A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Gospodarka Odpadami » Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Budżet i finanse
Karta Dużej rodziny
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
» Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Młynarach
» Harmonogram dowożenia mieszkańców na wybory organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
» Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
» Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Elblągu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Elblągu
Ilość wiadomości z działu 'Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych': 3
1  Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
Treść uchwały w formacie PDF dostępna w załączniku...
2017-08-11 1008 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
2  Ewidencja wydanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Ewidencja wydanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ...
2017-02-20 1206 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystoś...
2017-02-20 1202 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje
Harmonogramy
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Segregacja
Rejestr Działalności Regulowanej
Wzory sprawozdań
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Młynary
Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Podkat. Archiwalne:
Aktualności
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY MŁYNARY
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZBIÓRKA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
» Ewidencja wydanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
» Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary