A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Gospodarka Odpadami » Wzory sprawozdań
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Ilość wiadomości z działu 'Wzory sprawozdań': 4
1  WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - Część A
część A;
Treść wzoru w formacie DOCX do pobrania w załączniku...
2016-08-03 1505 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
2  WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA ZEROWEGO PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE - Część B
część B;
Treść wzoru w formacie DOCX do pobrania w załączniku...
2016-08-03 1500 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
3  WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Treść wzoru w formacie DOCX do pobrania w załączniku...
2016-08-03 1458 Czytano:1048 razy » Przeczytaj artykuł
4  Rozporządzenie Ministra Środowiska
Treść rozporządzenia w formacie PDF do pobrania w załączniku...
2016-08-03 1454 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje
Harmonogramy
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Segregacja
Rejestr Działalności Regulowanej
Wzory sprawozdań
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Młynary
Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Podkat. Archiwalne:
Aktualności
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY MŁYNARY
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZBIÓRKA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Ostat. 10 wiadomości:

» WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - Część A
» WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA ZEROWEGO PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE - Część B
» WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
» Rozporządzenie Ministra Środowiska
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary