A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka Odpadami
Edukacja
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ostrzeżenie meteorologiczne
» PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
» Ostrzeżenie meteorologiczne
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o wniesieniu odwołania od decyzji znak: RG.6220.2.2018.Ks z dnia 26.06.2018 r.
» PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
 • Budżet i finanse
 • Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

  Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

  Zarządzenie Nr 18 /2008

  Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
  z dnia 27 sierpnia 2008 roku

  w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta
  i Gminy Młynary oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.


  Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami ) zarządzam, co następuje:

  § 1


  Przestawia się informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary oraz informację z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury,
  za I półrocze 2008 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.


  § 2


  Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Młynarach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.  § 3


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Burmistrz
  mgr Marek Misztal

  Data wprowadzenia: 2008-09-01 1144
  Data upublicznienia: 2008-09-01
  Art. czytany: 2226 razy

  » Część opisowa - rozmiar: 158208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Informacja tabelaryczna - rozmiar: 171008 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Lisowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. http://www.mlynary.pl/


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza- ePUAP


  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130


  INFORMACJA!


  Informuje sie, że BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY przyjmuje interesantów w każdą srodę w godz. 7,30-15,30


  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


  (-)mgr Marek Misztal


   

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary