A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Gospodarka Odpadami » Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach': 12
1  Uchwała Nr XIII/80/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od...
2016-11-30 0938 Czytano:794 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XI/67/2015 z dnia 29 września 2015
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komun...
2016-11-30 0936 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XI/64/2015 z dnia 29 września 2015
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
2016-11-30 0920 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XI/61/2015 z dnia 29 września 2015
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami....
2016-11-30 0916 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XI/60/2015 z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku...
2016-11-30 0827 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr IV/16/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłat...
2016-11-30 0824 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXIX/184/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 3 czerwca 2013 r.
Uchwała Nr XXIX/184/2013 Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru dekl...
2013-06-13 0751 Czytano:1223 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXIX/185/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 3 czerwca 2013 r.
Uchwała Nr XXIX/185/2013 Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru met...
2013-06-13 0747 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXIV/150/2012 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Uchwała Nr XXIV/150/2012 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakres...
2013-05-16 0819 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
10  U c h w a ł a Nr XXIV/153/2012 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
U c h w a ł a Nr XXIV/153/2012 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania...
2013-05-16 0813 Czytano:1273 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA Nr XXVI/165/2013 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary
UCHWAŁA Nr XXVI/165/2013 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ter...
2013-05-16 0805 Czytano:1021 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXVII/175/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
Uchwała Nr XXVII/175/2013 Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów...
2013-05-16 0759 Czytano:1043 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje
Harmonogramy
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Segregacja
Rejestr Działalności Regulowanej
Wzory sprawozdań
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Młynary
Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Podkat. Archiwalne:
Aktualności
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY MŁYNARY
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZBIÓRKA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XIII/80/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
» Uchwała Nr XI/67/2015 z dnia 29 września 2015
» Uchwała Nr XI/64/2015 z dnia 29 września 2015
» Uchwała Nr XI/61/2015 z dnia 29 września 2015
» Uchwała Nr XI/60/2015 z dnia 29 września 2015 r.
» Uchwała Nr IV/16/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.
» Uchwała Nr XXIX/184/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 3 czerwca 2013 r.
» Uchwała Nr XXIX/185/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 3 czerwca 2013 r.
» Uchwała Nr XXIV/150/2012 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
» U c h w a ł a Nr XXIV/153/2012 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary