A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
» Informacja dla mieszkańców
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na remont skarpy Zastawno
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 • Budżet i finanse
 • Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

  Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

  Zarządzenie Nr 18 /2008

  Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
  z dnia 27 sierpnia 2008 roku

  w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta
  i Gminy Młynary oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.


  Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami ) zarządzam, co następuje:

  § 1


  Przestawia się informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary oraz informację z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury,
  za I półrocze 2008 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.


  § 2


  Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Młynarach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.  § 3


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Burmistrz
  mgr Marek Misztal

  Data wprowadzenia: 2008-09-01 1144
  Data upublicznienia: 2008-09-01
  Art. czytany: 2347 razy

  » Część opisowa - rozmiar: 158208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Informacja tabelaryczna - rozmiar: 171008 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Lisowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary