A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia Burmistrza 2011 r. (arch.)
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia Burmistrza 2011 r.': 12
1  Zarządzenie Nr 15 - z dnia 28 marca 2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2010 rok...
2011-04-01 1415 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 14 - z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego...
2011-03-29 1103 Czytano:671 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 13 - z dnia 17 marca 2011 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego
z zakresu kultury,...
2011-03-29 1046 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 11 - z dnia 03 marca 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców w...
2011-03-29 1044 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 10 - z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie sposobu rejestrowania przesyłek przychodzących i wychodzących przez punkt kancelaryjny ...
2011-03-24 1152 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 9 - w sprawie sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary
w sprawie sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary...
2011-03-24 1149 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 8 - z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary....
2011-03-24 1147 Czytano:680 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 7 - z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w M...
2011-03-24 1145 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 4 - z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku...
2011-03-24 1141 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 3 - z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań w obronnych w 2011 roku...
2011-03-24 0922 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 2 - z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie realizacji zadań o.c w 2011 roku...
2011-03-24 0918 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 1 - z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu o.c...
2011-03-24 0916 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Zarządzenia Burmistrza 2012 r.
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2010 rok
» w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
» w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w 2011 roku
» w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert na „Przebudowę ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach”
» w sprawie sposobu rejestrowania przesyłek przychodzących i wychodzących przez punkt kancelaryjny Urzędu Miasta i Gminy Młynary oraz określenia rodzaju przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny Urzędu Miasta i Gminy Młynary.
» w sprawie sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary
» w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary.
» w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Młynarach oraz regulamin pracy Komisji Konkursowej
» w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku
» w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań w obronnych w 2011 roku
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary