A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Redaktorzy strony
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Redaktorzy strony BIP:
1 Alicja Jagiełło-Mularczyk (Obsługa Rady Miejskiej i sekretariatu)
Tel:   » Więcej informacji
uprawnienia moderator
redagowane działy
 • Sprawozdania Burmistrza w okresach międzysesyjnych
 • Projekty uchwał
 • Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
 • Imienny wykaz głosowania radnych
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Władze
 • Oświadczenia Majątkowe
 • 2 Anna Kolendo (Inspektor)
  Tel:  0552486019 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Ochrona Środowiska
 • Gospodarka gruntami
 • Druki do pobrania
 • Uchwały Rady
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
 • 3 Bożena Pierzchała (inspektor)
  Tel:  (0-55) 248-60-19 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Ochrona Środowiska
 • Zmiany
 • Jednostki podległe
 • Przetargi
 • Władze
 • Budżet i finanse
 • Referaty
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Dotacje na zadania pożytku publicznego
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Kontakt
 • Wybory Samorządowe 2010
 • Druki do pobrania
 • Karta Dużej rodziny
 • Uchwały Rady
 • 4 Ewelina Cyrankiewicz (stanowisko ds. naliczania, podobru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych)
  Tel:  552486082 » Więcej informacji
  uprawnienia użytkownik
  redagowane działy
 • Gospodarka Odpadami
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • 5 Kamila Skubij (stanowisko ds. naliczania, podobru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych)
  Tel:  552486082 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Gospodarka Odpadami
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • 6 Kamila Wielgus (Referent)
  Tel:  055-2486019 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Finansowy
 • Referat Finansowy
 • Druki do pobrania
 • Uchwały Rady
 • 7 Kamil Szarag (Moderator)
  Tel:  0 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Przetargi
 • Referaty
 • Budżet i finanse
 • Ochrona Środowiska
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Gospodarka Odpadami
 • Organizacje pozarządowe
 • 8 Maciej Sękowski (Administrator)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia administrator
  redagowane działy wszystkie
  9 Magdalena Grochola (stanowisko d/s gospodarki odpadami)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Gospodarka Odpadami
 • Uchwały Rady
 • 10 Magdalena Wojciechowska (Zarządzanie kryzysowe)
  Tel:  552486082 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • 11 Mirosław Sabatowski (Inspektor)
  Tel:  (055) 248-60-82 lub 248-60-19 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Ochrona Środowiska
 • Przetargi
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Rolnictwo i Leśnictwo
 • Druki do pobrania
 • Wybory
 • Referendum
 • Uchwały Rady
 • Sprawy związane z łowiectwem
 • 12 Sylwia Kędzierska (Inspektor)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Organizacje pozarządowe
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Druki do pobrania
 • Uchwały Rady
 • Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary