuł
177  Uchwała Nr X/56/2007 - z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gmi...
2007-07-17 0838 Czytano:1149 razy » Przeczytaj artykuł
178  Uchwała Nr X/55/2007 - z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Miasta
i Gminy Młynary z or...
2007-07-17 0834 Czytano:1055 razy » Przeczytaj artykuł
179  U c h w a ł a Nr IX/54/2007 - z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej .

...
2007-06-21 1232 Czytano:1210 razy » Przeczytaj artykuł
180  U c h w a ł a Nr IX/53/2007 - z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie użyczenia składników mienia komunalnego ...
2007-06-21 1231 Czytano:1137 razy » Przeczytaj artykuł
181  Uchwała Nr IX/51/2007 - z dnia 15 czerwca 2007 roku
w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta i Gminy Młynary oraz jej jednostek...
2007-06-21 1229 Czytano:1499 razy » Przeczytaj artykuł
182  U C H W A Ł A Nr IX/50/2007 - z dnia 15 czerwca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej
położonej w Młynarach...
2007-06-21 1216 Czytano:1166 razy » Przeczytaj artykuł
183   U c h w a ł a Nr IX/49/2007 - z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych b...
2007-06-21 1214 Czytano:1171 razy » Przeczytaj artykuł
184   U c h w a ł a Nr IX/49/2007 - z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych b...
2007-06-21 1209 Czytano:1116 razy » Przeczytaj artykuł
185  UCHWAŁA Nr IX/48/2007 - z dnia 15.06.2007 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...
2007-06-21 1206 Czytano:1259 razy » Przeczytaj artykuł
186  U c h w a ł a Nr IX / 47 / 2007 - z dnia 15.06.2007 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego ni...
2007-06-21 1205 Czytano:1242 razy » Przeczytaj artykuł
187  Uchwała Nr IX /46 /2007 - z dnia 15.06.2007r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2007...
2007-06-21 1201 Czytano:1742 razy » Przeczytaj artykuł
188  U C H W A Ł A Nr IX /45/ 2007 - z dnia 15.06.2007r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata...
2007-06-21 1157 Czytano:3267 razy » Przeczytaj artykuł
189  U c h w a ł a Nr VIII/44/2007 - z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Młynary za 2006 rok.
...
2007-04-27 1103 Czytano:1192 razy » Przeczytaj artykuł
190  U c h w a ł a Nr VIII/43/2007 - z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Młynary za 2006 rok...
2007-04-27 1052 Czytano:1240 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
STATUT URZĘDU
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018
Ochrona Danych Osobowych
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
Zarządzenia Burmistrza kadencji 2018-2023
Projekty uchwał
Podkat. Archiwalne:
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Zarządzenia
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza 2011 r.
Zarządzenia Burmistrza 2012 r.
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2011 roku.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku.
» w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów obowiązującej w 2011 roku.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
» w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
» w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2011.
» w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych –sołectw Miasta i Gminy Młynary.
» w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Młynary
» w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Młynarach mieszkańcom gminy oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk
» w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Młynarach.
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary