A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2019 r.
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sporu w 2019 r.
» Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
» Ostrzeżenie meteorologiczne
» Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZIT dla Podziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

  Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZIT dla Podziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

  Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Podziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020


  Data wprowadzenia: 2017-10-26 1452
  Data upublicznienia: 2017-10-26
  Art. czytany: 474 razy

  » Ogłoszenie dla Poddziałania 7.2.2. - rozmiar: 667856 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie dla Poddziałania 7.2.2. - rozmiar: 48956 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Regulamin wydawania rekomendacji 7.2.2 - Załącznik nr 1 do uchwały KS Związku ZIT - rozmiar: 60299 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Regulamin wydawania rekomendacji 7.2.2 - Załącznik nr 1 do uchwały KS Związku ZIT - rozmiar: 344580 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 do regulaminu - Wniosek o wydanie rekomendacji 7.2.2 - rozmiar: 50984 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 do regulaminu - Wniosek o wydanie rekomendacji 7.2.2 - rozmiar: 364724 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 do regulaminu - Kryteria wyboru do rekomendacji 7.2.2 - rozmiar: 111397 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do regulaminu - Kryteria wyboru do rekomendacji 7.2.2 - rozmiar: 429194 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 do regulaminu - Rekomendacja KS Związku ZIT 7.2.2 - rozmiar: 47122 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 do regulaminu - Rekomendacja KS Związku ZIT 7.2.2 - rozmiar: 338545 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 do regulaminu - Karta weryfikacji 7.2.2 - rozmiar: 49209 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 do regulaminu - Karta weryfikacji 7.2.2 - rozmiar: 393828 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Szarag
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary