A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe na 'Naprawę i wzmocnienie skarpy drogi gminnej Nr 107003N w km 4+987 - 5+004 w miejscowości Zastawno'
» Zapytanie ofertowe na 'Dostawę materiałów biurowych'
» Zaproszenie na IV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Zaproszenie na III zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Burmistrz Miasta i Gminy Młynary poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: kierowca autobusu szkolnego
 • Druki do pobrania
 • DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

  Informacja wraz z załącznikami do pobrania.

  Data wprowadzenia: 2015-11-06 1041
  Data upublicznienia: 2015-11-06
  Art. czytany: 1366 razy

  » 00 Informacja - rozmiar: 75406 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 01 Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 01 Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem - rozmiar: 130219 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 02 Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia - rozmiar: 57856 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 02 Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia - rozmiar: 142152 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 03 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozmiar: 456166 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 04 Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 04 Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis - rozmiar: 176515 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 05 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - rozmiar: 27136 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 05 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - rozmiar: 176504 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 06 Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych - rozmiar: 45568 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 06 Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych - rozmiar: 205186 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 07 Oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw - rozmiar: 158768 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 07 Oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw - rozmiar: 58880 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 08 Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika - rozmiar: 166421 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 08 Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Rafał Suprynowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary