A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe na 'Naprawę i wzmocnienie skarpy drogi gminnej Nr 107003N w km 4+987 - 5+004 w miejscowości Zastawno'
» Zapytanie ofertowe na 'Dostawę materiałów biurowych'
» Zaproszenie na IV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Zaproszenie na III zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Burmistrz Miasta i Gminy Młynary poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: kierowca autobusu szkolnego
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Oświadczenia majątkowe 2004 (archiwum)
 • Przewodniczący Rady (archiwum)
 • Urzędowa tablica ogłoszeń (archiwum)
 • O B W I E S Z C Z E N I E

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Młynary, dnia 30 listopada 2009 r.
  Nr 7625 – 10 / 09


  O B W I E S Z C Z E N I E

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
  zawiadamia
  że w dniu 27 listopada 2009 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: 7625-10/09 w sprawie budowy drogi dojazdowej od msc. Nowe Monasterzysko do węzła Błudowo w ciągu drogi krajowej nr 22.

  Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym opinie: Starosty Elbląskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, w pok. Nr 12, w terminie 21 dni od daty podania do wiadomości
  Powyższe obwieszczenie umieszczono:
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Młynary,
  - na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowe Monasterzysko, Karszewo, Stare Monasterzysko
  i Błudowo,
  - na stronie BIP Urzędu.


  Data wprowadzenia: 2009-12-03 1103
  Data upublicznienia: 2009-12-03
  Art. czytany: 718 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Kolendo
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary