A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka Odpadami
Edukacja
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ostrzeżenie meteorologiczne
» PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
» Ostrzeżenie meteorologiczne
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o wniesieniu odwołania od decyzji znak: RG.6220.2.2018.Ks z dnia 26.06.2018 r.
» PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
 • Przetargi
 • PRZETARG-REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MŁYNARACH

  PRZETARG-REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MŁYNARACH

  1) Ogłoszenie
  2) Specyfikacja
  3) Załącznik Nr 1 (Formularz Ofertowy)
  4) Załącznik Nr 2 (Projekt Umowy)
  5) Załącznik Nr 3 (Dokumentacja projektowa)
  6) Załącznik Nr 4 (Przedmiar robót)
  7) Załącznik Nr 5 (Oświadczenie o spełnieniu)
  8) Załącznik Nr 6 (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia)
  9) Załącznik Nr 7 (Wykaz wykonanych robót)
  10) Załącznik Nr 8 (Wykaz osób)
  11) Załącznik Nr 9 (Oświadczenie o posiadaniu uprawnień)
  12) Unieważnienie postępowania


  Data wprowadzenia: 2010-05-17 1518
  Data upublicznienia: 2010-05-17
  Art. czytany: 2770 razy

  » DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - rozmiar: 2877113 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » OGŁOSZENIE - rozmiar: 22526 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » PRZEDMIAR ROBÓT - rozmiar: 70819 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » SPECYFIKACJA - rozmiar: 65612 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » UNIEWAŻNIENIE - rozmiar: 10240 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » ZAŁACZNIK NR 7 - rozmiar: 13415 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » zAŁĄCZNIK nR 1 - rozmiar: 16710 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » ZAŁĄCZNIK NR 2 - rozmiar: 35531 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » ZAŁĄCZNIK NR 5 - rozmiar: 13205 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » ZAŁĄCZNIK NR 6 - rozmiar: 13763 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » ZAŁĄCZNIK NR 8 - rozmiar: 13439 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » ZAŁĄCZNIK NR 9 - rozmiar: 12029 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. http://www.mlynary.pl/


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza- ePUAP


  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130


  INFORMACJA!


  Informuje sie, że BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY przyjmuje interesantów w każdą srodę w godz. 7,30-15,30


  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


  (-)mgr Marek Misztal


   

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary