A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018 » Zarządzenia Burmistrza- rok 2018
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia Burmistrza- rok 2018': 134
1  Zarządzenie Nr 134/2018 - z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu ...
2018-11-28 0849 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 133/2018 - z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-11-28 0846 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 132/2018 - z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na ...
2018-11-28 0839 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 131/2018 - z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
...
2018-11-28 0837 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 130/2018 - z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Młynary...
2018-11-19 1242 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 129/2018 - z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-11-19 1240 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 128/2018 - z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie powołania składu osobowego Drużyny Wykrywania i Alarmowania Miasta i Gminy Młynary...
2018-11-19 1238 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 127/2018 - z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za ...
2018-11-19 1235 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 126/2018 - z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2018 r....
2018-10-24 1518 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 125/2018 - z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 2018 r....
2018-10-24 1514 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 124/2018 - z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie polityki rachunkowości dla projektu 'Przedszkolaki na start!' w ramach Regionalnego Progr...
2018-10-24 1512 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 123/2018 - z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 27 marca 2015 r....
2018-10-16 1240 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 122/2018 - z dnia 04 października 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Grocholi - pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach do ...
2018-10-16 1237 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 121/2018 - z dnia 04 października 2018 r.
sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w...
2018-10-16 1236 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 120/2018 - z dnia 04 października 2018 r.
w sprawie zamiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Młynarach...
2018-10-16 1232 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 119/2018 - z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozsrzygnięcia zapytania ofertowego na remont drogi w ramach zadani...
2018-10-16 1205 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 118/2018 - z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'Wyposa...
2018-10-16 1203 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 117/2018 - z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-10-16 1157 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 116/2018 - z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do podpisywania zarządzeń podczas nieobecności Burmi...
2018-10-16 1156 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 115/2018 - z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu oraz powołania komisji rekrutacyjnej do projektu pn. 'Przedszkolaki...
2018-10-16 1154 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 114/2018 - z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie polityki rachunkowości dla zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa...
2018-10-16 1149 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 113/2018 - z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budż...
2018-09-20 0844 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 112/2018 - ...
......
2018-09-20 0843 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 111/2018 - z dnia 04 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nieodpłatnego pełnienia funkcji Gospodarza- opiekuna świe...
2018-09-06 1253 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 110/2018 - z dnia 04 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nieodpłatnego pełnienia funkcji Gospodarza- opiekuna świe...
2018-09-06 1244 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 109/2018 - z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: 'Rem...
2018-09-06 0834 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 108/2018 - z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: 'Rem...
2018-09-06 0832 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 107/2018 - z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: 'Rem...
2018-09-06 0828 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 106/2018 - z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Miasta i Gminy Młynar...
2018-09-06 0825 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 105/2018 - z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I pó...
2018-09-06 0822 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 104/2018 - z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: 'Wyk...
2018-09-06 0819 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 103/2018 - z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania 'Usuwan...
2018-09-06 0807 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 102/2018 - z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Młynarach...
2018-09-06 0803 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 101/2018 - z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynarach...
2018-09-06 0801 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 100/2018 - z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2018-09-06 0757 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 99/2018 - z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2018-09-06 0756 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 98/2018 - z dnia 07 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary...
2018-09-06 0753 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 97/2018 - z dnia 06 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzeda...
2018-09-05 1330 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 96/2018 - z dnia 06 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyre...
2018-09-05 1322 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 95/2018 - z dnia 06 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyre...
2018-09-05 1318 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 94/2018 - z dnia 06 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia konkursu na 'Najładniejsze stoisko sołeckie' oraz '...
2018-09-05 1313 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 93/2018 - z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie postępowania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udzia...
2018-07-20 1455 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 92/2018 - z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynarach...
2018-07-11 1350 Czytano:110 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 91/2018 - z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Młynarach...
2018-07-11 1348 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 90/2018 - z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie unieważnienia zarządzenia Nr 68/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia ...
2018-07-11 1346 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 89/2018 - z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie unieważnienia zarządzenia Nr 62/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia ko...
2018-07-11 1345 Czytano:104 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 88/2018 - ...
......
2018-07-11 1343 Czytano:104 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 87/2018 - ...
pominięto w numeracji...
2018-07-11 1343 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 86/2018 - z dnia 09 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na opracowanie Studium Wykonal...
2018-07-11 1342 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 85/2018 - z dnia 04 lipca 2018 r.
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej...
2018-07-11 1342 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 84/2018 - z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 r....
2018-07-10 1347 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 83/2018 - z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Burmistr...
2018-07-02 1419 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 82/2018 - z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 19 maja 2009 r. w spra...
2018-07-02 1417 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 81/2018 - z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-07-02 1413 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 80/2018 - z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmieny Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 -2034...
2018-07-02 1409 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 79/2018 - z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2018-06-27 1448 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 78/2018 - z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młyn...
2018-06-27 1439 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 77/2018 - z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młyn...
2018-06-27 1434 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 76/2018 - z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach Polityki Ochrony Danych...
2018-06-27 1430 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 75/2018 - z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach d...
2018-06-26 1135 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 74/2018 - z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmis...
2018-06-26 1132 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 73/2018 - z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Support)...
2018-06-26 1129 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 72/2018 - z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzeda...
2018-06-26 1123 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 71/2018 - z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i ...
2018-06-26 1121 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 70/2018 - z dnia 06 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. 'Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N- ...
2018-06-26 1118 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 69/2018 - z dnia 04 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na opracowanie aktualizacji 'L...
2018-06-26 1116 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 68/2018 - z dnia 04 czerwca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynarach...
2018-06-04 1510 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 67/2018 - z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-06-04 1504 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 66/2018 - z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu...
2018-06-04 1501 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 65/2018 - z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych...
2018-05-29 1444 Czytano:116 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 64/2018 - z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok oraz wykazu osób pr...
2018-05-24 1055 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 63/2018 - z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 r.
...
2018-05-24 1051 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 62/2018 - z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Młynarach...
2018-05-22 1119 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 61/2018 - z dnia 21 maja 2018 r.
.......
2018-05-22 1117 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 60/2018 - z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na 'Najładniejsze gospodarstwo rolne, najładniejszą poses...
2018-05-22 1116 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 59/2018 - z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie polityki rachu...
2018-05-22 1114 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 58/2018 - z dnia 09 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru ma stanowisko Kierownika Wodoci...
2018-05-22 0931 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 57/2018 - z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie stawek czynszu za 1m kw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład ...
2018-05-22 0929 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 56/2018 - z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-04-26 1203 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 55/2018 - z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie informacji o wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2018 r....
2018-04-26 1157 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 54/2018 - z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary za 2017 r....
2018-04-26 1154 Czytano:111 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 53/2018 - z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn: 'Mode...
2018-04-26 1152 Czytano:178 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 52/2018 - z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Młynarach...
2018-04-26 1149 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 51/2018 - z dnia 06 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-04-26 1148 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 50/2018 - z dnia 05 kwietnia 2018 r.
w sprawie wdrożenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach...
2018-04-26 1147 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenia Nr 49/2018 - z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Młynary i jej jednostk...
2018-04-26 1146 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 48/2018 - z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie o...
2018-04-03 0831 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 47/2018 - z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów ...
2018-04-03 0827 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 46/2018 - z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Młynary przy ...
2018-04-03 0824 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 45/2018 - z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2018-04-03 0802 Czytano:114 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 44/2018 - z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z w...
2018-03-30 1227 Czytano:114 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 43/2018 - z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakła...
2018-03-21 0824 Czytano:145 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 42/2018 - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do oceny i kontroli wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinanso...
2018-03-21 0822 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 41/2018 - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do oceny kontroli wniosków o udzielenie dotacji celowej na usuwanie wy...
2018-03-21 0815 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 40/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2018-03-20 0838 Czytano:142 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 39/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Młynarach...
2018-03-20 0833 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 38/2018 - z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-03-20 0829 Czytano:141 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie Nr 37/2018 - z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pani Marii Rogińskiej do reprezentowania Gminy Młynary oraz podpisania pro...
2018-03-20 0758 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zarządzenie Nr 36/2018 - z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Młynarach...
2018-03-20 0753 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 35/2018 - z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary dnia 16 listopada 2017 ...
2018-03-19 1524 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zarządzenie Nr 34/2018 - z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzę...
2018-03-19 1521 Czytano:121 razy » Przeczytaj artykuł
102  Zarządzenie Nr 33/2018 - z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta ...
2018-03-19 1516 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zarządzenie Nr 32/2018 - z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2018-03-19 1513 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie Nr 31/2018 - z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie powołania pełnomocnictwa ds. zarządzania mieniem komunalnym po zlikwidowanej spółce W...
2018-03-02 1121 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zarządzenie Nr 30/2018 - z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach d...
2018-03-02 1119 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
106  Zarządzenie nr 29/2018 - z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Młynarach Panu Janowi Radzis...
2018-03-02 1114 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
107  Zarządzenie Nr 28/2018 - z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Zastępcy Miasta i Gminy Młynary...
2018-03-02 1111 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
108  Zarządzenie Nr 27/2018 - z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego 'Program p...
2018-03-02 1108 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zarządzenie Nr 26/2018 - z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko referenta ds. utr...
2018-03-02 1105 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
110  Zarządzenie Nr 25/2018 - z dnia 24 lutego 2018 r.
w sprawie sposobu określania w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach jako jednostce obsługującej ...
2018-03-02 1102 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zarządzenie Nr 24/2018 - z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...
2018-03-02 1052 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
112  Zarządzenie Nr 23/2018 - z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2018-02-16 1457 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
113  Zarządzenie Nr 22/2018 - z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta ...
2018-02-16 1455 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zarządzenie Nr 21/2018 - z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pana Adama Zajło Starszego Pracownika Socjalnego w Miejsko-Gminym Ośrodku ...
2018-02-16 1455 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zarządzenie Nr 20/2018 - z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek...
2018-02-16 1455 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zarządzenie Nr 19/2018 - z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół, których organem prowadzącym jest...
2018-02-06 1231 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zarządzenie Nr 18/2018 - z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeporwadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzup...
2018-02-06 1229 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
118  Zarządzenie Nr 17/2018 - z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania pełnomocnika ds. zarządzania mieniem komunalnym po zlikwidowanej spółce Wod...
2018-02-06 1216 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
119  Zarządzenie Nr 16/2018 - z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-02-06 1214 Czytano:111 razy » Przeczytaj artykuł
120  Zarządzenie Nr 15/2018 - z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alk...
2018-02-06 1201 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
121  Zarządzenie Nr 14/2018 - z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisi Konkursowej w celu opioniowania ofert złożonych w otwartym konkursie o...
2018-01-30 1053 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
122  Zarządzenie Nr 13/2018 - z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary...
2018-01-30 1049 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
123  Zarządzenie Nr 12/2018 - z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 11 września 201...
2018-01-30 1029 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
124  Zarządzenie Nr 11/2018 - z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko Kierownika Zakła...
2018-01-30 0956 Czytano:133 razy » Przeczytaj artykuł
125  Zarządzenie Nr 10/2018 - z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz ob...
2018-01-30 0951 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
126  Zarządzenie Nr 9/2018 - z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach na kurierów, kurierów - wyk...
2018-01-30 0936 Czytano:125 razy » Przeczytaj artykuł
127  Zarządzenie Nr 8/2018 - z dnia 09 stycznia 2018 r.
w sprawie organizacji i powołania składu osobowego stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy w M...
2018-01-30 0934 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
128  Zarządzenie nr 7/2018 - z dnia 09 stycznia 2018 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w mieście i gminie Młynary na po...
2018-01-30 0931 Czytano:149 razy » Przeczytaj artykuł
129  Zarządzenie Nr 6/2018 - z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach ośw...
2018-01-30 0928 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
130  Zarządzenie Nr 5/2018 - z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury f...
2018-01-30 0926 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
131  Zarządzenie Nr 4/2018 - z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i...
2018-01-30 0924 Czytano:125 razy » Przeczytaj artykuł
132  Zarządzenie Nr 3/2018 - z dnia 04 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w M...
2018-01-30 0919 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
133  Zarządzenie Nr 2/2018 - z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach...
2018-01-30 0916 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
134  Zarządzenie Nr 1/2018 - z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Młynary w 2018 roku....
2018-01-30 0912 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia Burmistrza- rok 2018
Zarządzenia Burmistrza- rok 2017
Zarządzenia Burmistrza- rok 2016
Zarządzenia Burmistrza- rok 2015
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej
» w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r.
» w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok
» w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
» w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Młynary
» w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r.
» w sprawie powołania składu osobowego Drużyny Wykrywania i Alarmowania Miasta i Gminy Młynary
» w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2017/2018
» w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2018 r.
» w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary