A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Budżet i finanse
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Budżet i finanse
Karta Dużej rodziny
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Młynarach
» Harmonogram dowożenia mieszkańców na wybory organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
» Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
» Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Elblągu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Elblągu
» Protokół z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach
Ilość wiadomości z działu 'Budżet i finanse': 55
1  Sprawozdanie Rb-ZN III kwartał
Treść sprawozdania do pobrania w załączniku...
2018-10-11 1514 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr RIO.IV-0120-210/18
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i GMiny Młynary informacji o prze...
2018-09-18 0746 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 rok.
Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r....
2018-07-04 1404 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
4  Sprawozanie budżetowe - IV kwartał 2017
RB-Z, Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS...
2018-06-01 1442 Czytano:171 razy » Przeczytaj artykuł
5  Sprawozanie budżetowe - I kwartał 2018 r.
RB-Z, Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS...
2018-06-01 1424 Czytano:176 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr RIO.IV-0120-82/18
w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Burmistrza Miasat i Gminy Młynary sprawozdaniu z wy...
2018-06-01 1355 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr RIO.IV-0120-58/18
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowe...
2018-06-01 1353 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr RIO.IV-0120-57/18
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Młynary na podstawie przy...
2018-06-01 1351 Czytano:131 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 64/2018
w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok oraz wykazu osób pr...
2018-05-24 1100 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 55/2018
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2018 r....
2018-04-24 1021 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr RIO.IV-0120-309/17
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchw...
2018-01-02 1058 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr RIO.IV-0120-308/17
w sprawie opinii o przedłożonym przed Burmistrza Miasta i Gminy Młynary projekcie uchwały w spra...
2018-01-02 1056 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr RIO.IV-0120-307/17
w sprawie opinii o przedłożonym przed Burmistrza Miasta i Gminy Młynary projekcie uchwały budże...
2018-01-02 1051 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XXXII/208/2017 - z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gmi...
2017-07-17 1454 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XXXII/211/2017 - z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r.
Uchwała Nr XXXII/211/2017...
2017-07-17 1451 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 53/2017
Treść zarządzenia w formacie PDF do pobrania w załączniku...
2017-05-31 1050 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 48/2017
Treść zarządzenia w formacie PDF do pobrania w załączniku...
2017-05-23 0928 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 40/2017
w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za kwartał 2017 r....
2017-04-22 0903 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała RIO.IV-0120-111/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 marca 2017 r....
2017-04-05 1033 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 122/2015
Zarządzenie w formacie PDF do pobrania w załączniku....
2015-10-28 1107 Czytano:1149 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr RIO.IV-0120-280/15
treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie PDF...
2015-09-18 1201 Czytano:1160 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania w formacie PDF....
2015-08-31 0902 Czytano:1066 razy » Przeczytaj artykuł
23  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za II kwatrał 2015 r.
Treść informacji do pobrania w załączniku w formacie PDF....
2015-07-31 1307 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
24  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwatrał 2015 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwatrał 2015 r...
2015-04-23 0912 Czytano:1742 razy » Przeczytaj artykuł
25  SYTUACJA FINANSOWA MIASTA I GMINY MŁYNARY W LATACH 2010-2014
SYTUACJA FINANSOWA MIASTA I GMINY MŁYNARY W LATACH 2010-2014...
2015-03-30 1015 Czytano:1252 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Młynary
Uchwała RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Młynary...
2015-03-02 1435 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała RIO w sprawie opinii projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok
Uchwała RIO w sprawie opinii projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok...
2015-03-02 1433 Czytano:1127 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała RIO w sprawie opinii projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015-2024
Uchwała RIO w sprawie opinii projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na l...
2015-03-02 1431 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
29  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwatrał 2014 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartał 2014 r....
2014-10-28 1219 Czytano:1721 razy » Przeczytaj artykuł
30  Sprawozdanie z wykonania budżetu MiG Młynary za 2013 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu MiG Młynary za 2013 rok...
2014-04-25 1010 Czytano:1335 razy » Przeczytaj artykuł
31  Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2014 roku
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2014 roku...
2014-04-25 0959 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
32  Plan kontroli podatkowej na 2014 rok
Plan kontroli podatkowej na 2014 rok...
2014-04-15 1404 Czytano:1087 razy » Przeczytaj artykuł
33  Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za rok 2013
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za...
2014-04-14 0936 Czytano:1045 razy » Przeczytaj artykuł
34  Budżet na 2014 rok
Budżet na 2014 rok...
2013-12-31 1331 Czytano:1445 razy » Przeczytaj artykuł
35  Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013 r.
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013 r....
2013-10-28 1439 Czytano:1248 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 28 października 2013 roku
Zarządzenie Nr 58/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 28 października 2013 roku

w ...
2013-10-28 1436 Czytano:1289 razy » Przeczytaj artykuł
37   Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 24 września 2013 roku.
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budż...
2013-09-24 1334 Czytano:1804 razy » Przeczytaj artykuł
38  Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2012 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2012 rok...
2013-08-19 1257 Czytano:1257 razy » Przeczytaj artykuł
39  Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r....
2013-04-24 1353 Czytano:1788 razy » Przeczytaj artykuł
40  Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024...
2013-01-02 1508 Czytano:1251 razy » Przeczytaj artykuł
41  Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok
Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok...
2013-01-02 0919 Czytano:1955 razy » Przeczytaj artykuł
42  Informacja z wykonania budżetu za III kwartały 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartały 2012 r....
2012-10-29 0917 Czytano:1732 razy » Przeczytaj artykuł
43  Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2012 r....
2012-04-30 1025 Czytano:2057 razy » Przeczytaj artykuł
44  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok...
2012-04-05 1223 Czytano:1333 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XIII/83/2011
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok....
2012-01-04 1121 Czytano:1446 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Burmistrza w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2011 r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I pó...
2011-09-01 0931 Czytano:1609 razy » Przeczytaj artykuł
47  Sprawozdanie z wykonana budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2010 rok
Sprawozdanie z wykonana budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2010 rok...
2011-04-01 1406 Czytano:1860 razy » Przeczytaj artykuł
48  Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2011 rok
Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2011 rok...
2011-03-04 1400 Czytano:1887 razy » Przeczytaj artykuł
49  Informacja z wykonania budżetu MiG Młynary za I półrocze 2010 r.
z wykonania budżetu MiG Młynary za I półrocze 2010 r....
2010-08-27 1054 Czytano:1742 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 26/2010
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2009 rok...
2010-05-26 1224 Czytano:1660 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwala budżetowa na 2010 rok
Uchwala budżetowa na 2010 rok...
2010-05-25 1109 Czytano:1734 razy » Przeczytaj artykuł
52  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 2009 roku.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III kwartały 2009 roku.

...
2009-11-05 1240 Czytano:1732 razy » Przeczytaj artykuł
53  Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2009 roku
Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2009 roku- załącznik w pdf....
2009-05-20 1208 Czytano:1881 razy » Przeczytaj artykuł
54  Budżet na 2009 rok
Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2009 rok...
2009-01-12 1116 Czytano:2287 razy » Przeczytaj artykuł
55  Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
Zarządzenie Nr 18 /2008

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 27 sierpnia 2008 roku

w ...
2008-09-01 1144 Czytano:2279 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Budżet
Podstawowe informacje
Realizacja planowanych dochodów
Realizacja planowanych wydatków
Podatki i ołaty lokalne
Dotacje z budżetu
Fundusze
Procedura budżetowa
Podatki i opłaty lokalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Sprawozdanie Rb-ZN III kwartał
» Uchwała Nr RIO.IV-0120-210/18
» Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 rok.
» Sprawozanie budżetowe - IV kwartał 2017
» Sprawozanie budżetowe - I kwartał 2018 r.
» Uchwała Nr RIO.IV-0120-82/18
» Uchwała Nr RIO.IV-0120-58/18
» Uchwała Nr RIO.IV-0120-57/18
» Zarządzenie Nr 64/2018
» Zarządzenie Nr 55/2018
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary