A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ochrona Środowiska
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2019 r.
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sporu w 2019 r.
» Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
» Ostrzeżenie meteorologiczne
Ilość wiadomości z działu 'Ochrona Środowiska': 6
1  Zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami
Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo...
2018-10-30 1438 Czytano:162 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XI/60/2015
Treść uchwały oraz roztrzygnięcia nadzorczego w formacie PDF do pobrania w załączniku....
2016-06-08 1258 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
3  Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielanie dotacji do usuwania wyrobów azbestowych
Ogłoszenie w formacie PDF do pobrania w załączniku...
2016-02-26 1237 Czytano:1168 razy » Przeczytaj artykuł
4  INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU
INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU NA POTRZEBY WŁASNE...
2015-05-25 1343 Czytano:1817 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną o paliwa gazowe
Wyłożenie do publicznego wgladu Projektu załozeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elekt...
2012-11-02 1054 Czytano:2572 razy » Przeczytaj artykuł
6  Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie...
2010-03-30 0928 Czytano:2572 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Publicznie dostępny wykaz zawierających informacje o środow
Zarządzenia
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Ostat. 10 wiadomości:

» Zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami
» UCHWAŁA NR XI/60/2015
» Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielanie dotacji do usuwania wyrobów azbestowych
» INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU
» Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną o paliwa gazowe
» Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary