A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2019 r.
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sporu w 2019 r.
» Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
» Ostrzeżenie meteorologiczne
» Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
 • Przetargi
 • PRZETARG-PRZEBUDOWY MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 107003N W M. STARE MOANASTERZYSKO

  PRZETARG-PRZEBUDOWY MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 107003N W M. STARE MOANASTERZYSKO

  1) Ogłoszenie
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
  3) Projekt Wykonawczy
  4) Scalony przedmiar robót i rysunki
  5) Kosztorys ofertowy
  6) Modyfikacja
  7) Załącznik Nr 1 do modyfikacji z dn. 16.05.2014r.
  8) Załącznik Nr 2 (KOSZTORYS OFERTOWY) do modyfikacji z dn. 16.05.2014r.
  9) Wyjaśnienie w formacie pdf
  10) Zawiadomienie o wyborze w formacie pdf


  Data wprowadzenia: 2014-05-10 0944
  Data upublicznienia: 2014-05-10
  Art. czytany: 2230 razy

  » Kosztorys ofertowy - rozmiar: 71821 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Modyfikacja z dn. 16.05.2014r. - rozmiar: 396997 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 16168 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Projekt Wykonaczy - rozmiar: 4133385 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Scalony przedmiar i rysunki - rozmiar: 2692124 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 333834 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie z dn. 19.05.2014 r. - rozmiar: 1998960 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 1 do modyfikacji z dn. 16.05.2014r. - rozmiar: 1572818 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 2 (KOSZTORYS OFERTOWY) do modyfikacji z dn. 16.05.2014r. - rozmiar: 69988 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze - rozmiar: 976200 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary