A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018 » Zarządzenia Burmistrza- rok 2018
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Budżet i finanse
Karta Dużej rodziny
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie na XLVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów do jednostek samorządu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia Burmistrza- rok 2018': 93
1  Zarządzenie Nr 93/2018 - z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie postępowania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udzia...
2018-07-20 1455 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 92/2018 - z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynarach...
2018-07-11 1350 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 91/2018 - z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Młynarach...
2018-07-11 1348 Czytano:11 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 90/2018 - z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie unieważnienia zarządzenia Nr 68/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia ...
2018-07-11 1346 Czytano:11 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 89/2018 - z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie unieważnienia zarządzenia Nr 62/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia ko...
2018-07-11 1345 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 88/2018 - ...
......
2018-07-11 1343 Czytano:12 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 87/2018 - ...
......
2018-07-11 1343 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 86/2018 - z dnia 09 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na opracowanie Studium Wykonal...
2018-07-11 1342 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 85/2018 - z dnia 04 lipca 2018 r.
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej...
2018-07-11 1342 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 84/2018 - z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 r....
2018-07-10 1347 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 83/2018 - z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Burmistr...
2018-07-02 1419 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 82/2018 - z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 19 maja 2009 r. w spra...
2018-07-02 1417 Czytano:12 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 81/2018 - z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-07-02 1413 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 80/2018 - z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmieny Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 -2034...
2018-07-02 1409 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 79/2018 - z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2018-06-27 1448 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 78/2018 - z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młyn...
2018-06-27 1439 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 77/2018 - z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młyn...
2018-06-27 1434 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 76/2018 - z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach Polityki Ochrony Danych...
2018-06-27 1430 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 75/2018 - z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach d...
2018-06-26 1135 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 74/2018 - z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmis...
2018-06-26 1132 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 73/2018 - z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Support)...
2018-06-26 1129 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 72/2018 - z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzeda...
2018-06-26 1123 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 71/2018 - z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i ...
2018-06-26 1121 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 70/2018 - z dnia 06 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. 'Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N- ...
2018-06-26 1118 Czytano:12 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 69/2018 - z dnia 04 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na opracowanie aktualizacji 'L...
2018-06-26 1116 Czytano:12 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 68/2018 - z dnia 04 czerwca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynarach...
2018-06-04 1510 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 67/2018 - z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-06-04 1504 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 66/2018 - z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu...
2018-06-04 1501 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 65/2018 - z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych...
2018-05-29 1444 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 64/2018 - z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok oraz wykazu osób pr...
2018-05-24 1055 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 63/2018 - z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 r.
...
2018-05-24 1051 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 62/2018 - z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Młynarach...
2018-05-22 1119 Czytano:110 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 61/2018 - z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie stawek czynszu za 1m kw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład ...
2018-05-22 1117 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 60/2018 - z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na 'Najładniejsze gospodarstwo rolne, najładniejszą poses...
2018-05-22 1116 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 59/2018 - z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie polityki rachu...
2018-05-22 1114 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 58/2018 - z dnia 09 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru ma stanowisko Kierownika Wodoci...
2018-05-22 0931 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 57/2018 - z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie stawek czynszu za 1m kw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład ...
2018-05-22 0929 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 56/2018 - z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-04-26 1203 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 55/2018 - z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie informacji o wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2018 r....
2018-04-26 1157 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 54/2018 - z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary za 2017 r....
2018-04-26 1154 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 53/2018 - z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn: 'Mode...
2018-04-26 1152 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 52/2018 - z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Młynarach...
2018-04-26 1149 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 51/2018 - z dnia 06 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-04-26 1148 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 50/2018 - ...
......
2018-04-26 1147 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenia Nr 49/2018 - z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Młynary i jej jednostk...
2018-04-26 1146 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 48/2018 - z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie o...
2018-04-03 0831 Czytano:38 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 47/2018 - z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów ...
2018-04-03 0827 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 46/2018 - z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Młynary przy ...
2018-04-03 0824 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 45/2018 - z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału ...
2018-04-03 0802 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 44/2018 - z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z w...
2018-03-30 1227 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 43/2018 - z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakła...
2018-03-21 0824 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 42/2018 - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do oceny i kontroli wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinanso...
2018-03-21 0822 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 41/2018 - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do oceny kontroli wniosków o udzielenie dotacji celowej na usuwanie wy...
2018-03-21 0815 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 40/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2018-03-20 0838 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 39/2018 - z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Młynarach...
2018-03-20 0833 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 38/2018 - z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-03-20 0829 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 37/2018 - z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pani Marii Rogińskiej do reprezentowania Gminy Młynary oraz podpisania pro...
2018-03-20 0758 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 36/2018 - z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Młynarach...
2018-03-20 0753 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 35/2018 - z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary dnia 16 listopada 2017 ...
2018-03-19 1524 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 34/2018 - z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzę...
2018-03-19 1521 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 33/2018 - z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta ...
2018-03-19 1516 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 32/2018 - z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2018-03-19 1513 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 31/2018 - z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie powołania pełnomocnictwa ds. zarządzania mieniem komunalnym po zlikwidowanej spółce W...
2018-03-02 1121 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 30/2018 - z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach d...
2018-03-02 1119 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie nr 29/2018 - z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Młynarach Panu Janowi Radzis...
2018-03-02 1114 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 28/2018 - z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Zastępcy Miasta i Gminy Młynary...
2018-03-02 1111 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 27/2018 - z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego 'Program p...
2018-03-02 1108 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 26/2018 - z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko referenta ds. utr...
2018-03-02 1105 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 25/2018 - z dnia 24 lutego 2018 r.
w sprawie sposobu określania w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach jako jednostce obsługującej ...
2018-03-02 1102 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 24/2018 - z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...
2018-03-02 1052 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 23/2018 - z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2018-02-16 1457 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 22/2018 - z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta ...
2018-02-16 1455 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 21/2018 - z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pana Adama Zajło Starszego Pracownika Socjalnego w Miejsko-Gminym Ośrodku ...
2018-02-16 1455 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 20/2018 - z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek...
2018-02-16 1455 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 19/2018 - z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół, których organem prowadzącym jest...
2018-02-06 1231 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 18/2018 - z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeporwadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzup...
2018-02-06 1229 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 17/2018 - z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania pełnomocnika ds. zarządzania mieniem komunalnym po zlikwidowanej spółce Wod...
2018-02-06 1216 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 16/2018 - z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r....
2018-02-06 1214 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 15/2018 - z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alk...
2018-02-06 1201 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 14/2018 - z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisi Konkursowej w celu opioniowania ofert złożonych w otwartym konkursie o...
2018-01-30 1053 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 13/2018 - z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary...
2018-01-30 1049 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 12/2018 - z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 11 września 201...
2018-01-30 1029 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 11/2018 - z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko Kierownika Zakła...
2018-01-30 0956 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 10/2018 - z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz ob...
2018-01-30 0951 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 9/2018 - z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach na kurierów, kurierów - wyk...
2018-01-30 0936 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 8/2018 - z dnia 09 stycznia 2018 r.
w sprawie organizacji i powołania składu osobowego stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy w M...
2018-01-30 0934 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie nr 7/2018 - z dnia 09 stycznia 2018 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w mieście i gminie Młynary na po...
2018-01-30 0931 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 6/2018 - z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach ośw...
2018-01-30 0928 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 5/2018 - z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury f...
2018-01-30 0926 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 4/2018 - z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i...
2018-01-30 0924 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 3/2018 - z dnia 04 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w M...
2018-01-30 0919 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 2/2018 - z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach...
2018-01-30 0916 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 1/2018 - z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Młynary w 2018 roku....
2018-01-30 0912 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia Burmistrza- rok 2018
Zarządzenia Burmistrza- rok 2017
Zarządzenia Burmistrza- rok 2016
Zarządzenia Burmistrza- rok 2015
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie postępowania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym na 'Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo'
» w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynarach
» w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Młynarach
» w sprawie unieważnienia zarządzenia Nr 68/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynarach
» w sprawie unieważnienia zarządzenia Nr 62/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Młynarach
» ...
» ...
» w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na opracowanie Studium Wykonalności w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2014 -2020 dla zadania 'Przebudowa oczyszczalni ścieków w Młynarach'
» w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
» w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 r.
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary