A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2019 r.
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sporu w 2019 r.
» Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
» Ostrzeżenie meteorologiczne
 • Przetargi
 • Przetarg na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych

  Przetarg na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych

  1) Ogłoszenie
  2) Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
  3) załącznik Nr 2 do ogłoszenia
  4) Bilans za 2009 r.
  5) Uchwały RIO w Olsztynie
  6) Sperawozdania za I kw 2010 r.
  7) Prognoza długu i sytuacji gminy
  8) Opinia RIO w sprawie obligacji
  9)Uchwała w sprawie emisji obligacji
  10) Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza
  11) Zaświadczenia ZUS i Urzędu Skarbowego
  12) Budżet MiG na 2010 rok
  13) Ogłoszenie o wyborze


  Data wprowadzenia: 2010-07-19 1000
  Data upublicznienia: 2010-07-22
  Zatwierdził: Mirosław Sabatowski
  Art. czytany: 3005 razy

  » Bilans za 2009 rok - rozmiar: 449802 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 65024 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 284131 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Opinia RIO w sprawie obligacji - rozmiar: 704976 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Prognoza długu i sytuacji gminmy - rozmiar: 709233 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Sprarozdanie RB27S2008 - rozmiar: 219269 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Sprarozdanie RB27S 2010 - rozmiar: 209984 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Sprarozdanie RB28S 2009 - rozmiar: 273188 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Sprawozdania za Ikw 2010 r. - rozmiar: 1304732 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Sprawozdanie RB27S 2009 - rozmiar: 221548 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Sprawozdanie RB28S 2008 - rozmiar: 268122 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Sprawozdanie RB28S 2010 - rozmiar: 220365 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała budżetowa - rozmiar: 3502171 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji - rozmiar: 651660 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » uchwała RIO - rozmiar: 132880 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała RIO w sprawie projektu budżetu - rozmiar: 197221 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza - rozmiar: 102900 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwały RIO w Olsztynie - rozmiar: 1242263 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 1 - rozmiar: 24576 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 2 - rozmiar: 22528 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zaświadczenia ZUS i Urzędu Skarbowego - rozmiar: 648605 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary