A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018 » Zarządzenia Burmistrza- rok 2016
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia Burmistrza- rok 2016': 121
1  Zarządzenie Nr 62A/2016 - z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie polityki rachunkowości dla projektu objętego PROW na lata 2014-2020 pn. 'Przebudowa drog...
2017-04-07 1004 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 120/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie cofnięcia Pani Teresie Gigołło - starszemu specjaliście w Miejsko - Gminnym Ośrodku P...
2017-01-25 1508 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 119/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie cofnięcia Pani Teresie Gigołło - starszemu specjaliście w Miejsko - Gminnym Ośrodku P...
2017-01-25 1501 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 118/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie cofnięcia Pani Teresie Gigołło - starszemu specjaliście w Miejsko - Gminnym Ośrodku P...
2017-01-25 1446 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 117/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie cofnięcia Pani Teresie Gigołło - starszemu specjaliście w Miejsko - Gminnym Ośrodku P...
2017-01-25 1443 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 116/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Radziszewskiemu, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Młynarach - pełno...
2017-01-25 1440 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 115/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Strzeleckiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Błudowie - pełnomo...
2017-01-25 1431 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 114/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Czyż, Z-cy Dyrektora Przedszkola w Młynarach - pełnomocnictw...
2017-01-25 1429 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 113/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia Pani Jadwidze Piekarskiej, Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Spo...
2017-01-25 1428 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 112/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorom i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Młynary ...
2017-01-25 1427 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 111/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorom i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Młynary ...
2017-01-25 1425 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 110/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorom i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Młynary ...
2017-01-25 1424 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 109/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorom i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Młynary ...
2017-01-25 1422 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 108/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nieodpłatnego pełnienia funkcji Gospodarza-opiekuna świet...
2017-01-11 1011 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 107/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 11 września 201...
2017-01-11 1006 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 106/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 144/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 14...
2017-01-11 0959 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 105/2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce grzebalne na cmentarzu komunalnym w Młynarach oraz...
2017-01-11 0956 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 104/2016 - z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 r....
2017-01-11 0950 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 103/2016 - z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 - 2027...
2017-01-11 0943 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 102/2016 - z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Młynary i jej jednostk...
2017-01-11 0940 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 101/2016 - z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Młynarach Panu Janowi Radziszew...
2017-01-11 0936 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 100/2016 - z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania na: 'Wyceny i likwidacji samochodu osobow...
2017-01-11 0933 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 99/2016 - z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 r....
2017-01-11 0929 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 98/2016 - z dnia 09 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania oceny spełnienia warunków udziału w ...
2017-01-11 0921 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 97/2016 - z dnia 07 grudnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 r....
2017-01-11 0909 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 96/2016 - z dnia 06 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu ...
2017-01-11 0908 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 95/2016 - z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 r....
2017-01-11 0859 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 94/2016 - z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 27 marca 2015 r. ...
2016-12-02 1313 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 93/2016 - z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji ds. Funduszu Zdrowotnego, opiniującej wnioski w sprawie pomocy zdorowo...
2016-12-02 1310 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 92/2016 - z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników ...
2016-11-30 1402 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie 91/2016 - z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary...
2016-11-30 1110 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 90/2016 - z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i stawek opłat związanych z zajęciem nieruchomości komunalnych innych ...
2016-11-30 1105 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 89/2016 - z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na ...
2016-11-21 1142 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 88/2016 - z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej...
2016-11-21 1133 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 87/2016 - z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartał 2016 r....
2016-11-04 0819 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 86/2016 - z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie przedłożenia informacji o stanie relizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za r...
2016-11-04 0817 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 85/2016 - z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 r....
2016-11-04 0814 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 84/2016 - z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 r....
2016-11-04 0814 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 83/2016 - z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygania zapytania ofertowego na realizację zadania 'Inwestycj...
2016-11-04 0813 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie nr 82/2016 - z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary...
2016-10-24 1219 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 81/2016 - z dnia 07 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na 'Zakup i montaż bramy segm...
2016-10-24 1215 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 80/2016 - z dnia 06 października 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 19 maja 2009 r. w spra...
2016-10-24 1205 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 79/2016 - z dnia 05 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na: 'Pełnienie funkcji inspek...
2016-10-24 1159 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 78/2016 - z dnia 04 października 2016 r.
w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą 'tajemnica skarbowa' w...
2016-10-24 1153 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 77/2016 - z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2016 r....
2016-10-24 1148 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 76/2016 - z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 -2031...
2016-10-24 1137 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 75/2016 - z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...
2016-10-24 1129 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 74/2016 - z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i stawek opłat związanych z zajęciem nieruchomości komunalnych innych ...
2016-10-03 1232 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 73/2016 - z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2016-10-03 1226 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 72/2016 - z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych o opracowania projektu budże...
2016-10-03 1218 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 71/2016 - z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na: 'Opracowanie koncepcji na ...
2016-09-28 0819 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 70/2016 - z dnia 05 września 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2016-09-28 0814 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 69/2016 - z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 11 września 201...
2016-09-28 0809 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarzadzenie Nr 68/2016 - z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na: 'Utwardzenie nawierzchni t...
2016-09-07 1050 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 67/2016 - z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Czyż pełniącej obowiązki dyrektora Przedszk...
2016-09-07 1046 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarzadzenie Nr 66/2016 - z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie odwołania Pani Iwony Krupień z pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w B...
2016-09-07 1042 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 65/2016 - z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Czyż pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego...
2016-09-07 1038 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 64/2016 - z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I pó...
2016-08-31 0916 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 63/2016 - z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia konkursu na 'Najpiękniejszy wieniec dożynkowy', na ...
2016-08-31 0911 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 62/2016 - z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręcznik...
2016-08-25 1117 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 61/2016 - z dnia 08 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo mł. referenta d...
2016-08-25 1115 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 60/2016 - z dnia 04 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 r....
2016-08-25 1113 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 59/2016 - z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopi...
2016-08-25 1111 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 58/2016 - z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Młynarach...
2016-08-25 1109 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 57/2016 - z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary...
2016-08-25 1106 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 56/2016 - z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie zasad i odpłatności za wynajem autobusów szkolnych będących własnością Gminy Młyn...
2016-08-25 1105 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 55/2016 - z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla Miasta i Gminy Młynary...
2016-08-25 1104 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 54/2016 - z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na: 1) zakup urządzeń w rama...
2016-07-13 0956 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 53/2016 - z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i konkursu fotogr...
2016-07-13 0952 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 52/2016 - z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie kompletnej dokume...
2016-07-13 0949 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 51/2016 - z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmis...
2016-06-27 1235 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 50/2016 - z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w sprawie zatwierdzenia ...
2016-06-27 1232 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 49/2016 - z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'Usuwan...
2016-06-27 1228 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 48/2016 - z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej na 2016 rok...
2016-06-15 0922 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 47/2016 - z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie powierzania Pani Iwonie Krupień pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w B...
2016-06-15 0920 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 46/2016 - 24 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na 'Najładniejsze gospodarstwo rolne, najładniejszą poses...
2016-05-30 1108 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 45/2016 - 20 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców war...
2016-05-30 1101 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 44/2016 - 19 maja 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Urz...
2016-05-23 1306 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 43/2016 - 19 maja 2016 roku
w wprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na: 'Utwardzenie nawierzchni d...
2016-05-23 1257 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 42/2016 - 19 maja 2016 roku
w sprawie określenia wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali...
2016-05-23 1248 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 41/2016 - 18 maja 2016
w sprawie sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2015 rok ora...
2016-05-18 1139 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 40/2016 - 12 maja 2016
w sprawie powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia gminnych eliminacji IV edycji Powia...
2016-05-18 1122 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 39/2016 - 12 maja 2016
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok....
2016-05-18 1049 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 38/2016 - 10 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia procedur gospodarowania i ochrony mienia stanowiącego własność Miasta i Gmin...
2016-05-18 1044 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 37/2016 - 05 maja 2016 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary za 2015 rok...
2016-05-18 1034 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 36/2016 - 5 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok....
2016-05-18 1030 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 35/2016 - 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach....
2016-05-18 1026 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 34/2016 - 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej na 2016 rok...
2016-05-18 1012 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 33/2016 - 28 kwietnia 2016r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2016 roku....
2016-04-29 1238 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 32/2016 - 27 kwietnia 2016r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 107/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 21 września 20...
2016-04-29 1227 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 31/2016 - 27 kwietnia 2016r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok....
2016-04-29 1211 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 30/2016 - 19 kwietnia 2016r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'opraco...
2016-04-29 1201 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 29/2016 - 13 kwietnia 2016r.
W sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta ...
2016-04-29 1156 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 28/2016 - 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016...
2016-04-29 1151 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 27/2016 - 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016r....
2016-04-08 1222 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 26/2016 - 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2016 - 2031...
2016-04-08 1215 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 25/2016 - 30 marca 2016 r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych...
2016-04-08 1212 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie Nr 24/2016 - 24 marca 2016 r.
w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami organizacjami Gminy Młynary przy sp...
2016-04-08 1204 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zarządzenie Nr 23/2016 - 23 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z w...
2016-04-08 1154 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 22/2016 - 18 marca 2016
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert...
2016-03-22 2344 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zarządzenie Nr 21/2016 - z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminów konkursu plastycznego i konkursu fotograficznego z okazji 700- ...
2016-03-22 2336 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
102  Zarządzenie Nr 20/2016 - 01 marca 2016 roku
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych....
2016-03-18 0742 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zarządzenie Nr 19/2016 - 01 marca 2016 roku
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2016 rok...
2016-03-18 0739 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie Nr 18/2016 - 29 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok....
2016-03-18 0736 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zarządzenie Nr 17/2016 - 29 lutego 2016 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wyc...
2016-03-18 0733 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
106  Zarządzenie Nr 16/2016 - 26 lutego 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury,...
2016-03-03 2250 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
107  Zarządzenie Nr 15/2016 - 25 lutego 2016 roku
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na:
1. świadczenie usługi sp...
2016-03-03 2244 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
108  Zarządzenie Nr 14/2016 - 17 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nieodpłatnego pełnienia funkcji Gospodarza - opiekuna świ...
2016-02-18 2339 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zarządzenie Nr 13/2016 - 12 lutego 2016 roku
w sprawie wprowadzenia dokumentu pt. 'Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkol...
2016-02-18 2334 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
110  Zarządzenie Nr 12/2016 - 12 lutego 2016 roku
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'Oprac...
2016-02-18 2330 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zarządzenie Nr 11/2016 - 12 lutego 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców war...
2016-02-18 2322 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
112   Zarządzenie Nr 10/2016 - 28 stycznia 2016 roku
w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach i przedszkolu, ...
2016-02-18 2314 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
113  Zarządzenie Nr 9/2016 - 28 stycznia 2016 roku
w sprawie sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu...
2016-02-08 0838 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zarządzenie Nr 8/2016 - 28 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok...
2016-02-08 0835 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zarządzenie Nr 7/2016 - 26 stycznia 2016r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert...
2016-02-08 0833 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zarządzenie Nr 6/2016 - 20 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców war...
2016-02-04 2211 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zarządzenie Nr 5/2016 - 13 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania anulowanych blankietów do wydawania odpisów akt s...
2016-02-04 2206 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
118  Zarządzenie Nr 4/2016 - 13 stycznia 2016 roku
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Młynary w 2016 roku...
2016-02-04 2202 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
119  Zarządzenie Nr 3/2016 - 13 stycznia 2016 roku
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz ob...
2016-02-04 2158 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
120  Zarządzenie Nr 2/2016 - 12 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na: 'Przebudowę drogi gminnej ...
2016-02-04 2050 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
121  Zarządzenie Nr 1/2016 - 4 stycznia 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury,...
2016-02-04 2041 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia Burmistrza- rok 2018
Zarządzenia Burmistrza- rok 2017
Zarządzenia Burmistrza- rok 2016
Zarządzenia Burmistrza- rok 2015
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie polityki rachunkowości dla projektu objętego PROW na lata 2014-2020 pn. 'Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko'
» w sprawie cofnięcia Pani Teresie Gigołło - starszemu specjaliście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów
» w sprawie cofnięcia Pani Teresie Gigołło - starszemu specjaliście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach upoważnienia do kierowania pracą Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach w czasie nieobecności Kierownika
» w sprawie cofnięcia Pani Teresie Gigołło - starszemu specjaliście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników
» w sprawie cofnięcia Pani Teresie Gigołło - starszemu specjaliście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach upoważnienia do prowadzenia na czas nieobecności Kierownika spraw z zakresu pomocy społecznej
» w sprawie udzielenia Panu Janowi Radziszewskiemu, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Młynarach - pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół w Młynarach
» w sprawie udzielenia Pani Annie Strzeleckiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Błudowie - pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej
» w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Czyż, Z-cy Dyrektora Przedszkola w Młynarach - pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Przedszkola w Młynarach
» w sprawie udzielenia Pani Jadwidze Piekarskiej, Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach - pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach
» w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorom i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Młynary do zaciągania zobowiązań.
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary