A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ostrzeżenie meteorologiczne
» Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na irganizację emisji obligacji komunalnych
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018': 323
1  Uchwała Nr XLVIII/323/2018 - 19 października 2018 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych....
2018-10-23 1502 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XLVIII/322/2018 - 19 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miast...
2018-10-23 1457 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XLVIII/321/2018 - 19 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miast...
2018-10-23 1455 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XLVIII/320/2018 - 19 października 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019,...
2018-10-23 1453 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XLVIII/319/2018 - dnia 19 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, ...
2018-10-23 1450 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XLVIII/318/2018 - 19 października 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 ...
2018-10-23 1444 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XLVIII/317/2018 - 19 października 2018 r.
zmiany uchwały Nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchw...
2018-10-23 1440 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XLVIII/316/2018 - 19 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-10-23 1418 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XLVIII/315/2018 - 19 października 2018 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018- 2033...
2018-10-23 1402 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XLVII/314/2018 - 24 września 2018 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej...
2018-10-04 1426 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XLVII/313/2018 - 24 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+...
2018-10-04 1424 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XLVII/312/2018 - 24 września 2018 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Młynary...
2018-10-04 1421 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XLVII/311/2018 - 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeci...
2018-10-04 1418 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XLVII/310/2018 - 24 września 2018 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miast...
2018-10-04 1414 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XLVII/309/2018 - 24 września 2018 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miast...
2018-10-04 1411 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XLVII/308/2018 - 24 września 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i...
2018-10-04 1403 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XLVII/307/2018 - 24 września 2018 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych,...
2018-10-04 1359 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XLVII/306/2018 - 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r...
2018-10-04 1352 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XLVII/305/2018 - 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018- 2040...
2018-10-04 1349 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XLVI/304/2018 - 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publiczny...
2018-08-30 0823 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XLVI/303/2018 - 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytu...
2018-08-30 0810 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XLVI/302/2018 - 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2018-08-30 0803 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XLVI/301/2018 - 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020...
2018-08-30 0800 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XLVI/300/2018 - 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dy...
2018-08-30 0757 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XLVI/299/2018 - 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej...
2018-08-30 0749 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XLVI/298/2018 - 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej...
2018-08-30 0747 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XLVI/297/2018 - 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Elbląg na organizację Dożynek Powiatu Elbląskiego...
2018-08-30 0744 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XLVI/296/2018 - 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-08-30 0736 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XLVI/295/2018 - 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018- 2034...
2018-08-30 0731 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XLV/294/2018 - 18 czerwca 2018 r.
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2018-06-20 1250 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XLV/293/2018 - 18 czerwca 2018 r.
zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r;...
2018-06-20 1248 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XLV/292/2018 - 18 czerwca 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018- 2034...
2018-06-20 1245 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XLV/291/2018 - 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium z tytułu wykonania budżetu ...
2018-06-20 1240 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XLV/290/2018 - 18 czerwca 2018 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynar...
2018-06-20 1230 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XLIV/289/2018 - z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia 'Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycj...
2018-05-24 1332 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XLIV/288/2018 - z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miast...
2018-05-24 1329 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XLIV/287/2018 - z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyły na nieruchomościach stanowiących własność Miast...
2018-05-24 1327 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XLIV/286/2018 - z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Młynary...
2018-05-24 1321 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XLIV/285/2018 - z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-05-24 1230 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XLIV/284/2018 - z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 - 2034...
2018-05-24 1213 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XLIII/283/2018 - z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok...
2018-04-05 0913 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XLIII/282/2018 - z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 - 2034...
2018-04-05 0911 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XLII/281/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn: 'Szkolna Pracownia Sukcesu II' współfinansowane...
2018-03-20 1227 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr XLII/280/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Anny Kamińskiej o wydanie zezwolenia na utworzenie i prowadzen...
2018-03-20 1220 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XLII/279/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miast...
2018-03-20 1218 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr XLII/278/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarn...
2018-03-20 1215 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XLII/277/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na stałe obwody głosowania...
2018-03-20 1211 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XLII/276/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Młyn...
2018-03-20 1204 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XLII/275/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnymi zwie...
2018-03-20 1202 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr XLII/274/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2018 r....
2018-03-20 1159 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr XLII/273/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 - 2034...
2018-03-20 1151 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr XLI/272/2018 - 22 lutego 2018 r.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia...
2018-02-27 1313 Czytano:90 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr XLI/271/2018 - 22 lutego 2018 r.
zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-02-27 1309 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr XLI/270/2018 - 22 lutego 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 - 2034...
2018-02-27 1303 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr XL/269/2018 - 26 stycznia 2018 r.
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy ...
2018-01-31 1253 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr XL/268/2018 - 26 stycznia 2018 r.
zmiany uchwały nr XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawi...
2018-01-31 1250 Czytano:111 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr XL/267/2018 - 26 stycznia 2018 r.
dopuszczenie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Młynary instrumentem ...
2018-01-31 1246 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr XL/266/2018 - 26 stycznia 2018 r.
udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej...
2018-01-31 1238 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr XL/265/2018 - 26 stycznia 2018 r.
d) określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ic...
2018-01-31 1231 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr XL/264/2018 - 26 stycznia 2018 r.
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta M...
2018-01-31 1226 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr XL/263/2018 - 26 stycznia 2018 r.
zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r.
...
2018-01-31 1218 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr XL/262/2018 - 26 stycznia 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018-2034...
2018-01-31 1151 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr XXXIX/261/2017 - z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok...
2018-01-16 0831 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr XXXIX/260/2017 - z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017-2033...
2018-01-16 0827 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr XXXIX/259/2017 - z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą ,,Zakład Wodociągów i Kanali...
2018-01-16 0818 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr XXXIX/258/2017 - z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary ma 2018 rok...
2018-01-05 0833 Czytano:141 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr XXXIX/257/2017 - z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018-2034...
2018-01-05 0831 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr XXXVIII/256/2017 - z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy w Młynarach...
2018-01-05 0827 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 - z dnia 08 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/239/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 03 listopada 2017 r. w...
2018-01-05 0816 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 - z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ...
2018-01-05 0813 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 - z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2018-01-05 0812 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr XXXVII/252/2017 - z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2033...
2018-01-05 0801 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr XXXVII/251/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie opłaty targowej...
2017-11-14 1217 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr XXXVII/250/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego...
2017-11-14 1215 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr XXXVII/249/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, ...
2017-11-14 1214 Czytano:138 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr XXXVII/248/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia 'Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonowania/Zintegrowanych Inwestycj...
2017-11-14 1059 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
77  Uchwała Nr XXXVII/247/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na stałe obwody głosowania...
2017-11-14 1053 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr XXXVII/246/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły w Młynarach w Szkołę Podstawową im. Ste...
2017-11-14 1035 Czytano:157 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwała Nr XXXVII/245/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Błudow...
2017-11-14 1032 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
80  Uchwała Nr XXXVII/244/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary...
2017-11-14 1029 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
81  Uchwała Nr XXXVII/243/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego...
2017-11-14 1027 Czytano:149 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr XXXVII/242/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miast...
2017-11-14 1023 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
83  Uchwała Nr XXXVII/241/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miast...
2017-11-14 1022 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
84  Uchwała Nr XXXVII/240/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miast...
2017-11-14 0943 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
85  Uchwała Nr XXXVII/239/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 ...
2017-11-14 0940 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
86  Uchwała Nr XXXVII/238/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018...
2017-11-10 1452 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
87  Uchwała Nr XXXVII/237/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-11-10 1445 Czytano:162 razy » Przeczytaj artykuł
88  Uchwała Nr XXXVII/236/2017 - z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017-2033...
2017-11-10 1442 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
89  Uchwała Nr XXXVI/235/2017 - z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych...
2017-11-06 1205 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
90  Uchwała Nr XXXVI/234/2017 - z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-11-06 1202 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
91  Uchwała Nr XXXVI/233/2017 - z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy w Młynarach na lata 2017 - 2033...
2017-11-06 1157 Czytano:141 razy » Przeczytaj artykuł
92  Uchwała Nr XXXV/232/2017 - z dnia 08 września 2017 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej...
2017-10-06 0915 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
93  Uchwała Nr XXXV/231/2017 - z dnia 08 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok...
2017-10-06 0912 Czytano:176 razy » Przeczytaj artykuł
94  Uchwała Nr XXXV/230/2017 - z dnia 08 września 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2028...
2017-10-06 0836 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
95  Uchwała Nr XXXIV/229/2017 - z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ...
2017-10-04 1500 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
96  Uchwała Nr XXXIV/228/2017 - z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2009 r. ...
2017-10-04 1354 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
97  Uchwała Nr XXXIV/227/2017 - z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+...
2017-10-04 1341 Czytano:157 razy » Przeczytaj artykuł
98  Uchwała Nr XXXIV/226/2017 - z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2017-10-04 1337 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
99  Uchwała Nr XXXIV/225/2017 - z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości komunalnych...
2017-10-04 1327 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
100  Uchwała Nr XXXIV/224/2017 - z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-10-04 1320 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
101  Uchwała Nr XXXIV/223/2017 - z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2028...
2017-10-04 1306 Czytano:164 razy » Przeczytaj artykuł
102  Uchwała Nr XXXIII/222/2017 - z dnia 01 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warm-Maz. na wykonanie inewstycji pod nazwą...
2017-10-04 1256 Czytano:164 razy » Przeczytaj artykuł
103  Uchwała Nr XXXIII/221/2017 - z dnia 01 sierpnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 20...
2017-10-04 1247 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
104  Uchwała Nr XXXIII/220/2017 - z dnia 01 sierpnia 2017 r.
w sprawie o uchyleniu uchwał w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnych będącyc...
2017-10-04 1238 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
105  Uchwała Nr XXXIII/219/2017 - z dnia 01 sierpnia 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków za...
2017-10-04 1234 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
106  Uchwała Nr XXXIII/218/2017 - z dnia 01 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ...
2017-10-04 1231 Czytano:162 razy » Przeczytaj artykuł
107  Uchwała Nr XXXIII/217/2017 - z dnia 01 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal...
2017-10-04 1227 Czytano:164 razy » Przeczytaj artykuł
108  Uchwała Nr XXXIII/216/2017 - z dnia 01 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok...
2017-10-04 1217 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
109  Uchwała Nr XXXIII/215/2017 - z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2028...
2017-10-04 1212 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
110  Uchwała Nr XXXII/214/2017 - z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie składu Kapituły ds. nadania tytułu 'Honorowy Obywatel Młynar'...
2017-07-17 1410 Czytano:205 razy » Przeczytaj artykuł
111  Uchwała Nr XXXII/213/2017 - z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Młynarach...
2017-07-17 1407 Czytano:176 razy » Przeczytaj artykuł
112  Uchwała Nr XXXII/212/2017 - z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary...
2017-07-17 1404 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
113  Uchwała Nr XXXII/211/2017 - z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-07-17 1356 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
114  Uchwała Nr XXXII/210/2017 - z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2028...
2017-07-17 1354 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
115  Uchwała Nr XXXII/209/2017 - z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i ...
2017-07-17 1352 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
116  Uchwała Nr XXXII/208/2017 - z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gmi...
2017-07-17 1349 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
117  Uchwała Nr XXXI/207/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: 'Mała Szkoła Drogą do Sukcesu' współfinanso...
2017-05-29 0953 Czytano:202 razy » Przeczytaj artykuł
118  Uchwała Nr XXXI/206/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: 'SPS - Szkolna Pracownia Sukcesu' współfinanso...
2017-05-29 0944 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
119  Uchwała Nr XXXI/205/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskani...
2017-05-29 0939 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
120  Uchwała Nr XXXI/204/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie rozwiązania spółki Wodociągi Młynarskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...
2017-05-29 0925 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
121  Uchwała Nr XXXI/203/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komuna...
2017-05-29 0922 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
122  Uchwała Nr XXXI/202/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chr...
2017-05-29 0917 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
123  Uchwała Nr XXXI/201/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności stanowiącej własność Miasta i Gminy Młynary...
2017-05-29 0908 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
124  Uchwała Nr XXXI/200/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miast...
2017-05-29 0906 Czytano:199 razy » Przeczytaj artykuł
125  Uchwała Nr XXXI/199/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miast...
2017-05-29 0902 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
126  Uchwała Nr XXXI/198/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-05-29 0858 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
127  Uchwała Nr XXXI/197/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2017 - 2028...
2017-05-29 0852 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
128  Uchwała Nr XXX/196/2017 - z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców...
2017-04-26 0813 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
129  Uchwała Nr XXX/195/2017 - z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. 'E-urząd - wdrożenie syst...
2017-04-26 0808 Czytano:206 razy » Przeczytaj artykuł
130  Uchwała Nr XXX/194/2017 - z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-04-26 0804 Czytano:151 razy » Przeczytaj artykuł
131  Uchwała Nr XXX/193/2017 - z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy w Młynarach na lata 2017 - 2028...
2017-04-26 0749 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
132  Uchwała Nr XXIX/188/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku P. Anny Kamińskiej o wydanie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie...
2017-04-07 1353 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
133  Uchwała Nr XXIX/192/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 r.,
w...
2017-04-05 0930 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
134  Uchwała Nr XXIX/191/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...
2017-04-05 0927 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
135  Uchwała Nr XXIX/190/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie rozparzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach...
2017-04-05 0926 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
136  Uchwała Nr XXIX/189/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do podpisania umowy o współpracy
partn...
2017-04-05 0923 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
137  Uchwała Nr XXIX/187/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadz...
2017-04-05 0919 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
138  Uchwała Nr XXIX/186/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustanowienia symboli Gminy Młynary i zasad ich używania oraz zmiany statutu Gminy Młyna...
2017-04-05 0909 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
139  Uchwała Nr XXIX/185/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2017-04-05 0859 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
140  Uchwała Nr XXIX/184/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskani...
2017-04-05 0856 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
141  Uchwała Nr XXIX/183/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnych będących własnością jednostki
sam...
2017-04-05 0855 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
142  Uchwała Nr XXIX/182/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnych będących własnością jednostki
sam...
2017-04-05 0850 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
143  Uchwała Nr XXIX/181/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i ...
2017-04-05 0847 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
144  Uchwała Nr XXIX/180/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości komunalnej oznaczonej ...
2017-04-05 0845 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
145  Uchwała Nr XXIX/179/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasłęk na organizację Dożynek Powiatu Elbląskiego...
2017-04-05 0842 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
146  Uchwała Nr XXIX/178/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok...
2017-04-05 0834 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
147  Uchwała Nr XXIX/177/2017 - z dnia 30 marca 2017 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 – 2028...
2017-04-04 1213 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
148  Uchwała Nr XXVIII/176/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/105/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 stycznia 2016 r. w...
2017-02-27 1306 Czytano:216 razy » Przeczytaj artykuł
149  Uchwała Nr XXVIII/175/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pr...
2017-02-27 1302 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
150  Uchwała Nr XXVIII/174/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów do nowego ustroju ...
2017-02-27 1257 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
151  Uchwała Nr XXVIII/173/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej
a...
2017-02-27 1253 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
152  Uchwała Nr XXVIII/172/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie wykonania prac na pomniku przyrody na potrzeby ochrony przyrody...
2017-02-27 1251 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
153  Uchwała Nr XXVIII/171/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mł...
2017-02-27 1248 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
154  Uchwała Nr XXVIII/170/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sąpy w gminie
M...
2017-02-27 1239 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
155  Uchwała Nr XXVIII/169/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych
oczys...
2017-02-27 1236 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
156  Uchwała Nr XXVIII/168/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-02-27 1210 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
157  Uchwała Nr XXVIII/167/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2028...
2017-02-27 1209 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
158  Uchwała Nr XXVII/166/2017 - z dnia 04 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej...
2017-01-13 1039 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
159  Uchwała Nr XXVII/165/2017 - z dnia 04 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-01-13 1036 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
160  Uchwała Nr XXVII/164/2017 - z dnia 04 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2028...
2017-01-13 1031 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
161  Uchwała Nr XXVI/163/2016 - z dnia 28 grudnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 14 grudnia 2016 r. w spraw...
2017-01-02 0801 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
162  Uchwała Nr XXVI/162/2016 - z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia plan...
2017-01-02 0758 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
163  Uchwała Nr XXVI/161/2016 - z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-01-02 0755 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
164  Uchwała Nr XXVI/160/2016 - z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2028...
2017-01-02 0743 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
165  Uchwała Nr XXV/159/2016 - z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym, członkom komisji Rady Miejskiej w Młynarach...
2016-12-19 1048 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
166  Uchwała Nr XXV/158/2016 - z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2017 rok...
2016-12-19 1043 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
167  Uchwała Nr XXV/157/2016 - z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn: „SPEC - Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w
...
2016-12-19 1041 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
168  Uchwała Nr XXV/156/2016 - z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej...
2016-12-19 1038 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
169  Uchwała Nr XXV/155/2016 - z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej...
2016-12-19 1035 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
170  Uchwała Nr XXV/154/2016 - z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 – 2027...
2016-12-19 1030 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
171  Uchwała Nr XXV/153/2016 - z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 - 2027...
2016-12-19 1027 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
172  Uchwała Nr XXIV/152/2016 - z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii uznania niektórych lasów jako lasy ochronne...
2016-11-07 1234 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
173  Uchwała Nr XXIV/151/2016 - z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi or...
2016-11-07 1231 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
174  Uchwała Nr XXIV/150/2016 - z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia 'Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 -2026'...
2016-11-07 1228 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
175  Uchwała Nr XXIV/149/2016 - z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Młynary...
2016-11-07 1226 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
176  Uchwała Nr XXIV/148/2016 - z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 ...
2016-11-07 1224 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
177  Uchwała Nr XXIV/147/2016 - z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 r....
2016-11-07 1219 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
178  Uchwała Nr XXIV/146/2016 - z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego...
2016-11-07 1218 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
179  Uchwała Nr XXIV/145/2016 - z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary...
2016-11-07 1140 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
180  Uchwała Nr XXIV/144/2016 - z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 - 2027...
2016-11-07 1124 Czytano:227 razy » Przeczytaj artykuł
181  Uchwała Nr XXIII/143/2016 - z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 grudnia 2014 r. w spraw...
2016-09-21 2154 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
182  Uchwała Nr XXIII/142/2016 - z dnia 14 września 2016 r.
w spawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do podjęcia działań zmierzających do w...
2016-09-21 2152 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
183  Uchwała Nr XXII/141/2016 - z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zasad wynajmowania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości na czas dłu...
2016-09-21 2151 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
184  Uchwała Nr XXIII/140/2016 - z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2016 r...
2016-09-21 1517 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
185  Uchwała Nr XXIII/139/2016 - z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...
2016-09-21 1514 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
186  Uchwała Nr XXII/138/2016 - z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 r....
2016-08-19 0944 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
187  Uchwała Nr XXII/137/2016 - z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 - 2031...
2016-08-19 0941 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
188  Uchwała Nr XXI/136/2016 - z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Młynary...
2016-08-03 1418 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
189  Uchwała Nr XXI/135/2016 - z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do podpisania umowy o współpracy partne...
2016-08-03 1416 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
190  Uchwała Nr XXI/134/2016 - z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy M...
2016-08-03 1401 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
191  Uchwała Nr XXI/133/2016 - z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 r....
2016-08-03 0754 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
192  Uchwała Nr XXI/132/2016 - z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 - 2031...
2016-08-03 0740 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
193  Uchwała Nr XX/131/2016 - z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Godkowo na organizację Dożynek Powiatu Elbląskiego ...
2016-06-22 0801 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
194  Uchwała Nr XX/130/2016 - z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Młynary do kateg...
2016-06-22 0759 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
195  Uchwała Nr XX/129/2016 - z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości komunalnej oznaczonej ...
2016-06-22 0756 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
196  Uchwała Nr XX/128/2016 - z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku mieszkalno- użytkowym nr 3a w...
2016-06-22 0752 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
197  Uchwała Nr XX/127/2016 - z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczysz...
2016-06-22 0748 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
198  Uchwała Nr XX/126/2016 - z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 r....
2016-06-22 0745 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
199  Uchwała Nr XX/125/2016 - z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 - 2031...
2016-06-22 0742 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
200  Uchwała Nr XX/124/2016 - z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary z tytułu wykonania budżetu ...
2016-06-22 0739 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
201  Uchwała Nr XX/123/2016 - z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. wraz ze sprawdzeniem z wykonania budżet...
2016-06-22 0737 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
202  Uchwała Nr XIX/122/2016 - 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-06-01 0941 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
203  Uchwała Nr XIX/121/2016 - z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok...
2016-05-13 1224 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
204  Uchwała Nr XIX/120/2016 - z dnia 20 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 – 2031...
2016-05-13 1219 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
205  Uchwała Nr XVIII/119/2016 - 23 marca 2016 r.
w sprawie zawarcia z Województwem Warmińsko-Mazurskim porozumienia dotyczącego wspólnej
realiza...
2016-04-07 2332 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
206  Uchwała Nr XVIII/118/2016 - 23 marca 2016 r.
w sprawie zawarcia z Województwem Warmińsko-Mazurskim porozumienia dotyczącego wspólnej realizac...
2016-04-07 2330 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
207  Uchwała Nr XVIII/117/2016 - 23 marca 2016 r.
w sprawie zawarcia z Powiatem Elblaskim porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji pn...
2016-04-07 2328 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
208  Uchwała Nr XVIII/116/2016 - 23 marca 2016 r.
w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach...
2016-04-07 2326 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
209  Uchwała Nr XVIII/115/2016 - 23 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia 'Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycj...
2016-04-07 2323 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
210  Uchwała Nr XVIII/114/2016 - 23 marca 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...
2016-04-07 2320 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
211  Uchwała Nr XVIII/113/2016 - 23 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Młynarach przy ul. Warszawskiej...
2016-04-07 2318 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
212  Uchwała Nr XVIII/112/2016 - 23 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2016-04-07 2316 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
213  Uchwała Nr XVIII/111/2016 - 23 marca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok...
2016-04-07 2313 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
214  Uchwała Nr XVIII/110/2016 - 23 marca 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 – 2031...
2016-04-07 2309 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
215  Uchwała Nr XVII/109/2016 - 19 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściek...
2016-02-26 1314 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
216  Uchwała Nr XVII/108/2016 - 19 lutego 2016 roku
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do podpisania umowy o współpracy partne...
2016-02-26 1311 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
217  Uchwała Nr XVII/107/2016 - 19 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sp...
2016-02-26 1308 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
218  Uchwała Nr XVII/106/2016 - 19 lutego 2016 roku
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowy...
2016-02-26 1305 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
219  Uchwała Nr XVII/105/2016 - 19 lutego 2016 roku
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ...
2016-02-26 1300 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
220  Uchwała Nr XVII/104/2016 - 19 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karszewo...
2016-02-26 1253 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
221  Uchwała Nr XVII/103/2016 - 19 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+”....
2016-02-26 1248 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
222  Uchwała Nr XVII/102/2016 - 19 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok...
2016-02-26 1245 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
223  Uchwała Nr XVII/101/2016 - 19 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 – 2031...
2016-02-26 1241 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
224  Uchwała Nr XVI/100/2016 - 1 lutego 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach...
2016-02-18 0822 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
225  Uchwała Nr XVI/99/2016 - 1 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Młynary”....
2016-02-18 0818 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
226  Uchwała Nr XVI/98/2016 - 1 lutego 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urzą...
2016-02-18 0816 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
227  Uchwała Nr XVI/97/2016 - 1 lutego 2016 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-20...
2016-02-18 0814 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
228  Uchwała Nr XVI/96/2016 - 1 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pr...
2016-02-18 0812 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
229  Uchwała Nr XVI/95/2016 - 1 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok...
2016-02-18 0809 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
230  Uchwała Nr XVI/94/2016 - 1 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 – 2031...
2016-02-18 0807 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
231  Uchwała Nr XV/93/15 - 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy...
2016-01-15 1054 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
232  Uchwała Nr XV/92/2015 - 30 grudnia 2015 r.
w sprawie ustanowienia projektów symboli Gminy Młynary i zasad ich używania oraz zmiany statutu G...
2016-01-15 1050 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
233  Uchwała Nr XV/91/2015 - 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2016 rok...
2016-01-15 1047 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
234  Uchwała Nr XV/90/2015 - 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii uznania niektórych lasów jako lasy ochronne...
2016-01-15 1043 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
235  Uchwała Nr XV/89/2015 - 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2016-01-15 1039 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
236  Uchwała Nr XV/88/2015 - 30 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia plan...
2016-01-15 1034 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
237  Uchwała Nr XV/87/2015 - 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2016-01-15 1030 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
238  Uchwała nr XV/86/2015 - 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015–2024...
2016-01-15 1024 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
239  Uchwała nr XIV/85/2015 - 18 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2016-01-04 0823 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
240  Uchwała nr XIV/84/2015 - 18 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych...
2016-01-04 0821 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
241  Uchwała nr XIV/83/2015 - 18 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok...
2016-01-04 0818 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
242  Uchwała nr XIV/82/2015 - 18 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 – 2031...
2016-01-04 0815 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
243  Uchwała nr XIII/81/2015 - 27 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej...
2015-12-03 1332 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
244  Uchwała nr XIII/80/2015 - 27 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od...
2015-12-03 1329 Czytano:227 razy » Przeczytaj artykuł
245  Uchwała nr XIII/79/2015 - 27 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Młynary listu intencyjnego o współpracy partn...
2015-12-03 1326 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
246  Uchwała nr XIII/78/2015 - 27 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
06 listopada 2015 r. ...
2015-12-03 1317 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
247  Uchwała nr XIII/77/2015 - 27 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-12-03 1309 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
248  Uchwała nr XIII/76/2015 - 27 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015-2024...
2015-12-03 1258 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
249  Uchwała nr XII/75/2015 - 06 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, ...
2015-11-16 1307 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
250  Uchwała nr XII/74/2015 - 06 listopada 2015 r.
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, u...
2015-11-16 1305 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
251  Uchwała nr XII/73/2015 - 06 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016...
2015-11-16 1300 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
252  Uchwała nr XII/72/2015 - 06 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 ...
2015-11-16 1257 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
253  Uchwała nr XII/71/2015 - 06 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej...
2015-11-16 1253 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
254  Uchwała nr XII/70/2015 - 06 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-11-16 1144 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
255  Uchwała nr XII/69/2015 - 06 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015-2024...
2015-11-16 1052 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
256  UCHWAŁA NR XI/68/2015 - 29 września 2015r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
2015-10-14 1006 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
257  UCHWAŁA NR XI/67/2015 - 29 września 2015r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komun...
2015-10-14 1003 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
258  UCHWAŁA NR XI/66/2015 - 29 września 2015r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplin...
2015-10-14 1002 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
259  UCHWAŁA NR XI/65/2015 - 29 września 2015r.
w sprawie nadania nazwy terenowi rekreacyjnemu położonemu przy ul. 1 Maja w Młynarach...
2015-10-14 0958 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
260  UCHWAŁA NR XI/64/2015 - 29 września 2015r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
2015-10-14 0955 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
261  UCHWAŁA NR XI/63/2015 - 29 września 2015r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2015-10-14 0954 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
262  UCHWAŁA NR XI/62/2015 - 29 września 2015r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta...
2015-10-14 0912 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
263  UCHWAŁA NR XI/61/2015 - 29 września 2015r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłat...
2015-10-14 0905 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
264  UCHWAŁA NR XI/60/2015 - 29 września 2015r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary...
2015-10-14 0903 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
265  Uchwała Nr XI/59/2015 - 29 września 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok....
2015-10-14 0852 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
266  Uchwała Nr XI/58/2015 - 29 września 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015– 2024...
2015-10-14 0848 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
267  UCHWAŁA NR XI/57/2015 - 29 września 2015r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Młynary...
2015-10-14 0818 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
268  Uchwała nr X/56/2015 - 04 września 2015 roku
w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Młynar...
2015-09-15 1516 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
269  Uchwała Nr X/55/2015 - 04 września 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok....
2015-09-15 1512 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
270  Uchwała Nr X/54/2015 - 04 września 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015– 2024...
2015-09-15 1508 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
271  Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Młynarach - 30 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok....
2015-08-04 2319 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
272  Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Młynarach - 30 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2015– 2024...
2015-08-04 2312 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
273  Uchwała Nr VIII/51/2015 - z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-07-08 1441 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
274  Uchwała Nr VIII/50/2015 - z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2024...
2015-07-08 1439 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
275  Uchwała Nr VIII/49/2015 - z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Medalu Okolicznościowego 'Zasłużony dla Miasta i Gmi...
2015-07-08 1435 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
276  Uchwała Nr VIII/48/2015 - z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Młynarach...
2015-07-08 1433 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
277  Uchwała Nr VIII/47/2015 - z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych nauczycielom...
2015-07-08 1432 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
278  Uchwała Nr VIII/46/2015 - z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie nieodpłatnego publicznego udostępniania Kompleksu ...
2015-07-08 1430 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
279  Uchwała Nr VII/45/2015 - z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium z tytułu wykonania budżetu ...
2015-07-08 1358 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
280  Uchwała Nr VII/44/2015 - z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok...
2015-07-08 1356 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
281  Uchwała Nr VII/43/2015 - z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-07-08 1353 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
282  Uchwała Nr VII/42/2015 - z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2024...
2015-07-08 1351 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
283  Uchwała Nr VII/41/2015 - z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia 'Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego /Zintegrowanych Inwestyc...
2015-07-08 1348 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
284  Uchwała Nr VI/40/2015 - z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany statutu MGOPS w Młynarach...
2015-07-08 1332 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
285  Uchwała Nr VI/39/2015 - z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-07-08 1330 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
286  Uchwała Nr VI/38/2015 - z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2024...
2015-07-08 1328 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
287  Uchwała Nr VI/37/2015 - z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gronowo Elbląskie na organizację dożynek Powiatu El...
2015-07-08 1325 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
288  Uchwała Nr VI/36/2015 - z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i ...
2015-06-02 1024 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
289  Uchwała Nr VI/35/2015 - z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości gr...
2015-06-02 1023 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
290  Uchwała Nr VI/34/2015 - z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ...
2015-06-02 1020 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
291  Uchwała Nr VI/332015 - z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymieni...
2015-06-02 1016 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
292  Uchwała Nr V/32/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-04-03 1012 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
293  Uchwała Nr V/31/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2015– 2024...
2015-04-03 1007 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
294  Uchwała Nr V/30/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Elbląg dotyczącego przekazania zadań własnych w...
2015-04-03 1006 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
295  Uchwała Nr V/29/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Młynary środków stanowi...
2015-04-03 1004 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
296  Uchwała Nr V/28/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości grun...
2015-04-03 0947 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
297  Uchwała Nr V/27/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości komunalnej będącej własnością jednostki samorz...
2015-04-03 0946 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
298  Uchwała Nr V/26/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego ...
2015-04-03 0945 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
299  Uchwała Nr V/25/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz P...
2015-04-03 0942 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
300  Uchwała Nr V/24/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymie...
2015-04-03 0940 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
301  Uchwała Nr V/23/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2015-04-03 0939 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
302  Uchwała Nr V/22/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym, członkom komisji Rad...
2015-04-03 0934 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
303  Uchwała Nr IV/21/2015 - z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Elbląskiemu....
2015-02-27 1123 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
304  Uchwała Nr IV/20/2015 - z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej na wzmocnieni...
2015-02-27 1122 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
305  Uchwała Nr IV/19/2015 - z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-02-27 1117 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
306  Uchwała Nr IV/18/2015 - z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2015– 2024...
2015-02-27 1115 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
307  Uchwała Nr IV/17/2015 - z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ...
2015-02-27 1114 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
308  Uchwała Nr IV/16/2015 - z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłat...
2015-02-27 1112 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
309  Uchwała Nr IV/15/2015 - z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokument...
2015-02-27 1110 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
310  Uchwała Nr IV/14/2015 - z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania Statutu Gminy Młynary....
2015-02-27 1109 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
311  U c h w a ł a Nr III/13/2015 - z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok....
2015-02-04 1127 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
312  U c h w a ł a Nr III/12/2015 - z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015-2024....
2015-02-04 1125 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
313  U c h w a ł a Nr III/11/2015 - z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Młynary....
2015-02-02 1042 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
314  U c h w a ł a Nr II/10/2014 - z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok...
2014-12-22 1458 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
315  U c h w a ł a Nr II/9/2014 - z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024...
2014-12-22 1455 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
316  U c h w a ł a Nr II/8/2014 - z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary....
2014-12-22 1454 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
317  U c h w a ł a Nr II/7/2014 - z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym, członkom komisji Rady Miejskiej ...
2014-12-22 1453 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
318  U c h w a ł a Nr II/6/2014 - z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 11 lat nieruchomości komunalnej położonej...
2014-12-22 1451 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
319  U c h w a ł a Nr I/5/2014 - z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Polityki Socjalnej na kadencję 2014-2018, ustalenia liczby czło...
2014-12-09 1204 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
320  U c h w a ł a Nr I/4/2014 - z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na kadencję 2014...
2014-12-09 1202 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
321  U c h w a ł a Nr I/3/2014 - z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na kadencję ...
2014-12-09 1201 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
322  U c h w a ł a Nr I/2/2014 - z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Młynarach....
2014-12-09 1159 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
323  U c h w a ł a Nr I/1/2014 - z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Młynarach....
2014-12-09 1157 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
STATUT URZĘDU
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018
Ochrona Danych Osobowych
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
Zarządzenia Burmistrza kadencji 2018-2023
Projekty uchwał
Podkat. Archiwalne:
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Zarządzenia
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza 2011 r.
Zarządzenia Burmistrza 2012 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie emisji obligacji komunalnych.
» w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
» w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019,
» w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2019
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku,
» zmiany uchwały Nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Młynary,
» w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r.
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018- 2033
» w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary