A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018 » Zarządzenia Burmistrza- rok 2015
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia Burmistrza- rok 2015': 146
1  Zarządzenie Nr 148/2015 - 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 01.07.2015r. w sp...
2016-02-08 0829 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 147/2015 - 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2012 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie procedur zarządzania ryzy...
2016-02-04 2034 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 146/2015 - 30 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary...
2016-02-04 2015 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 145/2015 - 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 140/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwen...
2016-02-04 2010 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 144/2015 - 14 grudnia 2015r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach na d...
2016-02-04 2007 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 143/2015 - 14 grudnia 2015r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w ...
2016-02-04 2000 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 142/2015 - 10 grudnia 2015r.
w sprawie powołania komisji ds. Funduszu Zdrowotnego, opiniującej wnioski w sprawie pomocy zdrowot...
2015-12-27 2255 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 141/2015 - 10 grudnia 2015r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach ośw...
2015-12-27 2253 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 140/2015 - 09 grudnia 2015r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2015 rok...
2015-12-27 2248 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 139/2015 - 04 grudnia 2015r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok....
2015-12-27 2246 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 138/2015 - 01 grudnia 2015r.
w sprawie upoważnienia Pani Anny Kolendo Inspektora w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary do Reprezen...
2015-12-27 2244 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 137/2015 - 30 listopada 2015r.
w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż...
2015-12-27 2240 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 136/2015 - 30 listopada 2015r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach na d...
2015-12-27 2236 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 135/2015 - 24 listopada 2015r.
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Młynarach...
2015-12-27 2231 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 134/2015 - 23 listopada 2015r.
w sprawie Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'Opracowanie Studi...
2015-12-01 0822 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 133/2015 - 16 listopada 2015r.
w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok....
2015-12-01 0811 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 132/2015 - 16 listopada 2015r.
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 9 ...
2015-12-01 0808 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 131/2015 - 13 listopada 2015r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu bud...
2015-12-01 0757 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 130/2015 - 09 listopada 2015r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców war...
2015-12-01 0753 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 04 listopada 2015 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej metodą s...
2015-11-05 1358 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 29 października 2015 r.
w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej na 2015 rok...
2015-11-04 1103 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 29 października 2015 r.
w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za ...
2015-11-04 1052 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 27 października 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-11-03 1433 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 27 października 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 11 września 201...
2015-11-03 1425 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 27 października 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania, wyceny i likwidacji ru...
2015-11-03 1419 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 27 października 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 21 września 201...
2015-11-03 1407 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 26 października 2015 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 2015 roku...
2015-11-03 1401 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 121/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 26 października 2015 r.
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w autobusach szkolnych...
2015-11-03 1355 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 22 października 2015 r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci nieobjętych dowozem zorganizowanym przez Gminę M...
2015-11-03 1344 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 22 października 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-11-03 0842 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 14 października 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 05 października...
2015-11-03 0835 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 12 października 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-11-03 0814 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 05 października 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na 'Remont alejki na Cmentarzu ...
2015-11-03 0801 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 05 października 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Młynary do przeprowadz...
2015-11-03 0757 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 30 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-11-02 1523 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - 30 września 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015-2024...
2015-11-02 1511 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 112/2015 - 30 września 2015 r.
powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na 'Obsługę bankową realizowaną na r...
2015-11-02 1025 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 111/2015 - 29 września 2015r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'Remont...
2015-10-12 2239 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 110/2015 - 29 września 2015r.
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budż...
2015-10-12 2234 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 109/2015 - 23 września 2015r.
w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta i Gminy Młynar...
2015-10-12 2230 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 108/2015 - 23 września 2015r.
w sprawie zmian w załączniku do zarządzenia nr 84/2015r. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dni...
2015-10-12 2228 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 107/2015 - 21 września 2015r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Mias...
2015-10-12 2223 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 106/2015 - 26 września 2015r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na 'Aktualizację Gminnej Ewid...
2015-10-12 2220 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 105/2015 - 15 września 2015r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'Cyfryz...
2015-10-12 2216 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 104/2015 - z dnia 11 września 2015r.
w sprawie zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Miasta i Gminy Młynar...
2015-10-12 2212 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 103/2015 - z dnia 11 września 2015r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu 'Turnieju Sołectw Gminy Młynary - Dożynki Gminne 2015'....
2015-10-12 2208 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 102/2015 - 08 września 2015r.
w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia konkursu na 'Najpiękniejszy wieniec dożynkowy, naj...
2015-09-14 1051 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 101/2015 - 08 września 2015r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu woln...
2015-09-14 1041 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 100/2015 - 04 września 2015r.
w sprawie organizacji i powołania składu osobowego stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Mły...
2015-09-14 1037 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 99/2015 - 01 września 2015r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'Opraco...
2015-09-14 1033 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 98/2015 - 28 sierpnia 2015r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I pó...
2015-09-14 1016 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 97/2015 - 20 sierpnia 2015r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach na d...
2015-09-14 1001 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 96/2015 - 20 sierpnia 2015r.
w sprawie sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz opłat za wypożyczenie sprz...
2015-09-14 0955 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 95/2015 - 17.08.2015r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok....
2015-09-14 0905 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 94/2015 - 10 sierpnia 2015r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta i gminy Młynary, zarz...
2015-09-14 0900 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 93/2015 - 10.08.2015r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręcznik...
2015-09-14 0828 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 92/2015 - 10 sierpnia 2015r.
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok....
2015-09-07 0946 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 91/2015 - 31 lipca 2015r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'Modern...
2015-09-07 0943 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 90/2015 - 31 lipca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopi...
2015-09-07 0934 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 89/2015 - 30 lipca 2015 roku
w sprawie organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w mieście i gminie Młynary na pot...
2015-09-07 0932 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 88/2015 - 30 lipca 2015 roku
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za II kwartał 2015 roku....
2015-09-07 0926 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 87/2015 - 28 lipca 2015r.
w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania skażeń i alarmowania....
2015-09-07 0923 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 86/2015 - 20 lipca 2015r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 13 lipca 2015 rok...
2015-09-07 0916 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 85/2015 - 13 lipca 2015r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok....
2015-09-07 0906 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 84/2015 - 01 lipca 2015r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Młynary...
2015-09-07 0900 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 83/2015 - 01 lipca 2015r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 19 maja 2009r. w spraw...
2015-09-07 0859 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 82/2015 - 01 lipca 2015r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy Młynary....
2015-09-07 0858 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 81/2015 - 01 lipca 2015r.
w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Młynarach...
2015-09-07 0854 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 80/2015 - 01 lipca 2015r.
w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 40/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 3...
2015-09-04 1208 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 79/2015 - 01 lipca 2015r.
w sprawie Instrukcji Obiegu Dokumentów...
2015-09-04 1201 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 78/2015 - 01 lipca 2015r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach do pode...
2015-09-04 1153 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 77/2015 - 01 lipca 2015r.
w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach do pode...
2015-09-04 1136 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 76/2015 - 29 czerwca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców war...
2015-09-04 1127 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 75/2015 - 26 czerwca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę nier...
2015-09-04 1108 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 74/2015 - 26 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok....
2015-09-04 1058 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 73/2015 - 24 czerwca 2015r.
w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmis...
2015-09-04 1053 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 72/2015 - 10 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok....
2015-09-04 1045 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 71/2015 - 08 czerwca 2015r.
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu....
2015-09-04 1043 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 70/2015 - 03 czerwca 2015r.
w sprawie cofnięcia Pani Grażynie Borkowskiej upoważnienia w sprawie powierzenia obowiązków i o...
2015-09-04 1041 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 69/2015 - 03 czerwca 2015r.
w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Grażynie Borkowskiej do wykonywania czynności z zakresu pr...
2015-09-04 1038 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 68/2015 - 03 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia norm zużycia paliwa dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu si...
2015-09-04 1031 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 67/2015 - 03 czerwca 2015r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzę...
2015-09-04 1026 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 66/2015 - 03 czerwca 2015r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta ...
2015-09-04 1013 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 65/2015 - 03 czerwca 2015r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Młynary....
2015-09-04 0044 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 64/2015 - 03 czerwca 2015r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do podpisywania decyzji i spraw...
2015-09-04 0042 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 63/2015 - 01 czerwca 2015r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'Usuwan...
2015-09-04 0039 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 62/2015 - 01 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Wodociąg...
2015-09-04 0036 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 61/2015 - 01 czerwca 2015r.
w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2015-09-04 0033 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 60/2015 - 01 czerwca 2015r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy...
2015-09-04 0032 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 59/2015 - 25 maja 2015r.
w sprawie upoważnienia Pani Lilli Kiliańskiej do podpisania protokołu z czynności kontrolnych po...
2015-09-04 0030 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 58/2015 - 22 maja 2015r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok....
2015-09-04 0027 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 57/2015 - 20 maja 2015r.
w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2014 rok oraz wykazu...
2015-09-04 0024 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 56/2015 - 15 maja 2015r.
w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Młynarach i Obwodowej Komi...
2015-09-04 0018 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 55/2015 - 13 maja 2015r.
w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Głównemu Księgowemu - Skarbnikowi w Urzę...
2015-09-04 0012 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 54A/2015 - 13 maja 2015r.
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania niewykorzystanych formularzy do wydawania dowodów ...
2015-09-04 0008 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 54 - z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania niewykorzystanych formularzy do wydawania dowodów ...
2015-06-16 0816 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 53 - z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie powierzenia obowiązków dla Skarbnika...
2015-06-16 0814 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie Nr 52 - z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany polityki rachunkowości...
2015-06-16 0813 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zarządzenie Nr 51 - z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach...
2015-06-09 1218 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 50 - z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-06-09 1216 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zarządzenie Nr 49 - z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary za 2014 rok...
2015-06-09 1212 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
102  Zarządzenie Nr 57 - z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu za 2014 rok oraz wykazu osób prawnych i fizycz...
2015-05-21 1153 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zarządzenie Nr 48/2015 - z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zad...
2015-05-05 0832 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie Nr 47/2015 - z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-05-05 0829 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zarządzenie Nr 46/2015 - z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie podziału środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji ...
2015-05-05 0827 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
106  Zarządzenie Nr 45/2015 - z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2015 r. ...
2015-05-05 0824 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
107  Zarządzenie Nr 44/2015 - z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-05-05 0819 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
108  Zarządzenie Nr 43/2015 - z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Młynary do przeprowadz...
2015-04-22 0753 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zarządzenie Nr 42/2015 - z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków : podatku od nier...
2015-04-22 0750 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
110  Zarządzenie Nr 41/2015 - z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok....
2015-04-22 0744 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zarządzenie Nr 40/2015 - z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert...
2015-04-16 1044 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
112  Zarządzenie Nr 39/2015 - z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alk...
2015-04-16 1041 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
113  Zarządzenie Nr 38/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2015 rok...
2015-04-16 1039 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zarządzenie Nr 36/2015 - z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta ...
2015-04-16 1038 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zarządzenie Nr 35/2015 - z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie upoważnienia Pana Kamila Szarag do reprezentowania Gminy Młynary...
2015-04-16 1036 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zarządzenie Nr 33/2015 - z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu użyczania radnym Rady Miejskiej w Młynarach służbowych kompute...
2015-04-16 1032 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zarządzenie Nr 32/2015 - z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Młynary przy ...
2015-04-16 1029 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
118  Zarządzenie Nr 31/2015 - z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z w...
2015-04-16 1025 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
119  Zarządzenie Nr 30/2015 - z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do zorganizowania obchodów 25-lecia Samorządu Teryto...
2015-04-16 1022 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
120  Zarządzenie Nr 27/2015 - z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Młynarach...
2015-03-24 1246 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
121  Zarządzenie Nr 26/2015 - z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy stanowiska informatyka zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pra...
2015-03-24 1244 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
122  Zarządzenie Nr 29/2015 - z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego z zakresu kultury, ku...
2015-03-24 0927 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
123  Zarządzenie Nr 28/2015 - z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego pn: 'Dostawa sprzętu komputer...
2015-03-24 0903 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
124  Zarządzenie Nr 25/2015 - z dnia 11 marca 2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert...
2015-03-24 0900 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
125  Zarządzenie Nr 24/2015 - z dnia 3 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego pn: 'Dostawa sprzętu komputer...
2015-03-24 0857 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
126  Zarządzenie Nr 21/2015 - z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców war...
2015-03-02 1106 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
127  Zarządzenie Nr 20/2015 - z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Młynarach do przyznania Karty Dużej Rodziny...
2015-02-27 0834 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
128  Zarządzenie Nr 19/2015 - z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie cofnięcia upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny...
2015-02-27 0816 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
129  Zarządzenie Nr 18/2015 - z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nieodpłatnego pełnienia funkcji Gospodarza- opiekuna świe...
2015-02-27 0813 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
130  Zarządzenie Nr 17/2015 - z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie zmian odo Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach...
2015-02-27 0811 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
131  Zarządzenie Nr 16/2015 - z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie stawek czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład...
2015-02-27 0809 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
132  Zarządzenie Nr 15/2015 - z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 13 lutego 2015 r....
2015-02-20 1006 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
133  Zarządzenie Nr 14/2015 - z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szko...
2015-02-19 1006 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
134  Zarządzenie Nr 13/2015 - z dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta ...
2015-02-19 0902 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
135  Zarządzenie Nr 12/2015 - z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora inf...
2015-02-17 1244 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
136  Zarządzenie Nr 11/2015 - z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego z zakresu kultury, ku...
2015-02-17 1241 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
137  Zarządzenie Nr 10/2015 - z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do nieodpłatnego pełnienia funkcji Gospodarza świetlicy wiej...
2015-02-17 1237 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
138  Zarządzenie Nr 9/2015 - z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach ośw...
2015-02-17 1235 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
139  Zarządzenie Nr 8/2015 - z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do prowadzenia rejestru upoważnień do przetwarzania danych zgromadzony...
2015-02-17 1232 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
140  Zarządzenie Nr 7/2015 - z dnia 3 lutego 2015 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nieodpłatnego pełnienia funkcji Gospodarza- opiekuna świe...
2015-02-09 1153 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
141  Zarządzenie Nr 6/2015 - z dnia 3 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek za wynajem autobusów szkolnych...
2015-02-09 1151 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
142  Zarządzenie Nr 5/2015 - z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-02-09 1148 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
143  Zarządzenie Nr 4/2015 - z dnia 27
w sprawie wprowadzenia 'Wieloletniego planu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Młynary...
2015-02-09 1141 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
144  Zarządzenie Nr 3/2015 - z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Mieście i Gminie Młynary ...
2015-02-09 1137 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
145  Zarządzenie Nr 2/2015 - z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Młynary w 2015 roku...
2015-02-09 1132 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
146  Zarządzenie Nr 1/2015 - z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia pełnomocnictwa do nieodpłatnego pełnienia funkcji Gospodarza- opiekuna świet...
2015-01-05 1301 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia Burmistrza- rok 2018
Zarządzenia Burmistrza- rok 2017
Zarządzenia Burmistrza- rok 2016
Zarządzenia Burmistrza- rok 2015
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 01.07.2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Młynary
» w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2012 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
» w sprawie powołania Zespołu ds. ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary
» w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 140/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2015 rok
» w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
» w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w 2016 roku
» w sprawie powołania komisji ds. Funduszu Zdrowotnego, opiniującej wnioski w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
» w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Młynary w 2016 roku.
» w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2015 rok
» w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok.
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary