A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Budżet i finanse
Karta Dużej rodziny
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Harmonogram dowożenia mieszkańców na wybory organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
» Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
» Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Elblągu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Elblągu
» Protokół z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach
» Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego 'LEŚNIK' w Młynarach w obwodzie Nr 82
 • Program gospodarki niskoemisyjnej
 • INFORMACJE DOT. PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY

  INFORMACJE DOT. PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY

  INFORMACJE DOT. PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY

  Data wprowadzenia: 2015-04-01 1402
  Data upublicznienia: 2015-04-01
  Art. czytany: 2414 razy

  » ANKIETA MIESZKAŃCY - rozmiar: 137876 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » ANKIETA MIESZKAŃCY - rozmiar: 340235 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ANKIETA PRZEDSIEBIORCY - rozmiar: 341647 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ANKIETA PRZEDSIĘBIORCY - rozmiar: 135937 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » INFORMACJA O PROGRAMIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - rozmiar: 9264733 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » INFORMACJA O WYPEŁNIANIU ANKIET - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o przyjęciu Planu Gospodarki NIskoemisyjnej - rozmiar: 1971049 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO D - rozmiar: 674554 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PROJEKT PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY - rozmiar: 3997562 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Izabela Kalisz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130


  INFORMACJA!


  Informuje się, że BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 7:30-15:30


  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


  /-/ mgr Marek Misztal


  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary