A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Budżet i finanse
Karta Dużej rodziny
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrycznych
» Zaproszenie na XLVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej
» Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w Młynarach i Błudowie po ukonstytuowaniu
» Sprawozdanie Rb-ZN III kwartał
» Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego 'SZRON' w Pieniężnie w obwodache Nr 81 i 114
 • Przetargi
 • Przetarg - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107004N w miejscowości Zastawno

  Przetarg - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107004N w miejscowości Zastawno

  1) Ogłoszenie w formacie html
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3) Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót (spakowany)
  4) Załącznik Nr 10 do SIWZ - kosztorys ofertowy
  5) Zawiadomienie o wyborze
  6) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Data wprowadzenia: 2015-06-24 1554
  Data upublicznienia: 2015-06-24
  Art. czytany: 1959 razy

  » Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót - rozmiar: 46634654 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Kosztorys ofertowy - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Ogłoszenie - rozmiar: 17184 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 337391 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - rozmiar: 959466 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze - rozmiar: 1605311 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  Rejestr zmian:
  2015-08-21
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Sabatowski
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mirosław Sabatowski

  2015-07-13
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Sabatowski
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mirosław Sabatowski

  2015-06-24
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Sabatowski
  6. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Mirosław Sabatowski
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Sabatowski
  8. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Mirosław Sabatowski
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Sabatowski
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Sabatowski
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Sabatowski
  12. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mirosław Sabatowski
  13. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Sabatowski
  14. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Sabatowski
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130


  INFORMACJA!


  Informuje się, że BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 7:30-15:30


  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


  /-/ mgr Marek Misztal


  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary