A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
 • Pracownicy Urzędu
 • Pracownicy urzędu

  Pracownicy urzędu

  Stanowisko

  Imię i Nazwisko

  Nr. telefonu

  (wewnętrzny)

  Numer pokoju

  Adres e-mail

  Burmistrz

  Renata Bednarczyk

  55 618 22 31
  (sekretariat)

  2

  burmistrz@mlynary.pl

  Sekretarz

  Anna Kołodziej-Rabiczko

  55 618 22 46

  3

  sekretarz@mlynary.pl

  Referat Finansowy

  Skarbnik

  Lilla Kiljańska

  55 618 22 36

  6

  skarbnik@mlynary.pl

  Stanowisko ds. rachunkowości budżetowej – Z-ca Skarbnika

  Katarzyna Rynkowska

  55 618 22 33

  5

  finanse@mlynary.pl

  Stanowisko ds. wynagrodzeń

  Bożena Dyl

  55 618 22 33

  5

  place@mlynary.pl

  Stanowisko ds. wymiaru podatków
  i opłat lokalnych

  Kamila Wielgus

  55 618 22 35

  4

  wymiar@mlynary.pl

  Stanowisko ds. finansowych

  Jadwiga Żuk

  55 618 22 42

  10a

  kasa@mlynary.pl

  Stanowisko ds. współpracy
  z organizacjami pozarządowymi, księgowości
  i egzekucji podatków

  Sylwia Kędzierska

  55 618 22 35

  4

   

  podatki@mlynary.pl

   

  Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i ewidencji mienia gminy

  Kamila Skubij

  55 618 22 35

  4

  mienie@mlynary.pl

  Referat Gospodarczy

  Stanowisko ds. infrastruktury gminnej i spraw technicznych

  Tadeusz Majzner

  Anna Romanek

  55 618 22 32

  55 618 22 45

  11

  14

  referatgospodarczy
  @mlynary.pl

  wody@mlynary.pl

  Stanowisko ds. inwestycji
  i gospodarki nieruchomościami

  Magda Dabkiewicz

  55 618 22 32

  11

  inwestycje@mlynary.pl

  Stanowisko ds. planowania przestrzennego
  i gospodarki gruntami

  Anna Kolendo

  55 618 22 44

  12

  geodezja@mlynary.pl

  Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, ochrony środowiska
  i współpracy
  z jednostkami pomocniczymi gminy

  Kamil Szarag

  55 618 22 44

  12

  fundusze@mlynary.pl

  Stanowisko ds. naliczania, poboru
  i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych

  Ewelina Cyrankiewicz

  55 618 22 40

  13

  odpady@mlynary.pl

  Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa
  i zamówień publicznych

  Mirosław Sabatowski

  55 618 22 39

  13

  zamowienia@mlynary.pl

  Stanowisko ds. utrzymania dróg

  Mateusz Jurgielewicz

  55 618 22 32

  11

  interwencja@mlynary.pl

  Urząd Stanu Cywilnego

  Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  Magdalena Grochola

  55 618 22 38

  7

  usc@mlynary.pl

  Stanowiska samodzielne

  Stanowisko ds. kadrowych

  Katarzyna Abramowicz

  55 618 22 43

  10

  kadry@mlynary.pl

  Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej

  Magdalena Wojciechowska

  55 618 22 32 11 zk@mlynary

  Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
  i promocji

  Alicja Jagiełło-Mularczyk

  55 618 22 41

  9

  rada@mlynary.pl

  Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych, bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz archiwum

  Bożena Pierzchała

  55 618 22 31

  1

  sekretariat@mlynary.pl

  Stanowisko ds. obsługi informatycznej

  Maciej Sękowski

  55 618 22 41

  9

  informatyk@mlynary.pl  Data wprowadzenia: 2009-10-28 1209
  Data upublicznienia: 2011-09-08
  Zatwierdził: Rafał Suprynowicz
  Art. czytany: 24396 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Sękowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary