A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Gospodarka Odpadami
Edukacja
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» II Przetarg - Budowa Przedszkola w Młynarach
» Zawiadomienie o unieważnieniu o postępowania na 'Budowę Przedszkola w Młynarach'
» Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
» Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 r.
» Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZIT Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

  Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZIT Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

  Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZIT Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

  Data wprowadzenia: 2018-01-02 0808
  Data upublicznienia: 2018-01-02
  Art. czytany: 42 razy

  » Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji - rozmiar: 48561 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji - rozmiar: 471551 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Regulamin wydawania rekomendacji 9.1.2 - Załącznik nr 1 do uchwały KS Związku ZIT - rozmiar: 57571 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Regulamin wydawania rekomendacji 9.1.2 - Załącznik nr 1 do uchwały KS Związku ZIT - rozmiar: 2968480 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydawania rekomendacji 9.1.2 - rozmiar: 330034 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydawania rekomendacji 9.1.2 - rozmiar: 13505 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 do regulaminu - Wniosek o wydanie rekomendacji 9.1.2 - rozmiar: 50886 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 do regulaminu - Wniosek o wydanie rekomendacji 9.1.2 - rozmiar: 1255339 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 A do regulaminu - Kryteria wyboru do rekomendacji - Schemat A - rozmiar: 57736 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 A do regulaminu - Kryteria wyboru do rekomendacji - Schemat A - rozmiar: 531882 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 do regulaminu - druk rekomendacji 9.1.2 - rozmiar: 45245 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 do regulaminu - druk rekomendacji 9.1.2 - rozmiar: 333816 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 do regulaminu - karta weryfikacji 9.1.2 - rozmiar: 872274 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 do regulaminu - karta weryfikacji 9.1.2 - rozmiar: 48595 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Szarag
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. http://www.mlynary.pl/


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza- ePUAP


  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130


  INFORMACJA!


  Informuje sie, że BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY przyjmuje interesantów w każdą srodę w godz. 7,30-15,30


  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


  (-)mgr Marek Misztal


   

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary