A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2019 r.
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sporu w 2019 r.
» Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
» Ostrzeżenie meteorologiczne
 • Przetargi
 • PRZETAG-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach oraz sieci wodociągowej na terenie wsi Warszewo, Sokolnik, kolonii Zaścianki, Płonne Karszewo, Włóczyska, Błudowo ...

  Przetarg-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach oraz sieci wodociągowej na terenie wsi Warszewo, Sokolnik, kolonii Zaścianki, Płonne Karszewo, Włóczyska, Błudowo ...

  1) Ogłoszenie
  2) Specyfikacja Istotnych warynków Zamówienia
  3) Projekt i przedmiary sieć wod. Warszewo
  4) Projekt i przedmiary sieć wod. Sokolnik-Zastawno
  5) Projekt i przedmiary sieć wod. Sokolnik-Kwietnik
  6) Projekt i przedmiary sieć wod. kolonie
  7) Projekt i przedmiary sieć kanalizacyjna
  8) Projekt i przedmiary Stacja Uzdatniania Wody
  9) Wyjaśnienie
  10) Modyfikacja
  11) Ogłoszenie o zm. ogłoszenia
  12) Modyfikacja 2
  13) Wyjaśnieni 2
  14) Wyjaśnienie 3
  15) Modyfikacja 3
  16) Ogłoszenie o zm. ogłoszenia
  17) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Data wprowadzenia: 2011-08-01 1349
  Data upublicznienia: 2011-08-01
  Art. czytany: 4068 razy

  » Modyfikacja - rozmiar: 753303 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Modyfikacja2 - rozmiar: 480355 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Modyfikacja3 - rozmiar: 717625 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 22460 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłoszenie o zm. ogłoszenia - rozmiar: 2325 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłoszenie o zm. ogłoszenia - rozmiar: 2333 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Projekt i przedmiary robót sieć wod. kolonie - rozmiar: 14162294 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt i przedmiary sieć kanalizacyjna - rozmiar: 11880923 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt i przedmiary sieć wod. Sokolnik-Kwietnik - rozmiar: 28099029 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt i przedmiary sieć wod. Sokolnik-Zastawno - rozmiar: 24900216 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt i przedmiary sieć wod. Warszewo - rozmiar: 39096837 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt i przedmiar robót Stacji Uzdatniania Wody - rozmiar: 10088224 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 361719 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie - rozmiar: 4509947 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie2 - rozmiar: 756842 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie3 - rozmiar: 883560 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze - rozmiar: 2227820 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary