A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowiso urzędnicze Sekretarza Miasta i Gminy Młynary
» Informacja o unieważnieniu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Młynarach
» Zaproszenie na II zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 • Przetargi
 • Przetarg-Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wsysokości 1 585 998,00 złotych

  Przetarg-Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wsysokości 1 585 998,00 złotych

  1) Ogłoszenie
  2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3) Uchwały RIO
  4) Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach
  5) Sprawozdania
  6) Inne dokumenty
  7) Wyjaśnienia
  8) Wyjaśnienie Nr 2
  9) Modyfikacja
  10) Modyfikacja 2
  11) Zm. ogłoszenia
  12) zawiadomienie o wyborze
  13) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Data wprowadzenia: 2011-07-07 1040
  Data upublicznienia: 2011-07-07
  Art. czytany: 2638 razy

  » Inne dokumenty - rozmiar: 2533106 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Modyfikacja - rozmiar: 379923 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Modyfikacja 2 - rozmiar: 659148 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 14821 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 6813 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Specyfikacja - rozmiar: 144896 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Sprawozdania - rozmiar: 1821348 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Uchwały Rady Miejskiej - rozmiar: 15712374 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Uchwały RIO - rozmiar: 7826920 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wyjaśnienie 2 - rozmiar: 756842 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie do specyfikacji - rozmiar: 2446339 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie Nr 2 - rozmiar: 749153 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawidomienie o wyborze - rozmiar: 1053620 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zm. ogłoszenia - rozmiar: 2400 bajtów
  Typ pliku: text/html
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary