A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2019 r.
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sporu w 2019 r.
» Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
» Ostrzeżenie meteorologiczne
 • Przetargi
 • PRZETARG-BudowA kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Młynarach

  PRZETARG-BudowA kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Młynarach

  1) Ogłoszenie w formacie html
  2) Specyfikacja
  3) Projekt - spakowany zip
  4) Specyfikacje techniczne - spoakowane zip
  5) Przedmiar spakowany zip
  6) Wyjaśnienie
  7) Wyjaśnienie 2
  8) Modyfikacja
  9) Zmiana ogłoszenia
  10) Ogłoszenie o wyborze
  11) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Data wprowadzenia: 2010-05-18 1544
  Data upublicznienia: 2010-05-18
  Art. czytany: 3628 razy

  » MODYFIKACJA - rozmiar: 352632 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » OGŁOSZENIE - rozmiar: 19047 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » oGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - rozmiar: 8493 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłoszenie o wyborze - rozmiar: 482483 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PROJEKT - rozmiar: 9633287 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » PRZEDMIAR ROBÓT - rozmiar: 564013 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » SPECYFIKACJA - rozmiar: 271872 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SPECYFIKACJE TECHNICZNE - rozmiar: 6335967 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » Wyjaśnienie - rozmiar: 177321 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie 2 - rozmiar: 310667 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZMIANA OGŁOSZENIA - rozmiar: 1530 bajtów
  Typ pliku: text/html
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary