A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018': 29
1  Zarządzenie Nr 110/2014 - z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok...
2015-01-05 1253 Czytano:515 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 109/2014 - z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach do przy...
2014-12-30 1255 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 108/2014 - z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Pani Jadwigi Piekarskiej- Kierownika MGOPS do przyznania Karty Dużej Rodzin...
2014-12-30 1252 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 107/2014 - z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach Pani Ja...
2014-12-30 1249 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 106/2014 - z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie cofnięcia Pani Teresie Bukowskiej- starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejsko-Gminnym O...
2014-12-29 1153 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 105/2014 - z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Pani Teresy Gigołło starszego specjalisty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomoc...
2014-12-29 1150 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 104/2014 - z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Pani Teresy Gigołło starszego specjalisty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomoc...
2014-12-29 1148 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 103/2014 - z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok...
2014-12-29 0919 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 102/2014 - z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Młynary...
2014-12-29 0917 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 101/2014 - z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzę...
2014-12-29 0915 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 100/2014 - z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Młynary do podpisywania decyzji i spraw z zakresu...
2014-12-29 0913 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 99/2014 - z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 26 stycznia 2009 ...
2014-12-29 0911 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 98/2014 - z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych...
2014-12-29 0908 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 97/2014 - z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych na terenie kraju ni...
2014-12-29 0905 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 96/2014 - z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. Funduszu Zdrowotnego, opiniującego wnioski w sprawie pomocy zdrowo...
2014-12-29 0902 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 95/2014 - z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie kontroli wykonania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Młynary...
2014-12-29 0900 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 94/2014 - z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie likwidacji samochodu osobowego ...
2014-12-29 0859 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 93/2014 - z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola w Młynarach w przypadku je...
2014-12-29 0856 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 92/2014 - z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 5/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 1 marca 2011 r....
2014-12-29 0854 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 91/2014 - z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 19 marca 2014 ...
2014-12-29 0850 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 89/2014 - z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Błudowie do reprezentowania...
2014-12-29 0847 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 88/2014 - z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Młynarach do reprezentowania Gm...
2014-12-29 0845 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 87/2014 - z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Młynarach do reprezentowania Gminy M...
2014-12-29 0844 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 86/2014 - z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MGOPS w Młynarach do reprezentowania Gminy Miasta...
2014-12-29 0841 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 85/2014 - z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Młynary do prowadzenia postępowania w sp...
2014-12-29 0825 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 84/2014 - z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Młynary do prowadzenia postępowania w sp...
2014-12-29 0819 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 82/2014 - z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Pani Henryki Kowalskiej pracownika Urzędu Miasta i Gminy Młynary do sporz...
2014-12-29 0817 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 81/2014 - z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie cofnięcia upoważnień i pełnomocnictw wydanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach ...
2014-12-29 0814 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 80/2014 - 5 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce grzebalne na cmentarzu komunalnym w Młynarach oraz...
2014-12-29 0811 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia Burmistrza- rok 2018
Zarządzenia Burmistrza- rok 2017
Zarządzenia Burmistrza- rok 2016
Zarządzenia Burmistrza- rok 2015
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok
» w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach do przyznania Karty Dużej Rodziny
» w sprawie upoważnienia Pani Jadwigi Piekarskiej- Kierownika MGOPS do przyznania Karty Dużej Rodziny
» w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach Pani Jadwigi Piekarskiej do wydawania decyzji administracyjnych
» w sprawie cofnięcia Pani Teresie Bukowskiej- starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej w czasie nieobecności Kierownika.
» w sprawie upoważnienia Pani Teresy Gigołło starszego specjalisty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach
» w sprawie upoważnienia Pani Teresy Gigołło starszego specjalisty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na czas nieobecności Kierownika do prowadzenia spraw z zakresu pomocy społecznej.
» w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok
» w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Młynary
» w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miasta i Gminy Młynary i kierowników jednostek organizacyjnych gminy w czasie nieobecności Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary