A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Budżet i finanse
Karta Dużej rodziny
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Harmonogram dowożenia mieszkańców na wybory organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
» Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
» Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Elblągu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Elblągu
» Protokół z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach
» Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego 'LEŚNIK' w Młynarach w obwodzie Nr 82
 • Przetargi
 • Przetarg-Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 394 842,00 zł

  Przetarg-Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 394 842,00 zł

  1) Ogłoszenie w formacie html
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3) Załączniki od Nr 5-8 spakowane rar
  4) Załązcnik Nr 9
  5) Załacznik Nr 10 spakowany rar
  6) Załącznik Nr 11 spakowany rar
  7) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  8) Wyjaśnienie
  9) Modyfikacja
  10) Wyjaśnienie Nr 2
  11) Zawiadomienie o wyborze
  12) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Data wprowadzenia: 2013-08-21 0955
  Data upublicznienia: 2013-08-21
  Art. czytany: 1790 razy

  » Modyfikacja - rozmiar: 535339 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 17903 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 9662 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - rozmiar: 1733 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 170496 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wyjasnienie Nr 2 - rozmiar: 462614 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie - rozmiar: 497270 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załączniki Nr 5-8 - rozmiar: 3461446 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 10 - rozmiar: 16900241 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 11 - rozmiar: 1886407 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 9 - rozmiar: 4051451 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zawiadomienie o wyborze - rozmiar: 1002346 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130


  INFORMACJA!


  Informuje się, że BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 7:30-15:30


  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


  /-/ mgr Marek Misztal


  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary