A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018 » Zarządzenia Burmistrza- rok 2017
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu ' Zarządzenia Burmistrza- rok 2017': 135
1  Zarządzenie Nr 134/2017 - z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania anulowanych blankietów do wydawania odpisów akt s...
2018-01-05 1150 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 133/2017 - z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach na kurierów, kurierów- wyko...
2018-01-03 1503 Czytano:114 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 132/2017 - z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2018-01-03 1500 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 131/2017 - z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury - Ośrodka ...
2018-01-03 1456 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 130/2017 - z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu ...
2018-01-03 1453 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządznie Nr 129/2017 - z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w autobusie szkolnym nr rej. NEB 41892...
2018-01-03 1451 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 128/2017 - z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie cofnięcia upoważnień wydanych Izabeli Kalisz inspektorowi ds. inwestycji i gospodarki n...
2018-01-03 1449 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 127/2017 - z dnia 07 grudnia 2017 r.
w sprawie cofnięcia upoważnień wydanych Henryce Kowalskiej - inspektowi ds. ewidencji ludności, ...
2017-12-12 0836 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 126/2017 - z dnia 07 grudnia 2017 r.
w sprawie cofnięcia upoważnień wydanych Grażynie Borkowskiej - Zastępcy Kierownika Urzędu Stan...
2017-12-12 0829 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 125/2017 - z dnia 07 grudnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w 2017 r....
2017-12-12 0827 Czytano:182 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 124/2017 - z dnia 05 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Młynarach...
2017-12-12 0827 Czytano:175 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 123/2017 - z dnia 04 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Młynary...
2017-12-12 0825 Czytano:203 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 122/2017 - z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na Dyrektora Samorządowej Instytu...
2017-12-12 0823 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 121/2017 - z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Młynarach...
2017-12-12 0816 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 120/2017 - z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 188/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 21 listopada 201...
2017-12-12 0814 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 119/2017 - z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie stawek czynszu za 1m kw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład ...
2017-12-12 0811 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 118/2017 - z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie powołania komisji ds. Funduszu Zdrowotnego, opiniującej wioski w sprawie pomocy zdrowotn...
2017-11-27 0941 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 117/2017 - z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Młynary...
2017-11-27 0938 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 116/2017 - z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach...
2017-11-27 0937 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzeie Nr 115/2017 - z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie powołania koordynatora i komitetu organizacyjnego do przeprowadzania gminnych eliminacji ...
2017-11-22 1353 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 114/2017 - z dnia 17 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/2016 w sprawie zasad i odpłatności za wynajem autobusów szkol...
2017-11-22 1349 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 113/2017 - z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary...
2017-11-22 1335 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 112/2017 - z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na ...
2017-11-22 1328 Czytano:171 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 111/2017 - z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej...
2017-11-22 1324 Czytano:164 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie nr 110/2017 - z dnia 09 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego refere...
2017-11-22 1311 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 109/2017 - z dnia 09 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego refere...
2017-11-22 1309 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 108/2017 - z dnia 06 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nieodpłatnego pełnienia funkcji Gospodarza-opiekuna świet...
2017-11-22 1305 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 107/2017 - z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartał 2017 r....
2017-11-22 1301 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 106/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Błudowie do reprezentowania ...
2017-11-22 1241 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 105/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wniosku Pani Jadwigi Piekarskiej, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ...
2017-11-22 0906 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 104/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie upoważnienie pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach przez B...
2017-11-22 0901 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 103/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wniosku Pani Jadwigi Piekarskiej, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ...
2017-11-22 0858 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 102/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzeda...
2017-11-22 0856 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 101/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za ...
2017-11-22 0851 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 100/2017 - z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok...
2017-11-22 0839 Czytano:187 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 99/2017 - z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia protokołu zdawczo-odbiorczego i karty obiegowej dla pracowników Urzędu Mia...
2017-11-22 0837 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 98/2017 - z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Młynary...
2017-11-22 0835 Czytano:185 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 97/2017 - z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzeda...
2017-11-22 0832 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 96/2017 - z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mł...
2017-10-16 1336 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 95/2017 - z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok....
2017-10-09 1213 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 94/2017 - z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2028...
2017-10-09 1209 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 93/2017 - z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2017-10-09 1207 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 92/2017 - z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na: opracowanie dokumentacji te...
2017-10-09 1202 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 91/2017 - z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok...
2017-10-09 1159 Czytano:203 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 90/2017 - z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego refere...
2017-10-09 1150 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 89/2017 - z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie powołania stałej Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarze...
2017-10-09 1148 Czytano:203 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 88/2017 - z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie udzielenia udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz...
2017-09-25 1328 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 87/2017 - z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-09-25 1323 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 86/2017 - z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budż...
2017-09-25 1321 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 85/2017 - z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do ustalenia i oszacowania szkód powstałych na terenie Miasta i Gminy...
2017-09-22 0931 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 84/2017 - z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-09-22 0926 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządznie Nr 83/2017 - z dnia 13 września 2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2017 Burmistrza MiG Młynary z dnia 01 sierpnia 2017 roku w post...
2017-09-18 1113 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 82/2017 - z dnia 13 września 2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2017 Burmistrza MiG Młynary z dnia 21 sierpnia 2017 roku w spra...
2017-09-18 1053 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 81/2017 - z dnia 13 września 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2017-09-18 1049 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 80/2017 - z dnia 04 września 2017
w sprawie wprowadzenia 'REGULAMINU FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W ZASOBACH URZĘDU MIASTA I ...
2017-09-18 1043 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 79/2017 - z dnia 01 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2017-09-06 1312 Czytano:206 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 78/2017 - z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I pó...
2017-09-06 1250 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 77/2017 - z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2017-09-06 1234 Czytano:208 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 76/2017 - z dnia 08 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji ap...
2017-08-18 1118 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 75/2017 - z dnia 03 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Młynarach Pani Katarzynie Czyż...
2017-08-18 1114 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 74/2017 - z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopi...
2017-08-18 1112 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 73/2017 - z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'Usuwan...
2017-07-24 1143 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 72/2017 - z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Urz...
2017-07-24 1139 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 71/2017 - z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie polityki rachunkowości dla projektu PROW na lata 2014-2020 pn. 'Przebudowa drogi gminnej ...
2017-07-24 1139 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 70/2017 - z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 14 czerwca 2017 r...
2017-07-19 1027 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 69/2017 - z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-07-19 1020 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 68/2017 - z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta ...
2017-07-19 1018 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 67/2017 - z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-07-19 1013 Czytano:226 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 66/2017 - z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2028 ...
2017-07-19 1009 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 65/2017 - z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie kontroli stanu technicznego placów zabaw na terenie miasta i gminy Młynary...
2017-07-19 1006 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 64/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmis...
2017-07-19 1004 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 63/2017 - z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego w Urzędzie Miasta i Gminy w M...
2017-07-19 1001 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 62/2017 - z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2017-07-19 0957 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 61/2017 - z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzeda...
2017-07-19 0953 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 60/2017 - z dnia 05 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok....
2017-06-07 1117 Czytano:203 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 58a/2017 - z dnia 05 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 stycznia 2017 r. w spra...
2017-06-07 1116 Czytano:175 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 59/2017 - z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji do oceny i kontroli wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinanso...
2017-06-07 1115 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 58/2017 - z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 stycznia 2017 ...
2017-06-07 1113 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 57/2017 - z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup urządzeń w ramach z...
2017-06-07 1047 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 56/2017 - z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na: 'Usługi kominiarskie w za...
2017-06-07 1045 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 55/2017 - z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia konkursu na 'Najpiękniejszy wieniec dożynkowy' na '...
2017-06-07 1042 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 54/2017 - z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia w dniu 31 maja2017 roku naboru na stan...
2017-06-07 1038 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 53/2017 - z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2016 rok oraz wykazu...
2017-05-31 1046 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 52/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'opraco...
2017-05-30 0924 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 51/2017 - z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pra...
2017-05-30 0917 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 50/2017 - z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na 'Najładniejsze gospodarstwo rolne, najładniejszą poses...
2017-05-12 1349 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 49/2017 - z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia gminnych eliminacji V edycji Powiat...
2017-05-12 1347 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 48/2017 - z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 r....
2017-05-12 1347 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 47/2017 - z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu....
2017-05-12 1208 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 46/2017 - z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Młynarach Panu Janowi Radziszew...
2017-05-12 1206 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 45/2017 - z dnia 27 kwiatnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Błudowie Pani Annie Strzelec...
2017-05-12 1202 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 44/2017 - z dnia 27 kwiatnia 2017 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary za 2016 r....
2017-05-12 1154 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 43/2017 - z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygania zapytania ofertowego na realizację zadania 'wykonanie...
2017-04-28 1147 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 42/2017 - z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-04-28 1145 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 41/2017 - z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji ap...
2017-04-28 1141 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 40/2016 - z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za kwartał 2017 r....
2017-04-22 0943 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 39/2017 - z dnia 07 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-04-22 0941 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie Nr 38/2017 - z dnia 05 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do bu...
2017-04-22 0938 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zarządzenie Nr 37/2017 - z dnia 04 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Młynary przy ...
2017-04-07 0959 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 36/2017 - z dnia 04 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2017-04-07 0951 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zarządzenie Nr 35/2017 - z dnia 03 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Prz...
2017-04-07 0945 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
102  Zarządzenie Nr 34/2017 - z dnia 03 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szk...
2017-04-07 0938 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zarządzenie Nr 33/2017 - z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r....
2017-04-07 0933 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie Nr 32/2017 - z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika M-GOPS w Młynarach do prowadzenia do prowadzenia postępowania i...
2017-04-07 0929 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zarządzenie Nr 31/2017 - z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2028...
2017-04-07 0926 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
106  Zarządzenie Nr 30/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2017 r...
2017-04-07 0923 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
107  Zarządzenie Nr 29/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'opraco...
2017-04-07 0921 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
108  Zarządzenie Nr 28/2017 - z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 65/2016 Burmistrza Miasta i GMiny Młynary z dnia 31 sierpnia 20...
2017-04-07 0915 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zarządzenie Nr 27/2017 - z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji proj...
2017-04-07 0908 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
110  Zarządzenie Nr 26/2016 - z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż samochodu Skoda 1U Octavia Combi...
2017-04-07 0903 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zarządzenie Nr 25/2016 - z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z w...
2017-03-22 1339 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
112  Zarządzenie Nr 24/2017 - z dnia 08 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błudowie...
2017-03-10 0822 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
113  Zarządzenie Nr 23/2017 - z dnia 08 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Młynarach...
2017-03-10 0818 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zarządzenie Nr 22/2017 - z dnia 06 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na:
1. opracowanie dokumentacj...
2017-03-10 0815 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zarządzenie Nr 21/2017 - z dnia 02 marca 2017 r
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup samochodu osobowo - d...
2017-03-10 0808 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zarządzenie Nr 20 - z dnia 01 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż samochodu Skoda 1U Octavia Combi...
2017-03-10 0807 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zarządzenie Nr 19/2017 - z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie sposobu określania w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach jako jednostce obsługującej ...
2017-03-10 0757 Czytano:238 razy » Przeczytaj artykuł
118  Zarządzenie Nr 18/2017 - z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach i przedszkolu, ...
2017-03-08 1509 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
119  Zarządzenie Nr 17/2017 - z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 146/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 grudnia 2015 ...
2017-03-08 1454 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
120  Zarządzenie Nr 16/2017 - z dna 21 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż przyczepki...
2017-02-24 0852 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
121  Zarządzenie Nr 15/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad i stawek opłat związanych z zajęciem nieruchomości komunalnych innych ...
2017-02-24 0849 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
122  Zarządzenie Nr 14/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupeł...
2017-02-24 0845 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
123  Zarządzenie Nr 13/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert...
2017-02-24 0839 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
124  Zarządzenie Nr 12/2017 - z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert...
2017-02-24 0837 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
125  Zarządzenie Nr 11/2017 - z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Młynary...
2017-02-22 0741 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
126  Zarządzenie Nr 10/2017 - z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r...
2017-02-22 0737 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
127  Zarządzenie Nr 9/2017 - z dnia 24 stycznia 2017
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach ośw...
2017-02-22 0728 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
128  Zarządzenie Nr 8/2017 - z dnia 24 stycznia 2017
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na: 'Opracowanie dokumentacji ...
2017-01-27 1242 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
129  Zarządzenie Nr 7/2017 - z dnia 18 stycznia 2017
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na: 'Likwidację barier archit...
2017-01-27 1240 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
130  Zarządzenie Nr 6/2017 - z dnia 18 stycznia 2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury f...
2017-01-27 1141 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
131  Zarządzenie Nr 5/2017 - z dnia 18 stycznia 2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w...
2017-01-27 1134 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
132  Zarządzenie Nr 4/2016 - z dnia 04 stycznia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mły...
2017-01-27 1152 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
133  Zarządzenie Nr 3/2017 - z dnia 04 stycznia 2017 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Młynary w 2016 r....
2017-01-27 1132 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
134  Zarządzenie Nr 2/2017 - z dnia 04 stycznia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach na kurierów, kurierów -wyko...
2017-01-27 1131 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
135  Zarządzenie Nr 1/2017 - z dnia 04 stycznia 2017 r.
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzenia kryzysowego oraz ob...
2017-01-27 1130 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia Burmistrza- rok 2018
Zarządzenia Burmistrza- rok 2017
Zarządzenia Burmistrza- rok 2016
Zarządzenia Burmistrza- rok 2015
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania anulowanych blankietów do wydawania odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń
» w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach na kurierów, kurierów- wykonawców, kurierów- łączników dla potrzeb akcji kurierskiej
» w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym na 'Budowę Przedszkola w Młynarach'
» w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury - Ośrodka Kultury w Młynarach
» w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej
» w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w autobusie szkolnym nr rej. NEB 41892
» w sprawie cofnięcia upoważnień wydanych Izabeli Kalisz inspektorowi ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami
» w sprawie cofnięcia upoważnień wydanych Henryce Kowalskiej - inspektowi ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego
» w sprawie cofnięcia upoważnień wydanych Grażynie Borkowskiej - Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - inspektorowi ds. kadrowych i zagrożeń kryzysowych
» w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w 2017 r.
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary