A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
» Informacja dla mieszkańców
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na remont skarpy Zastawno
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 • Przetargi
 • Przetarg - Budowa Predszkola w Młynarach

  Przetarg - Budowa Predszkola w Młynarach

  1) Ogłoszenie w formacie html
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
  3) Załącznik Nr 1 - Projekt budowlano wykonawczy wraz z przedmiarami robót
  4) Załącznik Nr 9 - Kosztorysy ofertowe
  5) Załącznik Nr 10 - Szczegółowe wytyczne realizacji badań archeologicznych oraz robót budowlanych i elementów pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego
  6) Modyfikacja z dnia 12.12.2017 r.
  7) Modyfikacja z dnia 14.12.2017 r.
  8) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  9) Wyjaśnienie do SIWZ
  10) Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 19.12.2017r.
  11) Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ z dnia 19.12.2017r.
  12) Modyfikacja Nr 3 z dnia 21.12.2017r.
  13) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.12.2017r.
  14) Wyjaśnienie NR 4 i 5 SIWZ z dnia 22.12.2017 r.
  15) Wyjaśnienie Nr 6 do SIWZ z dnia 28.12.2017 r.
  16) Wyjaśnienie Nr 7 do SIWZ z dnia 03.01.2018 r.
  17) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.01.2018 r.
  18) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Data wprowadzenia: 2017-12-06 1640
  Data upublicznienia: 2017-12-06
  Art. czytany: 1557 razy

  » Modyfikacja Nr 3 z dnia 21.12.2017r. - rozmiar: 425869 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Modyfikacja z dnia 12.12.2017 r. - rozmiar: 390514 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Modyfikacja z dnia 14.12.2017 r. - rozmiar: 461501 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 118068 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - rozmiar: 19042 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.01.2018r. - rozmiar: 18533 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.12.2017r. - rozmiar: 18506 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 40471057 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 15.12.2017 r. - rozmiar: 1157246 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 19.12.2017r. - rozmiar: 1020974 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ z dnia 19.12.2017r. - rozmiar: 1252765 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie Nr 4 i 5 do SIWZ z dnia 22.12.2017r. - rozmiar: 2775037 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie Nr 6 do SIWZ z dnia 28.12.2017 r. - rozmiar: 1479617 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie Nr 7 do SIWZ z dnia 03.01.2018r. - rozmiar: 1497822 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załacznik Nr 10 - Szczegółowe wytyczne realizacji ... - rozmiar: 320261 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 1 - Projekt budowlano-wykonawczy warz z przedmiarami robót - rozmiar: 64393803 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 9 - Kosztorys cenowy - rozmiar: 17720659 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - rozmiar: 1351122 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary