A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2019 r.
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sporu w 2019 r.
» Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
» Ostrzeżenie meteorologiczne
 • Przetargi
 • II Przetarg - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107004N w miejscowości Zastawno

  II Przetarg - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107004N w miejscowości Zastawno

  Ogłoszenie w formacie html
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3) Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót (spakowany)
  4) Załącznik Nr 10 do SIWZ - kosztorys ofertowy
  5) Modyfikacja przedmiaru
  6) Modyfikacja SIWZ
  7) Zmiana ogłoszenia
  8) Wyjaśnienie
  9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  10) Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Data wprowadzenia: 2015-08-24 1526
  Data upublicznienia: 2015-08-24
  Art. czytany: 1812 razy

  » Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót - rozmiar: 46634654 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Kosztorys ofertowy - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Modyfikacja przedmiarru robót - rozmiar: 391722 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Modyfikacja - terminu zakończenia zadania - rozmiar: 422164 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 19791 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 325098 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie z dn. 02.09.2015 r. - rozmiar: 482646 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 3744 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 901707 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zmiana ogłoszenia - rozmiar: 1540 bajtów
  Typ pliku: text/html
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary